Częstość występowania zmian zwyrodnieniowo-degeneracyjnych w obrębie kręgosłupa w historycznych populacjach wiejskich (Krasiczyn) i miejskich (Sandomierz) - XVII-XVIII.

master
dc.abstract.enThis study is an attempt to estimate frequency of spine pathologies in two skeletal series (dated on XVII-XVIII century): Krasiczyn and Sandomierz. The first discussed series is country population, however second is municipal population. Received results were compared with regard to frequency of degenerative and congenital defects, age dimorphism and origin of individuals.The results demonstrated that some pathologies is more frequent in series from Krasiczyn. It is eventuate from general preservation of skeletal material and workload.pl
dc.abstract.plW pracy podjęto się oceny częstości występowania zmian degeneracyjnych, skostnień więzadeł oraz zmian rozwojowych w dwóch seriach szkieletowych (datowanych na XVII-XVIII wiek): Krasiczyn oraz Sandomierz. Pierwsza z omawianych serii ma pochodzenie wiejskie, druga natomiast miejskie.Otrzymane wyniki zostały porównane pod względem częstości występowania zmian zwyrodnieniowych oraz rozwojowych, wieku, dymorfizmu płciowego oraz pochodzenia osobników objętych analizą. W pracy wykazano częstsze występowanie niektórych zmian w serii z Krasiczyna, co wiąże się ogólnym stanem zachowania materiału szkieletowego, a także obciążeniem pracą fizyczną serii pochodzącej z terenów wiejskich.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorGłąb, Henryk - 128070 pl
dc.contributor.authorTota, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerHaduch, Elżbieta - 128270 pl
dc.contributor.reviewerGłąb, Henryk - 128070 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T21:51:33Z
dc.date.available2020-07-23T21:51:33Z
dc.date.submitted2012-10-24pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-63576-78408pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177201
dc.languagepolpl
dc.subject.enKrasiczyn, Sandomierz, spine, degenerative and congenital defectspl
dc.subject.plKrasiczyn, Sandomierz, kręgosłup, zmiany degeneracyjne, zmiany rozwojowepl
dc.titleCzęstość występowania zmian zwyrodnieniowo-degeneracyjnych w obrębie kręgosłupa w historycznych populacjach wiejskich (Krasiczyn) i miejskich (Sandomierz) - XVII-XVIII.pl
dc.title.alternativeFrequency of spine pathologies in the historical country population (Krasiczyn) and municipal population (Sandomierz) - XVII-XVIII.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study is an attempt to estimate frequency of spine pathologies in two skeletal series (dated on XVII-XVIII century): Krasiczyn and Sandomierz. The first discussed series is country population, however second is municipal population. Received results were compared with regard to frequency of degenerative and congenital defects, age dimorphism and origin of individuals.The results demonstrated that some pathologies is more frequent in series from Krasiczyn. It is eventuate from general preservation of skeletal material and workload.
dc.abstract.plpl
W pracy podjęto się oceny częstości występowania zmian degeneracyjnych, skostnień więzadeł oraz zmian rozwojowych w dwóch seriach szkieletowych (datowanych na XVII-XVIII wiek): Krasiczyn oraz Sandomierz. Pierwsza z omawianych serii ma pochodzenie wiejskie, druga natomiast miejskie.Otrzymane wyniki zostały porównane pod względem częstości występowania zmian zwyrodnieniowych oraz rozwojowych, wieku, dymorfizmu płciowego oraz pochodzenia osobników objętych analizą. W pracy wykazano częstsze występowanie niektórych zmian w serii z Krasiczyna, co wiąże się ogólnym stanem zachowania materiału szkieletowego, a także obciążeniem pracą fizyczną serii pochodzącej z terenów wiejskich.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Głąb, Henryk - 128070
dc.contributor.authorpl
Tota, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Haduch, Elżbieta - 128270
dc.contributor.reviewerpl
Głąb, Henryk - 128070
dc.date.accessioned
2020-07-23T21:51:33Z
dc.date.available
2020-07-23T21:51:33Z
dc.date.submittedpl
2012-10-24
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-63576-78408
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177201
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Krasiczyn, Sandomierz, spine, degenerative and congenital defects
dc.subject.plpl
Krasiczyn, Sandomierz, kręgosłup, zmiany degeneracyjne, zmiany rozwojowe
dc.titlepl
Częstość występowania zmian zwyrodnieniowo-degeneracyjnych w obrębie kręgosłupa w historycznych populacjach wiejskich (Krasiczyn) i miejskich (Sandomierz) - XVII-XVIII.
dc.title.alternativepl
Frequency of spine pathologies in the historical country population (Krasiczyn) and municipal population (Sandomierz) - XVII-XVIII.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1
Wisla
1

No access

No Thumbnail Available