Employer Branding na podstawie spółek WIG30

master
dc.abstract.enThe starting point in this master's thesis is to present the concept of building a positive image of the employer, called employer branding. There is a growing interest among entrepreneurs in conscious shaping of the employer's brand. This phenomenon is influenced by both external factors, focusing on changing conditions on the labour market and creation of communication tools, as well as internal ones for instance, focusing on building relations between the employer and the employee. This thesis presents a theoretical part, which takes into account the historical outline, definition, forms and various views, based on image models. Topics regarding employer branding strategies and the tools used are also discussed. In addition, the benefits of applying the concept are considered. The research part presents the results of a comparative analysis in the field of using external tools by listed companies WIG 30, based on the websites of given companies.pl
dc.abstract.plPunktem wyjścia w niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, zwanej employer branding. Wzrasta zainteresowanie wśród przedsiębiorców świadomym kształtowaniem marki pracodawcy. Na to zjawisko oddziałują zarówno czynniki zewnętrzne, skupiające się wokół zmieniających warunków na rynku pracy oraz kreowaniu narzędzi komunikacyjnych, a także wewnętrznych, koncentrujących się na budowaniu relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W niniejszej pracy została ukazana część teoretyczna, uwzględniająca zarys historyczny, definicję, formy i różnorodne spojrzenia, oparte na modelach wizerunkowych. Poruszona została również tematyka dotycząca strategii employer brandingu oraz wykorzystywanych narzędzi. Ponadto rozważone zostały korzyści płynące z zastosowania danej koncepcji. Natomiast w części badawczej zaprezentowano wyniki analizy porównawczej w zakresie stosowania narzędzi zewnętrznych przez spółki giełdowe WIG 30, bazując na stronach internetowych danych firm.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorMusz, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:39:09Z
dc.date.available2020-07-28T05:39:09Z
dc.date.submitted2020-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-139484-209065pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240244
dc.languagepolpl
dc.subject.enbuilding a positive employer image - employer branding - external toolspl
dc.subject.plbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy - employer branding - narzędzia zewnętrznepl
dc.titleEmployer Branding na podstawie spółek WIG30pl
dc.title.alternativeEmployer Branding based on WIG30 companiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The starting point in this master's thesis is to present the concept of building a positive image of the employer, called employer branding. There is a growing interest among entrepreneurs in conscious shaping of the employer's brand. This phenomenon is influenced by both external factors, focusing on changing conditions on the labour market and creation of communication tools, as well as internal ones for instance, focusing on building relations between the employer and the employee. This thesis presents a theoretical part, which takes into account the historical outline, definition, forms and various views, based on image models. Topics regarding employer branding strategies and the tools used are also discussed. In addition, the benefits of applying the concept are considered. The research part presents the results of a comparative analysis in the field of using external tools by listed companies WIG 30, based on the websites of given companies.
dc.abstract.plpl
Punktem wyjścia w niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, zwanej employer branding. Wzrasta zainteresowanie wśród przedsiębiorców świadomym kształtowaniem marki pracodawcy. Na to zjawisko oddziałują zarówno czynniki zewnętrzne, skupiające się wokół zmieniających warunków na rynku pracy oraz kreowaniu narzędzi komunikacyjnych, a także wewnętrznych, koncentrujących się na budowaniu relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W niniejszej pracy została ukazana część teoretyczna, uwzględniająca zarys historyczny, definicję, formy i różnorodne spojrzenia, oparte na modelach wizerunkowych. Poruszona została również tematyka dotycząca strategii employer brandingu oraz wykorzystywanych narzędzi. Ponadto rozważone zostały korzyści płynące z zastosowania danej koncepcji. Natomiast w części badawczej zaprezentowano wyniki analizy porównawczej w zakresie stosowania narzędzi zewnętrznych przez spółki giełdowe WIG 30, bazując na stronach internetowych danych firm.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Musz, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:39:09Z
dc.date.available
2020-07-28T05:39:09Z
dc.date.submittedpl
2020-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-139484-209065
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240244
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
building a positive employer image - employer branding - external tools
dc.subject.plpl
budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy - employer branding - narzędzia zewnętrzne
dc.titlepl
Employer Branding na podstawie spółek WIG30
dc.title.alternativepl
Employer Branding based on WIG30 companies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Dublin
3
Warsaw
3
Wroclaw
2
Amman
1
Bielsko-Biala
1
Boardman
1
Gliwice
1
Kedzierzyn-Kozle
1
Krakow
1
Krupski Mlyn
1

No access

No Thumbnail Available