Zrównoważony rozwój w kontekście wizerunku grupy CCC

master
dc.abstract.enThis master’s thesis is about the sustainable development strategy in the context of image creation using the CCC Group as an example. The main focus of the paper is the research problem of whether building CCC's corporate image based on a sustainability strategy is a beneficial activity. The intention of the research paper is to present and analyze the CCC Group's activities from the implementation of sustainable development. The research method used was a case study, which analyzed the company in the context of implementing sustainable development. Based on the SWOT analysis, the strengths, weaknesses, opportunities and threats arising from the realization of sustainable development in the CCC Group were distinguished. The best potential strategy for further action was then identified. In this paper, a survey was conducted to investigate consumer awareness of the CCC Group's sustainability activities and their impact on perceptions of the company. The result of the completed research was confirmation that the implementation of sustainable development has an impact on consumers' perceptions of the company and their purchasing decisions. The work shows, the strategy of sustainable development is an indispensable part of CCC's business. Implementation of the goals arising, from sustainable development positively affects the image of the company. However, in the face of ever-increasing environmental and social challenges, it is necessary to constantly and consistently pursue sustainable development and actively promote this strategy.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska skupia się na strategii zrównoważonego rozwoju w kontekście kreowania wizerunku na przykładzie Grupy CCC. Głównym przedmiotem pracy jest problem badawczy dotyczący tego, czy budowanie wizerunku firmy CCC w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju jest działaniem przynoszącym korzyści. Zamierzeniem pracy badawczej jest prezentacja i analiza działań Grupy CCC z realizacji zrównoważonego rozwoju. Zastosowaną metodą badawczą było studium przypadku, w ramach której dokonano analizy przedsiębiorstwa w kontekście wypełniania celów zrównoważonego rozwoju. Na podstawie dokonanej analizy SWOT wyróżniono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z wdrażania zrównoważonego rozwoju w Grupie CCC. Następnie wskazano najlepszą, potencjalną strategię dalszego działania. W pracy przeprowadzono badanie ankietowe mające na celu zbadanie świadomości konsumentów na temat działań związanych ze zrównoważonym rozwojem podejmowanych przez Grupę CCC oraz ich wpływu na postrzeganie przedsiębiorstwa. Efektem wykonanych badań było potwierdzenie, że realizacja zrównoważonego rozwoju ma wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa przez konsumentów i ich decyzje zakupowe. Praca pokazuje, że strategia zrównoważonego rozwoju jest niezbędnym elementem działalności firmy CCC. Osiągnięcie celów wynikających, ze zrównoważonego rozwoju korzystnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. Jednak w obliczu wciąż narastających wyzwań ekologicznych i społecznych, konieczne jest nieustanne oraz konsekwentne dążenie do realizacji zrównoważonego rozwoju oraz aktywne promowanie tej strategii.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorKopeć, Katarzynapl
dc.contributor.authorWąsowicz, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerKopeć, Katarzynapl
dc.date.accessioned2023-10-30T22:38:29Z
dc.date.available2023-10-30T22:38:29Z
dc.date.submitted2023-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediami i reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-164750-265427pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322574
dc.languagepolpl
dc.subject.enCCC GROUP- IMAGE- IMPACT- SUSTAINABLE DEVELOPMENTpl
dc.subject.plGRUPA CCC- WIZERUNEK- WPŁYW- ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJpl
dc.titleZrównoważony rozwój w kontekście wizerunku grupy CCCpl
dc.title.alternativeSustainable development in the context of the image of the CCC grouppl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis is about the sustainable development strategy in the context of image creation using the CCC Group as an example. The main focus of the paper is the research problem of whether building CCC's corporate image based on a sustainability strategy is a beneficial activity. The intention of the research paper is to present and analyze the CCC Group's activities from the implementation of sustainable development. The research method used was a case study, which analyzed the company in the context of implementing sustainable development. Based on the SWOT analysis, the strengths, weaknesses, opportunities and threats arising from the realization of sustainable development in the CCC Group were distinguished. The best potential strategy for further action was then identified. In this paper, a survey was conducted to investigate consumer awareness of the CCC Group's sustainability activities and their impact on perceptions of the company. The result of the completed research was confirmation that the implementation of sustainable development has an impact on consumers' perceptions of the company and their purchasing decisions. The work shows, the strategy of sustainable development is an indispensable part of CCC's business. Implementation of the goals arising, from sustainable development positively affects the image of the company. However, in the face of ever-increasing environmental and social challenges, it is necessary to constantly and consistently pursue sustainable development and actively promote this strategy.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska skupia się na strategii zrównoważonego rozwoju w kontekście kreowania wizerunku na przykładzie Grupy CCC. Głównym przedmiotem pracy jest problem badawczy dotyczący tego, czy budowanie wizerunku firmy CCC w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju jest działaniem przynoszącym korzyści. Zamierzeniem pracy badawczej jest prezentacja i analiza działań Grupy CCC z realizacji zrównoważonego rozwoju. Zastosowaną metodą badawczą było studium przypadku, w ramach której dokonano analizy przedsiębiorstwa w kontekście wypełniania celów zrównoważonego rozwoju. Na podstawie dokonanej analizy SWOT wyróżniono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z wdrażania zrównoważonego rozwoju w Grupie CCC. Następnie wskazano najlepszą, potencjalną strategię dalszego działania. W pracy przeprowadzono badanie ankietowe mające na celu zbadanie świadomości konsumentów na temat działań związanych ze zrównoważonym rozwojem podejmowanych przez Grupę CCC oraz ich wpływu na postrzeganie przedsiębiorstwa. Efektem wykonanych badań było potwierdzenie, że realizacja zrównoważonego rozwoju ma wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa przez konsumentów i ich decyzje zakupowe. Praca pokazuje, że strategia zrównoważonego rozwoju jest niezbędnym elementem działalności firmy CCC. Osiągnięcie celów wynikających, ze zrównoważonego rozwoju korzystnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. Jednak w obliczu wciąż narastających wyzwań ekologicznych i społecznych, konieczne jest nieustanne oraz konsekwentne dążenie do realizacji zrównoważonego rozwoju oraz aktywne promowanie tej strategii.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Kopeć, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Wąsowicz, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Kopeć, Katarzyna
dc.date.accessioned
2023-10-30T22:38:29Z
dc.date.available
2023-10-30T22:38:29Z
dc.date.submittedpl
2023-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami i reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-164750-265427
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322574
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CCC GROUP- IMAGE- IMPACT- SUSTAINABLE DEVELOPMENT
dc.subject.plpl
GRUPA CCC- WIZERUNEK- WPŁYW- ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
dc.titlepl
Zrównoważony rozwój w kontekście wizerunku grupy CCC
dc.title.alternativepl
Sustainable development in the context of the image of the CCC group
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Aßlar
6
Bialystok
6
Warsaw
5
Opalenica
4
Bydgoszcz
1
Czerwionka-Leszczyny
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Gora Siewierska
1
Grodzisk Mazowiecki
1

No access

No Thumbnail Available
Collections