Dialog instytucji oświatowo-wychowawczej ze środowiskiem lokalnym

master
dc.abstract.enThe main aim of this master thesis is to promote the dialogue by the educational institution among the local community. The idea for this work came out of a problem which I encountered during observations in Primary School No. 36 of Henryk Sienkiewicz in Cracow i.e. building dialogue between the institution and local residents. By using specific research tools I could analyse a situation from the point of view of school environment. This allowed to make some assumptions which helped to initiate further actions focused on the improvement of cooperation between the parties. This work indicates a highly important issue concerning the role of dialogue both for the local community and the institution itself. This thesis was written within the project named: Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zwiększenie świadomości i promowanie dialogu przez instytucję oświatowo - wychowawczą wśród społeczności lokalnej. Wynikło to z problemu, z którym zetknęłam się podczas obserwacji - mianowicie budowanie dialogu przez organizację z mieszkańcami. Zastosowanie konkretnych narzędzi badawczych pozwoliły przeanalizować sytuację z punktu widzenia otoczenia szkoły - pozwoliły na wysunięcie wniosków, które stały się bodźcem dalszych działań ukierunkowanych na poprawę współpracy dwóch stron. Praca wskazuje bardzo ważną kwestię związaną z rolą dialogu zarówno dla środowiska lokalnego, jak i dla samej instytucji. Poniższa praca została napisana w ramach projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMazurkiewicz, Grzegorz - 130449 pl
dc.contributor.authorKubarska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMazurkiewicz, Grzegorz - 130449 pl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:26:55Z
dc.date.available2020-07-27T22:26:55Z
dc.date.submitted2019-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-130654-249811pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233688
dc.languagepolpl
dc.subject.enDIALOGUE - INSTITUTION - EDUCATION - PRIMARY SCHOOL - LOCAL COMMUNITYpl
dc.subject.plDIALOG - INSTYTUCJA - OŚWIATA - SZKOŁA PODSTAWOWA - ŚRODOWISKO LOKALNEpl
dc.titleDialog instytucji oświatowo-wychowawczej ze środowiskiem lokalnympl
dc.title.alternativeDialogue by the educational institution among the local communitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this master thesis is to promote the dialogue by the educational institution among the local community. The idea for this work came out of a problem which I encountered during observations in Primary School No. 36 of Henryk Sienkiewicz in Cracow i.e. building dialogue between the institution and local residents. By using specific research tools I could analyse a situation from the point of view of school environment. This allowed to make some assumptions which helped to initiate further actions focused on the improvement of cooperation between the parties. This work indicates a highly important issue concerning the role of dialogue both for the local community and the institution itself. This thesis was written within the project named: Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zwiększenie świadomości i promowanie dialogu przez instytucję oświatowo - wychowawczą wśród społeczności lokalnej. Wynikło to z problemu, z którym zetknęłam się podczas obserwacji - mianowicie budowanie dialogu przez organizację z mieszkańcami. Zastosowanie konkretnych narzędzi badawczych pozwoliły przeanalizować sytuację z punktu widzenia otoczenia szkoły - pozwoliły na wysunięcie wniosków, które stały się bodźcem dalszych działań ukierunkowanych na poprawę współpracy dwóch stron. Praca wskazuje bardzo ważną kwestię związaną z rolą dialogu zarówno dla środowiska lokalnego, jak i dla samej instytucji. Poniższa praca została napisana w ramach projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mazurkiewicz, Grzegorz - 130449
dc.contributor.authorpl
Kubarska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Mazurkiewicz, Grzegorz - 130449
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:26:55Z
dc.date.available
2020-07-27T22:26:55Z
dc.date.submittedpl
2019-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-130654-249811
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233688
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DIALOGUE - INSTITUTION - EDUCATION - PRIMARY SCHOOL - LOCAL COMMUNITY
dc.subject.plpl
DIALOG - INSTYTUCJA - OŚWIATA - SZKOŁA PODSTAWOWA - ŚRODOWISKO LOKALNE
dc.titlepl
Dialog instytucji oświatowo-wychowawczej ze środowiskiem lokalnym
dc.title.alternativepl
Dialogue by the educational institution among the local community
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Lanckorona
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Nowy Sącz
1
Oborniki Śląskie
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available