The Representation of the Heroine in the Cinematic Adaptations of Pygmalion by G.B. Shaw

master
dc.abstract.enThe thesis is concerned with the representation of the heroine in the cinematic adaptations of G.B. Shaw’s Pygmalion. This drama is worth analysing since it has been widely adapted and still provides both film-makers and playwrights with inspiration. The thesis is divided into three chapters: one theoretical and two analytical. The first chapter presents Seymour Chatman’s approach to narrative theory, Linda Hutcheon’s concept of adaptation and cinematic techniques according to Bernard Dick. The second chapter focuses on controversial issues raised in Pygmalion. The third chapter analyses the selected cinematic adaptations of the play, namely the British film Pygmalion (1938), the American musical My Fair Lady (1964) and the British production Educating Rita (1983), which transposes the main theme of Pygmalion into the context of university. The thesis deals with social issues, the class system and gender relations, laying a particular emphasis on the metamorphosis undergone by the heroine. Furthermore, it is analysed how the aforementioned aspects are demonstrated by means of cinematic techniques. I will argue that from the advent of cinema until the closing decades of the 20th century female characters were depicted as inferior, submissive and feeble-minded. However, women strived to emancipate themselves from male dominance and attain an equal status, which is vividly portrayed in Educating Rita.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy przedstawienia głównej bohaterki w adaptacjach filmowych „Pigmaliona” autorstwa G.B. Shaw. Dramat ten został poddany analizie, ponieważ doczekał się wielu adaptacji i nadal stanowi inspirację dla filmowców oraz dramatopisarzy. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów: jednego teoretycznego i dwóch analitycznych. W pierwszym rozdziale przedstawiam teorię narratologii w ujęciu Seymoura Chatmana, teorię adaptacji według Lindy Hutcheon oraz techniki filmowe wyszczególnione przez Bernarda Dicka. W drugim rozdziale zwracam uwagę na kontrowersyjne kwestie poruszone w „Pigmalionie”. W trzecim rozdziale poddaję analizie wybrane adaptacje filmowe dramatu, mianowicie brytyjski film „Pigmalion” (1938), amerykański musical „My Fair Lady” (1964) i brytyjską produkcję „Edukacja Rity” (1983), w której główny motyw z „Pigmaliona” został ukazany w kontekście uniwersytetu. Niniejsza praca jest poświęcona kwestiom społecznym, systemowi klasowemu i relacjom płci ze szczególnym uwzględnieniem metamorfozy, jaką przechodzi główna bohaterka. Następnie analizuję, jak wspomniane aspekty są przedstawione za pomocą technik filmowych. Będę próbowała dowieść, że od początku kinematografii aż do drugiej połowy XX wieku przedstawiano postaci kobiece jako bezradne, uległe i pozbawione erudycji. Kobiety jednak podjęły próby wyemancypowania się spod dominacji mężczyzn i uzyskania równego statusu, co zostało przedstawione obrazowo w „Edukacji Rity”.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPiątek, Beata - 131360 pl
dc.contributor.authorLasak, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKowal, Ewa - 145290 pl
dc.contributor.reviewerPiątek, Beata - 131360 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:07:30Z
dc.date.available2020-07-27T08:07:30Z
dc.date.submitted2017-07-11pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-115621-215607pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220963
dc.languageengpl
dc.subject.enPygmalion, G.B. Shaw, Eliza Doolittle, cinematic adaptations, representation, heroinepl
dc.subject.plPigmalion, G.B. Shaw, Eliza Doolittle, adaptacje filmowe, przedstawienie, główna bohaterkapl
dc.titleThe Representation of the Heroine in the Cinematic Adaptations of Pygmalion by G.B. Shawpl
dc.title.alternativePrzedstawienie głównej bohaterki w adaptacjach filmowych „Pigmaliona” autorstwa G.B. Shawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is concerned with the representation of the heroine in the cinematic adaptations of G.B. Shaw’s Pygmalion. This drama is worth analysing since it has been widely adapted and still provides both film-makers and playwrights with inspiration. The thesis is divided into three chapters: one theoretical and two analytical. The first chapter presents Seymour Chatman’s approach to narrative theory, Linda Hutcheon’s concept of adaptation and cinematic techniques according to Bernard Dick. The second chapter focuses on controversial issues raised in Pygmalion. The third chapter analyses the selected cinematic adaptations of the play, namely the British film Pygmalion (1938), the American musical My Fair Lady (1964) and the British production Educating Rita (1983), which transposes the main theme of Pygmalion into the context of university. The thesis deals with social issues, the class system and gender relations, laying a particular emphasis on the metamorphosis undergone by the heroine. Furthermore, it is analysed how the aforementioned aspects are demonstrated by means of cinematic techniques. I will argue that from the advent of cinema until the closing decades of the 20th century female characters were depicted as inferior, submissive and feeble-minded. However, women strived to emancipate themselves from male dominance and attain an equal status, which is vividly portrayed in Educating Rita.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy przedstawienia głównej bohaterki w adaptacjach filmowych „Pigmaliona” autorstwa G.B. Shaw. Dramat ten został poddany analizie, ponieważ doczekał się wielu adaptacji i nadal stanowi inspirację dla filmowców oraz dramatopisarzy. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów: jednego teoretycznego i dwóch analitycznych. W pierwszym rozdziale przedstawiam teorię narratologii w ujęciu Seymoura Chatmana, teorię adaptacji według Lindy Hutcheon oraz techniki filmowe wyszczególnione przez Bernarda Dicka. W drugim rozdziale zwracam uwagę na kontrowersyjne kwestie poruszone w „Pigmalionie”. W trzecim rozdziale poddaję analizie wybrane adaptacje filmowe dramatu, mianowicie brytyjski film „Pigmalion” (1938), amerykański musical „My Fair Lady” (1964) i brytyjską produkcję „Edukacja Rity” (1983), w której główny motyw z „Pigmaliona” został ukazany w kontekście uniwersytetu. Niniejsza praca jest poświęcona kwestiom społecznym, systemowi klasowemu i relacjom płci ze szczególnym uwzględnieniem metamorfozy, jaką przechodzi główna bohaterka. Następnie analizuję, jak wspomniane aspekty są przedstawione za pomocą technik filmowych. Będę próbowała dowieść, że od początku kinematografii aż do drugiej połowy XX wieku przedstawiano postaci kobiece jako bezradne, uległe i pozbawione erudycji. Kobiety jednak podjęły próby wyemancypowania się spod dominacji mężczyzn i uzyskania równego statusu, co zostało przedstawione obrazowo w „Edukacji Rity”.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Piątek, Beata - 131360
dc.contributor.authorpl
Lasak, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kowal, Ewa - 145290
dc.contributor.reviewerpl
Piątek, Beata - 131360
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:07:30Z
dc.date.available
2020-07-27T08:07:30Z
dc.date.submittedpl
2017-07-11
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-115621-215607
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220963
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Pygmalion, G.B. Shaw, Eliza Doolittle, cinematic adaptations, representation, heroine
dc.subject.plpl
Pigmalion, G.B. Shaw, Eliza Doolittle, adaptacje filmowe, przedstawienie, główna bohaterka
dc.titlepl
The Representation of the Heroine in the Cinematic Adaptations of Pygmalion by G.B. Shaw
dc.title.alternativepl
Przedstawienie głównej bohaterki w adaptacjach filmowych „Pigmaliona” autorstwa G.B. Shaw
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Lancaster
6
Kolkata
4
Canberra
3
Los Angeles
2
Melbourne
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Jordanow
1
Sydney
1
Szob
1

No access

No Thumbnail Available