Instytucjonalizacja wsparcia uczenia się osób dorosłych w środowisku lokalnym, na przykładzie doświadczeń Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

2019
book section
article
dc.abstract.enThe aim of the effective supporting of adults education is to achieve the constant change of their attitude to learning. It seems to be a big challenge for public policy. Many supporting activities have been taken. However, they were dispersed and didn’t allow to cope with the complexity of adults education. This paper is based on experiences of 15 Local Centres of Knowledge and Education (LOWE). They were the form of experiments which have been conducted in the period 2017-2018. The aim of this experiment was to implement in local so-ciety the different institutional forms of supporting adults education. In the paper, the Author presented collected experiences in the light of rules and principles placed in theory and national and European public policy. The paper shows and explains the sources of complexity and characteristics of adult education. Indicates the significance of developing core/key competencies, providing clear rules for educational activities and their accessibility, and supporting of adults in their education. The results of the experiment showed that the most important factors, which determinate an involvement in learning process were: creating programs in response to learners changing requirements and leaving the decision related to organisational issues in hands of particular LOWE. In conducted analyses, Author used the results of the mid-term and final evaluation in 15 LOWEs (interview, observation, documents analysis).pl
dc.abstract.plSkuteczne wsparcie edukacji osób dorosłych, przynoszące trwałe zmiany ich postaw wobec uczenia się, jest dużym wyzwaniem dla polityk edukacyjnych. Liczne działania wspierające te wysiłki mają w większości charakter rozproszony i nie radzą sobie ze złożonością tych zjawisk. Artykuł bazuje na doświadczeniach 15 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji - eksperymentalnego wdrożenia w latach 2017-2018, w środowisku lokalnym różnych form instytucjonalizacji wsparcia uczenia się osób dorosłych. Konfrontuje je z literaturą naukową oraz zapisami krajowej i europejskiej polityki w tym zakresie. Pokazuje źródła i charakter złożoności uwarunkowań, znaczenie położenia nacisku na rozwój kompetencji kluczowych, ustalenie jasnych zasad prowadzenia działań edukacyjnych, ich dostępności oraz wsparcia uczestnictwa osób dorosłych. Przeprowadzone interwencje dowiodły, że najważniejszymi czynnikami trwałego włączenia się osób dorosłych w procesy uczenia się były: konstruowanie oferty zgodnie z ich oczekiwaniami - zmieniającymi się w trakcie procesu uczenia się, a także pozostawienie społecznościom lokalnym autonomii w wyborze sposobu organizowania tej działalności. W analizach wykorzystano sprawozdania z działalności oraz wyniki badań (wywiady, obserwacje, analiza dokumentów) przeprowadzonych w każdym z 15 LOWE podczas ewaluacji śródokresowej oraz końcowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznychpl
dc.contributor.authorPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.contributor.editorPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.date.accession2019-10-17pl
dc.date.accessioned2019-10-23T11:07:37Z
dc.date.available2019-10-23T11:07:37Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical65-92pl
dc.description.publication1,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-954664-0-3pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85520
dc.identifier.weblinkhttps://wsei.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/Wsparcie-lokalnego-rozwoju-spo%C5%82ecznego-internet.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowiepl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.sourceinfoliczba autorów 10; liczba stron 182; liczba arkuszy wydawniczych 12;pl
dc.subject.enpublic policypl
dc.subject.ensocial empowermentpl
dc.subject.enadults educationpl
dc.subject.plpolityka publicznapl
dc.subject.plempowerment społecznypl
dc.subject.pledukacja osób dorosłychpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleInstytucjonalizacja wsparcia uczenia się osób dorosłych w środowisku lokalnym, na przykładzie doświadczeń Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)pl
dc.title.alternativeThe institutionalization of adults education in local society : experiences of Local Centres of Knowledge and Education (LOWE)pl
dc.title.containerWsparcie lokalnego rozwoju społecznego poprzez edukację osób dorosłych : doświadczenia lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji (LOWE)pl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the effective supporting of adults education is to achieve the constant change of their attitude to learning. It seems to be a big challenge for public policy. Many supporting activities have been taken. However, they were dispersed and didn’t allow to cope with the complexity of adults education. This paper is based on experiences of 15 Local Centres of Knowledge and Education (LOWE). They were the form of experiments which have been conducted in the period 2017-2018. The aim of this experiment was to implement in local so-ciety the different institutional forms of supporting adults education. In the paper, the Author presented collected experiences in the light of rules and principles placed in theory and national and European public policy. The paper shows and explains the sources of complexity and characteristics of adult education. Indicates the significance of developing core/key competencies, providing clear rules for educational activities and their accessibility, and supporting of adults in their education. The results of the experiment showed that the most important factors, which determinate an involvement in learning process were: creating programs in response to learners changing requirements and leaving the decision related to organisational issues in hands of particular LOWE. In conducted analyses, Author used the results of the mid-term and final evaluation in 15 LOWEs (interview, observation, documents analysis).
