Aspekt czasownika w tłumaczeniu polsko-niemieckim i niemiecko-polskim

master
dc.abstract.enThe aspect is a grammatical category, which is typical for the Slavic verb. The complexity stirred and stir still much controversy by attempt at describing this category. This work presents and analyses conclusions of material study of grammatical indicators by Polish verbs and their equivalents in translation to German. The jumping-off point is a diagram developed by cognitive linguist, Renata Grzegorczykowa in 1997. This work is aimed to lector of Polish, who are trying to answer the question, which structures or phrases enable to describe this grammatical category. Furthermore can be helpful for translators, who are confronted in their praxis with the problem of equivalency. They can analyze this examples critically and make their workshop even better.pl
dc.abstract.plAspekt jest kategorią gramatyczną typową dla czasownika w języku słowiańskim. Jej złożoność wzbudzała i nadal wzbudza wiele kontrowersji przy próbie opisu. Niniejsza praca prezentuje i analizuje wyniki materiałowego badania gramatycznych wykładników polskiego czasownika oraz ich ekwiwalentów tłumaczeniowych w języku niemieckim. Punktem wyjścia jest schemat opracowany przez lingwistkę kognitywną, Renatę Grzegorczykową w 1997 roku. Praca skierowana jest do lektorów języka polskiego jako obcego, który poszukują odpowiedzi na pytanie, przy pomocy jakich struktur i zwrotów wyjaśniać gramatyczną kategorię aspektu. Ponadto może posłużyć tłumaczom, który w swojej praktyce zawodowej konfrontowani są z problemem ekwiwalencji, do krytycznej analizy i wzbogacenia własnego warsztatu.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCockiewicz, Wacław - 127600 pl
dc.contributor.authorNowakowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerStefańczyk, Wiesław - 132088 pl
dc.contributor.reviewerCockiewicz, Wacław - 127600 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:55:39Z
dc.date.available2020-07-27T11:55:39Z
dc.date.submitted2017-10-17pl
dc.fieldofstudynauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegopl
dc.identifier.apddiploma-119379-127087pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224380
dc.languagepolpl
dc.subject.enverbal aspect, grammatical indicator by Polish verb, equivalents in translation, cognitive linguisticpl
dc.subject.plaspekt czasownika, wykładniki aspektu polskiego czasownika, ekwiwalenty tłumaczeniowe, lingwistyka kognitywnapl
dc.titleAspekt czasownika w tłumaczeniu polsko-niemieckim i niemiecko-polskimpl
dc.title.alternativeThe verbal aspect in the Polish-German and German-Polish translationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aspect is a grammatical category, which is typical for the Slavic verb. The complexity stirred and stir still much controversy by attempt at describing this category. This work presents and analyses conclusions of material study of grammatical indicators by Polish verbs and their equivalents in translation to German. The jumping-off point is a diagram developed by cognitive linguist, Renata Grzegorczykowa in 1997. This work is aimed to lector of Polish, who are trying to answer the question, which structures or phrases enable to describe this grammatical category. Furthermore can be helpful for translators, who are confronted in their praxis with the problem of equivalency. They can analyze this examples critically and make their workshop even better.
dc.abstract.plpl
Aspekt jest kategorią gramatyczną typową dla czasownika w języku słowiańskim. Jej złożoność wzbudzała i nadal wzbudza wiele kontrowersji przy próbie opisu. Niniejsza praca prezentuje i analizuje wyniki materiałowego badania gramatycznych wykładników polskiego czasownika oraz ich ekwiwalentów tłumaczeniowych w języku niemieckim. Punktem wyjścia jest schemat opracowany przez lingwistkę kognitywną, Renatę Grzegorczykową w 1997 roku. Praca skierowana jest do lektorów języka polskiego jako obcego, który poszukują odpowiedzi na pytanie, przy pomocy jakich struktur i zwrotów wyjaśniać gramatyczną kategorię aspektu. Ponadto może posłużyć tłumaczom, który w swojej praktyce zawodowej konfrontowani są z problemem ekwiwalencji, do krytycznej analizy i wzbogacenia własnego warsztatu.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cockiewicz, Wacław - 127600
dc.contributor.authorpl
Nowakowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Stefańczyk, Wiesław - 132088
dc.contributor.reviewerpl
Cockiewicz, Wacław - 127600
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:55:39Z
dc.date.available
2020-07-27T11:55:39Z
dc.date.submittedpl
2017-10-17
dc.fieldofstudypl
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
dc.identifier.apdpl
diploma-119379-127087
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224380
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
verbal aspect, grammatical indicator by Polish verb, equivalents in translation, cognitive linguistic
dc.subject.plpl
aspekt czasownika, wykładniki aspektu polskiego czasownika, ekwiwalenty tłumaczeniowe, lingwistyka kognitywna
dc.titlepl
Aspekt czasownika w tłumaczeniu polsko-niemieckim i niemiecko-polskim
dc.title.alternativepl
The verbal aspect in the Polish-German and German-Polish translation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Madrid
4
Heidelberg
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Krakow
2
Żywiec
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdynia
1
Harsefeld
1

No access

No Thumbnail Available