Trywializacja kultury japońskiej w środkach masowego przekazu

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to answer the question, whether the compounds od the Japanese culture exist in mass media and mass culture. The main hypothesis is the conviction that the presence of the elements of Japanese cultural circle can be perceived only as a kind of respresentation. The author is interested in why non-oriental societies stereotypise the Japanese and their cultural achievements. The author describes the relation between the triviality and the art. She will also write about mixing the fields of analysis mentioned above. The author will try to avoid gradation and polarisation.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie czy elementy kultury japońskiej przenikają do świata mediów i szeroko pojętej kultury masowej. Hipotezą główną jest przekonanie, że obecność elementów z tamtejszego kręgu kulturowego przejawia się głównie w formie reprezentacji. Autorkę interesuje, dlaczego społeczeństwa spoza orientalnego kręgu cywilizacyjnego stereotypizują Japończyków i wytwory intelektualne ich kultury.Autorka zajęła się relacją pomiędzy wytworami w jej przekonaniu strywializowanymi, a domeną kultury wysokiej. Pisać będzie również o zjawisku pośrednim, mieszaniu się wyżej wymienionych pól analizy. Omawiać to będzie na przykładzie programu Martyny Wojciechowskiej, w którym treści edukacyjne przenikają się z treścią strywializowaną. Autorka postara się nie wprowadzać wartościowania i nie szeregować dwóch pól analizy na zasadzie przeciwstawnych biegunów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMajewska, Małgorzata - 173379 pl
dc.contributor.authorMrowiec-Piergies, Marcelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFilas, Ryszard - 127907 pl
dc.contributor.reviewerMajewska, Małgorzata - 173379 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:18:57Z
dc.date.available2020-07-24T16:18:57Z
dc.date.submitted2013-06-27pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-74948-113267pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187768
dc.languagepolpl
dc.subject.entrivialisation, mass media, mass culturepl
dc.subject.pltrywializacja, środki masowego przekazu, kultura masowapl
dc.titleTrywializacja kultury japońskiej w środkach masowego przekazupl
dc.title.alternativeTrivialisation of Japanese culture in the mass mediapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to answer the question, whether the compounds od the Japanese culture exist in mass media and mass culture. The main hypothesis is the conviction that the presence of the elements of Japanese cultural circle can be perceived only as a kind of respresentation. The author is interested in why non-oriental societies stereotypise the Japanese and their cultural achievements. The author describes the relation between the triviality and the art. She will also write about mixing the fields of analysis mentioned above. The author will try to avoid gradation and polarisation.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie czy elementy kultury japońskiej przenikają do świata mediów i szeroko pojętej kultury masowej. Hipotezą główną jest przekonanie, że obecność elementów z tamtejszego kręgu kulturowego przejawia się głównie w formie reprezentacji. Autorkę interesuje, dlaczego społeczeństwa spoza orientalnego kręgu cywilizacyjnego stereotypizują Japończyków i wytwory intelektualne ich kultury.Autorka zajęła się relacją pomiędzy wytworami w jej przekonaniu strywializowanymi, a domeną kultury wysokiej. Pisać będzie również o zjawisku pośrednim, mieszaniu się wyżej wymienionych pól analizy. Omawiać to będzie na przykładzie programu Martyny Wojciechowskiej, w którym treści edukacyjne przenikają się z treścią strywializowaną. Autorka postara się nie wprowadzać wartościowania i nie szeregować dwóch pól analizy na zasadzie przeciwstawnych biegunów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Majewska, Małgorzata - 173379
dc.contributor.authorpl
Mrowiec-Piergies, Marcelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Filas, Ryszard - 127907
dc.contributor.reviewerpl
Majewska, Małgorzata - 173379
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:18:57Z
dc.date.available
2020-07-24T16:18:57Z
dc.date.submittedpl
2013-06-27
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-74948-113267
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187768
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
trivialisation, mass media, mass culture
dc.subject.plpl
trywializacja, środki masowego przekazu, kultura masowa
dc.titlepl
Trywializacja kultury japońskiej w środkach masowego przekazu
dc.title.alternativepl
Trivialisation of Japanese culture in the mass media
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Lodz
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available