dc.abstract.plpl
Skuteczne wsparcie edukacji osób dorosłych, przynoszące trwałe zmiany ich postaw wobec uczenia się, jest dużym wyzwaniem dla polityk edukacyjnych. Liczne działania wspierające te wysiłki mają w większości charakter rozproszony i nie radzą sobie ze złożonością tych zjawisk. Artykuł bazuje na doświadczeniach 15 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji - eksperymentalnego wdrożenia w latach 2017-2018, w środowisku lokalnym różnych form instytucjonalizacji wsparcia uczenia się osób dorosłych. Konfrontuje je z literaturą naukową oraz zapisami krajowej i europejskiej polityki w tym zakresie. Pokazuje źródła i charakter złożoności uwarunkowań, znaczenie położenia nacisku na rozwój kompetencji kluczowych, ustalenie jasnych zasad prowadzenia działań edukacyjnych, ich dostępności oraz wsparcia uczestnictwa osób dorosłych. Przeprowadzone interwencje dowiodły, że najważniejszymi czynnikami trwałego włączenia się osób dorosłych w procesy uczenia się były: konstruowanie oferty zgodnie z ich oczekiwaniami - zmieniającymi się w trakcie procesu uczenia się, a także pozostawienie społecznościom lokalnym autonomii w wyborze sposobu organizowania tej działalności. W analizach wykorzystano sprawozdania z działalności oraz wyniki badań (wywiady, obserwacje, analiza dokumentów) przeprowadzonych w każdym z 15 LOWE podczas ewaluacji śródokresowej oraz końcowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych
dc.contributor.authorpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.contributor.editorpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.date.accessionpl
2019-10-17
dc.date.accessioned
2019-10-23T11:07:37Z
dc.date.available
2019-10-23T11:07:37Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
65-92
dc.description.publicationpl
1,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-954664-0-3
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85520
dc.identifier.weblinkpl
https://wsei.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/Wsparcie-lokalnego-rozwoju-spo%C5%82ecznego-internet.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.sourceinfopl
liczba autorów 10; liczba stron 182; liczba arkuszy wydawniczych 12;
dc.subject.enpl
public policy
dc.subject.enpl
social empowerment
dc.subject.enpl
adults education
dc.subject.plpl
polityka publiczna
dc.subject.plpl
empowerment społeczny
dc.subject.plpl
edukacja osób dorosłych
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Instytucjonalizacja wsparcia uczenia się osób dorosłych w środowisku lokalnym, na przykładzie doświadczeń Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)
dc.title.alternativepl
The institutionalization of adults education in local society : experiences of Local Centres of Knowledge and Education (LOWE)
dc.title.containerpl
Wsparcie lokalnego rozwoju społecznego poprzez edukację osób dorosłych : doświadczenia lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji (LOWE)
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Petrópolis
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available