Skuteczność Real Time Marketingu - studium przypadku

master
dc.abstract.enThe subject of this work is to examine the efficiency of the use of Real-Time Marketing by organizations operating in the Internet environment, especially in social media. This is why a case study was carried out in connection with the famous event that took place in 2018 in a London auction house, during which a painting by the well-known British artist Banksy, entitled "Girl with a Balloon" was auctioned off. At the same time, it took place an unexpected situation where, on the initiative of the artist himself, the work was destroyed with a shredder placed in the frame. The incident has aroused great interest not only in the art world, but has also been used by many famous brands for marketing purposes. Therefore, this work, based on a concrete example, allows for a better understanding of the phenomenon of Real Time Marketing, as well as its characteristics, especially since it is difficult to find comprehensive information on this subject in the current literature, and even more so to acquire adequate knowledge of the tools, procedures or examples of effective use of such activities. In addition, in order to better investigate the issue of the real effectiveness of Real Time Marketing, a broad analysis of the data found, including visual materials and numerous reports allowing to learn about the situation on the Polish and foreign marketing market. It was also used an online survey, where 130 respondents spoke up about the case and the activities of the six companies whose creative responses to the event were discussed in this study.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest analiza skuteczności stosowania Real Time Marketingu przez organizacje funkcjonujące w środowisku Internetu, a przede wszystkim w mediach społecznościowych. W tym celu przeprowadzono studium przypadku związane z głośnym wydarzeniem mającym miejsce w 2018 roku w londyńskim domu aukcyjnym, podczas którego poddano licytacji obraz znanego brytyjskiego artysty – Banksy’ego pt. „Dziewczynka z balonikiem”. W tym samym czasie doszło jednak do niespodziewanej sytuacji, gdzie, z inicjatywy samego twórcy, dzieło uległo zniszczeniu za pomocą niszczarki umieszczonej w ramie. Wzbudziło to wielkie zainteresowanie nie tylko w świecie sztuki, ale również zostało chętnie wykorzystane przez wiele znanych marek w celach marketingowych.Praca ta, w oparciu o konkretny przykład prezentuje zjawisko marketingu czasu rzeczywistego, a także jego cechy charakterystyczne. W literaturze przedmiotu trudno znaleźć wyczerpujące informacje na ten temat, a tym bardziej pozyskać odpowiednią wiedzę dotyczącą potrzebnych narzędzi, procedur czy przykładów zastosowania tego rodzaju działań, dlatego autorka niniejszej pracy stara się tę lukę wypełnić. Dodatkowo, aby jeszcze lepiej zbadać kwestię rzeczywistej skuteczności Real Time Marketingu, dokonano szerokiej analizy danych zastanych, w tym materiałów wizualnych oraz licznych raportów pozwalających poznać sytuację na polskim i zagranicznym rynku content marketingu. Przeprowadzono również ankietę internetową, gdzie 130 osób wypowiedziało się na temat omawianego przypadku oraz działań sześciu firm, których kreatywne odpowiedzi na wydarzenie zostały omówione w tym opracowaniu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPluszyńska, Annapl
dc.contributor.authorOlszewska, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerPluszyńska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:57:56Z
dc.date.available2020-07-28T05:57:56Z
dc.date.submitted2020-07-07pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-140132-209800pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240532
dc.languagepolpl
dc.subject.enReal Time Marketing, content marketing, Internet, social media, efficiencypl
dc.subject.plReal Time Marketing, content marketing, Internet, social media, skutecznośćpl
dc.titleSkuteczność Real Time Marketingu - studium przypadkupl
dc.title.alternativeReal Time Marketing efficiency - a case studypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is to examine the efficiency of the use of Real-Time Marketing by organizations operating in the Internet environment, especially in social media. This is why a case study was carried out in connection with the famous event that took place in 2018 in a London auction house, during which a painting by the well-known British artist Banksy, entitled "Girl with a Balloon" was auctioned off. At the same time, it took place an unexpected situation where, on the initiative of the artist himself, the work was destroyed with a shredder placed in the frame. The incident has aroused great interest not only in the art world, but has also been used by many famous brands for marketing purposes. Therefore, this work, based on a concrete example, allows for a better understanding of the phenomenon of Real Time Marketing, as well as its characteristics, especially since it is difficult to find comprehensive information on this subject in the current literature, and even more so to acquire adequate knowledge of the tools, procedures or examples of effective use of such activities. In addition, in order to better investigate the issue of the real effectiveness of Real Time Marketing, a broad analysis of the data found, including visual materials and numerous reports allowing to learn about the situation on the Polish and foreign marketing market. It was also used an online survey, where 130 respondents spoke up about the case and the activities of the six companies whose creative responses to the event were discussed in this study.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza skuteczności stosowania Real Time Marketingu przez organizacje funkcjonujące w środowisku Internetu, a przede wszystkim w mediach społecznościowych. W tym celu przeprowadzono studium przypadku związane z głośnym wydarzeniem mającym miejsce w 2018 roku w londyńskim domu aukcyjnym, podczas którego poddano licytacji obraz znanego brytyjskiego artysty – Banksy’ego pt. „Dziewczynka z balonikiem”. W tym samym czasie doszło jednak do niespodziewanej sytuacji, gdzie, z inicjatywy samego twórcy, dzieło uległo zniszczeniu za pomocą niszczarki umieszczonej w ramie. Wzbudziło to wielkie zainteresowanie nie tylko w świecie sztuki, ale również zostało chętnie wykorzystane przez wiele znanych marek w celach marketingowych.Praca ta, w oparciu o konkretny przykład prezentuje zjawisko marketingu czasu rzeczywistego, a także jego cechy charakterystyczne. W literaturze przedmiotu trudno znaleźć wyczerpujące informacje na ten temat, a tym bardziej pozyskać odpowiednią wiedzę dotyczącą potrzebnych narzędzi, procedur czy przykładów zastosowania tego rodzaju działań, dlatego autorka niniejszej pracy stara się tę lukę wypełnić. Dodatkowo, aby jeszcze lepiej zbadać kwestię rzeczywistej skuteczności Real Time Marketingu, dokonano szerokiej analizy danych zastanych, w tym materiałów wizualnych oraz licznych raportów pozwalających poznać sytuację na polskim i zagranicznym rynku content marketingu. Przeprowadzono również ankietę internetową, gdzie 130 osób wypowiedziało się na temat omawianego przypadku oraz działań sześciu firm, których kreatywne odpowiedzi na wydarzenie zostały omówione w tym opracowaniu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pluszyńska, Anna
dc.contributor.authorpl
Olszewska, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Pluszyńska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:57:56Z
dc.date.available
2020-07-28T05:57:56Z
dc.date.submittedpl
2020-07-07
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-140132-209800
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240532
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Real Time Marketing, content marketing, Internet, social media, efficiency
dc.subject.plpl
Real Time Marketing, content marketing, Internet, social media, skuteczność
dc.titlepl
Skuteczność Real Time Marketingu - studium przypadku
dc.title.alternativepl
Real Time Marketing efficiency - a case study
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
114
Views per month
Views per city
Krakow
26
Warsaw
17
Poznan
13
Bialystok
6
Wroclaw
6
Lublin
4
Ostroszowice
4
Gdansk
3
Bergen
2
Bydgoszcz
2

No access

No Thumbnail Available