Badanie wpływu zanieczyszczenia wód związkami kadmu i rtęci na aktywność bakteryjnej fosfolipazy C w układach modelowych.

licenciate
dc.abstract.enPrevious studies have shown that methylmercury and other compounds of heavy metals inhibit phospholipase C (PLC). The aim of this thesis was the investigation of the activity of bacterial PLC in the presence of cadmium or mercury chlorides in model systems with the application of Langmuir monolayers formed by dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC). This thesis is divided into two parts. The introductory part describes: the role of decomposers in the environment, the effect of heavy metals on these organisms, the structure of cellular membrane and the foundations of Langmuir monolayers physical chemistry. The experimental part contains information on the applied research technique, used reagents and the preparation of the applied solutions. The results are presented as surface ppressure – mean molecular area dependencies (π-A isotherms) and monolayer stability tests (compression/expansion cycles and mean molecular area-time curves). It turned out that PLC binds to the model membranes, is active and catalyses the hydrolysis of DPPC molecules. It turned out also that Cd2+ and Hg2+ ions at the concentration of 10¬-4M did not disturb the process of enzyme-model membrane binding and that they do not inhibit phospholipase C.pl
dc.abstract.plDotychczasowe badania wykazały, że metylortęć i inne związki metali ciężkich powodują inhibicję fosfolipazy C (PLC). Celem pracy było zbadanie aktywności bakteryjnej PLC w układach modelowych w obecności nieorganicznych soli kadmu lub rtęci z zastosowaniem monowarstw Langmuira utworzonych przez dipalmitoilofosfatydylocholinę (DPPC). Niniejszą pracę podzielono na dwie części. W części literaturowej opisano rolę destruentów w środowisku przyrodniczym, wpływ metali ciężkich na te organizmy, budowę błony komórkowej oraz przedstawiono fizykochemiczny opis monowarstw Langmuira. Część eksperymentalna zawiera informacje na temat zastosowanej techniki badawczej, użytych odczynników i sposobu przygotowania roztworów. Przedstawiono wykresy izoterm ciśnienia powierzchniowego w funkcji powierzchni cząsteczkowej (krzywe π-A), wyniki badań stabilności monowarstw (cykle kompresji/ekspansji oraz rejestracja zmian powierzchni cząsteczkowej w czasie, krzywe A-t). Okazało się, że PLC wiąże się z modelowymi membranami oraz, że jest aktywny i katalizuje hydrolizę cząsteczek DPPC. Okazało się również, że jony Cd2+ i Hg2+ o stężeniu 10-4M nie zakłócają procesu wiązania się enzymu z modelową błoną biologiczną oraz nie powodują inhibicji fosfolipazy C.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorBroniatowski, Marcin - 127429 pl
dc.contributor.authorBardzińska, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerFlasiński, Michał - 170965 pl
dc.contributor.reviewerBroniatowski, Marcin - 127429 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:42:59Z
dc.date.available2020-07-25T06:42:59Z
dc.date.submitted2015-09-21pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-93295-163867pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201139
dc.languagepolpl
dc.subject.enPhospholipases, phospholipids, heavy metals, biomembrane modeling, Langmuir monolayers.pl
dc.subject.plFosfolipazy, fosfolipidy, metale ciężkie, modelowanie błon biologicznych, monowarstwy Langmuira.pl
dc.titleBadanie wpływu zanieczyszczenia wód związkami kadmu i rtęci na aktywność bakteryjnej fosfolipazy C w układach modelowych.pl
dc.title.alternativeStudies of the effects of water pollution by cadmium and mercury compounds on the activity of bacterial phospholipase C in model systems.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Previous studies have shown that methylmercury and other compounds of heavy metals inhibit phospholipase C (PLC). The aim of this thesis was the investigation of the activity of bacterial PLC in the presence of cadmium or mercury chlorides in model systems with the application of Langmuir monolayers formed by dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC). This thesis is divided into two parts. The introductory part describes: the role of decomposers in the environment, the effect of heavy metals on these organisms, the structure of cellular membrane and the foundations of Langmuir monolayers physical chemistry. The experimental part contains information on the applied research technique, used reagents and the preparation of the applied solutions. The results are presented as surface ppressure – mean molecular area dependencies (π-A isotherms) and monolayer stability tests (compression/expansion cycles and mean molecular area-time curves). It turned out that PLC binds to the model membranes, is active and catalyses the hydrolysis of DPPC molecules. It turned out also that Cd2+ and Hg2+ ions at the concentration of 10¬-4M did not disturb the process of enzyme-model membrane binding and that they do not inhibit phospholipase C.
dc.abstract.plpl
Dotychczasowe badania wykazały, że metylortęć i inne związki metali ciężkich powodują inhibicję fosfolipazy C (PLC). Celem pracy było zbadanie aktywności bakteryjnej PLC w układach modelowych w obecności nieorganicznych soli kadmu lub rtęci z zastosowaniem monowarstw Langmuira utworzonych przez dipalmitoilofosfatydylocholinę (DPPC). Niniejszą pracę podzielono na dwie części. W części literaturowej opisano rolę destruentów w środowisku przyrodniczym, wpływ metali ciężkich na te organizmy, budowę błony komórkowej oraz przedstawiono fizykochemiczny opis monowarstw Langmuira. Część eksperymentalna zawiera informacje na temat zastosowanej techniki badawczej, użytych odczynników i sposobu przygotowania roztworów. Przedstawiono wykresy izoterm ciśnienia powierzchniowego w funkcji powierzchni cząsteczkowej (krzywe π-A), wyniki badań stabilności monowarstw (cykle kompresji/ekspansji oraz rejestracja zmian powierzchni cząsteczkowej w czasie, krzywe A-t). Okazało się, że PLC wiąże się z modelowymi membranami oraz, że jest aktywny i katalizuje hydrolizę cząsteczek DPPC. Okazało się również, że jony Cd2+ i Hg2+ o stężeniu 10-4M nie zakłócają procesu wiązania się enzymu z modelową błoną biologiczną oraz nie powodują inhibicji fosfolipazy C.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Broniatowski, Marcin - 127429
dc.contributor.authorpl
Bardzińska, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Flasiński, Michał - 170965
dc.contributor.reviewerpl
Broniatowski, Marcin - 127429
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:42:59Z
dc.date.available
2020-07-25T06:42:59Z
dc.date.submittedpl
2015-09-21
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-93295-163867
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201139
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Phospholipases, phospholipids, heavy metals, biomembrane modeling, Langmuir monolayers.
dc.subject.plpl
Fosfolipazy, fosfolipidy, metale ciężkie, modelowanie błon biologicznych, monowarstwy Langmuira.
dc.titlepl
Badanie wpływu zanieczyszczenia wód związkami kadmu i rtęci na aktywność bakteryjnej fosfolipazy C w układach modelowych.
dc.title.alternativepl
Studies of the effects of water pollution by cadmium and mercury compounds on the activity of bacterial phospholipase C in model systems.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available