Zasadność typizacji trybów zawarcia umowy - studium z praktyki platformy internetowej

master
dc.abstract.enThe study treats about internet platforms that enables their users to enter into contracts, with particular include of the manners of concluding contract available through internet platforms. The work consists of a part describing the manners of concluding the contract regulated by the Polish Civil Code, next part includes manners of concluding the contract introduced to its users by the Allegro internet platform, that were discussed and analysed the differences between the described manners and their consequences based on current legal conditions. The considerations included in the study also consist of analysis of other provisions of the platform terms and conditions. The study describes the existing concepts of binding users to the platforms terms and condistions in their mutual relations, and the proposal to solve the problem of tripartite legal relationships within online platforms in a draft directive regulating the distribution of responsibilities between entities appearing in the analyzed legal relationship. The conclusions of the study indicate the need to codify this aspect due to the continued development and growing popularity of online platforms in many aspects of the society.pl
dc.abstract.plW pracy podjęto tematykę związaną z platformami internetowymi umożliwiającymi ich użytkownikom zawieranie umów, ze szczególnym uwzględnieniem trybów zawarcia umowy udostępnianych w ramach platform aukcyjnych. Praca składa się z części obejmującej opis trybów zawarcia umowy uregulowanych w polskim Kodeksie cywilnym, kolejno opisane zostały tryby zawarcia umowy, jakie udostępnia swoim użytkownikom platforma internetowa Allegro oraz podjęto próbę analizy różnic pomiędzy opisanymi trybami oraz ich konsekwencji w świetle obowiązującego stanu prawnego. Rozważania zawarte w pracy obejmują również analizę innych postanowień regulaminu platformy. W pracy opisano także istniejące koncepcje związania użytkowników postanowieniami umowy zawieranej z serwisem w ich wzajemnych stosunkach oraz propozycję rozwiązania problemu trójstronności stosunków prawnych występujących w ramach platform internetowych w projekcie dyrektywy regulującej problematykę rozkładu obowiązków pomiędzy podmioty występujące w analizowanym stosunku prawnym. Wnioski z pracy wskazują na potrzebę kodyfikacji omawianego aspektu z uwagi na ciągły rozwój i rosnącą popularność platform internetowych występujących w wielu aspektach życia współczesnego społeczeństwa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZoll, Fryderyk - 132933 pl
dc.contributor.authorDzierwa, Oliviapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZoll, Fryderyk - 132933 pl
dc.contributor.reviewerPisuliński, Jerzy - 131428 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:05:04Z
dc.date.available2020-07-27T11:05:04Z
dc.date.submitted2017-09-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-118553-162885pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223614
dc.languagepolpl
dc.subject.ene-commerce, modes of contract conclusion, internet platforms, consumer lawpl
dc.subject.plhandel elektroniczny, tryby zawarcia umowy, platformy internetowe, prawo konsumenckiepl
dc.titleZasadność typizacji trybów zawarcia umowy - studium z praktyki platformy internetowejpl
dc.title.alternativeThe legitimacy of the typology of contracting modes - a study of the practice of the internet platformpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study treats about internet platforms that enables their users to enter into contracts, with particular include of the manners of concluding contract available through internet platforms. The work consists of a part describing the manners of concluding the contract regulated by the Polish Civil Code, next part includes manners of concluding the contract introduced to its users by the Allegro internet platform, that were discussed and analysed the differences between the described manners and their consequences based on current legal conditions. The considerations included in the study also consist of analysis of other provisions of the platform terms and conditions. The study describes the existing concepts of binding users to the platforms terms and condistions in their mutual relations, and the proposal to solve the problem of tripartite legal relationships within online platforms in a draft directive regulating the distribution of responsibilities between entities appearing in the analyzed legal relationship. The conclusions of the study indicate the need to codify this aspect due to the continued development and growing popularity of online platforms in many aspects of the society.
dc.abstract.plpl
W pracy podjęto tematykę związaną z platformami internetowymi umożliwiającymi ich użytkownikom zawieranie umów, ze szczególnym uwzględnieniem trybów zawarcia umowy udostępnianych w ramach platform aukcyjnych. Praca składa się z części obejmującej opis trybów zawarcia umowy uregulowanych w polskim Kodeksie cywilnym, kolejno opisane zostały tryby zawarcia umowy, jakie udostępnia swoim użytkownikom platforma internetowa Allegro oraz podjęto próbę analizy różnic pomiędzy opisanymi trybami oraz ich konsekwencji w świetle obowiązującego stanu prawnego. Rozważania zawarte w pracy obejmują również analizę innych postanowień regulaminu platformy. W pracy opisano także istniejące koncepcje związania użytkowników postanowieniami umowy zawieranej z serwisem w ich wzajemnych stosunkach oraz propozycję rozwiązania problemu trójstronności stosunków prawnych występujących w ramach platform internetowych w projekcie dyrektywy regulującej problematykę rozkładu obowiązków pomiędzy podmioty występujące w analizowanym stosunku prawnym. Wnioski z pracy wskazują na potrzebę kodyfikacji omawianego aspektu z uwagi na ciągły rozwój i rosnącą popularność platform internetowych występujących w wielu aspektach życia współczesnego społeczeństwa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zoll, Fryderyk - 132933
dc.contributor.authorpl
Dzierwa, Olivia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zoll, Fryderyk - 132933
dc.contributor.reviewerpl
Pisuliński, Jerzy - 131428
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:05:04Z
dc.date.available
2020-07-27T11:05:04Z
dc.date.submittedpl
2017-09-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-118553-162885
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223614
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
e-commerce, modes of contract conclusion, internet platforms, consumer law
dc.subject.plpl
handel elektroniczny, tryby zawarcia umowy, platformy internetowe, prawo konsumenckie
dc.titlepl
Zasadność typizacji trybów zawarcia umowy - studium z praktyki platformy internetowej
dc.title.alternativepl
The legitimacy of the typology of contracting modes - a study of the practice of the internet platform
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Krakow
18
Wroclaw
3
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available