Optymalizacja parametrów ekstrakcji kwasów organicznych z kiełków

master
dc.abstract.enTHE EXTRACTION OF ORGANIC ACIDS FROM SPROUTS. THE OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS.BackgroundThe qualitative and quantitative composition of organic acids in many plants, changes depending on phase of plant growth. Nowadays, we have insufficient knowledge of organic acids isolation techniques from plant material, especially from sprouts. In connection with this fact, there is a necessity to improve these techniques. The traditional extraction techniques require considerable amounts of solvents; they are time-consuming, which increases the risk of thermal degradation of fito-compounds. Through the application of new unconventional extraction techniques, it is possibile to shorten the extraction process time, reduce the use of solvents, increase purity of the extracts and obtain the prospect of extracting thermolabile compounds. Some of the rapid and efficient unconventional techniques are for example microwave- assisted extraction (MAE) and sonication (ultrasound- assisted extraction, UAE). ObjectiveThe aim of this research was to optimize the parametres of the extraction of organic acids from sprouts. MethodsUAE and MAE were tested. The influence of ultrasounds, microwaves; kind of the solvent (water, 0,01M NaOH, 50 mM phosphate buffer pH=7,4), time of the extraction (1, 5, or 15 min. in case of UAE and 2, 10 or 18 min. in case of MAE), the method of cooling samples (water, water with crushed ice or no cooling) in case of UAE and the temperature of the process (50, 70 or 90 ºC) in case of MAE on the organic acids recovery from radish sprouts were investigated.ResultsOxalic, tatraric, fumaric, citric, malic, lactic, succinic, acetic and malonic acids were identified in extracts of radish sprouts. The optimal parameters of the extraction, taking into account total amount of the investigated acids were: 18 minutes microwave-assisted extraction with 0,01M NaOH as solvent and temperature 90 ºC. In some cases, the choice of other parameters of the extraction allowed to obtain additional, unidentified components of the radish sprouts.ConclusionsThis research can be the source of data for further improving of organic acids isolation techniques from plant sprouts.pl
dc.abstract.plOPTYMALIZACJA PARAMETRÓW EKSTRAKCJI KWASÓW ORGANICZNYCH Z KIEŁKÓW.WstępKwasy organiczne, jako związki naturalnie występujące w roślinach ulegają jakościowym oraz ilościowym przemianom w zależności od ich fazy wzrostu. Aktualny, znikomy stan wiedzy dotyczącej technik izolacji kwasów organicznych z kiełków skłania do prowadzenia badań w tym kierunku. Tradycyjne techniki ekstrakcji wymagają dużej ilości rozpuszczalnika; są czasochłonne, co zwiększa ryzyko degradacji termicznej fito- składników. Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami oraz ekstrakcja z zastosowaniem mikrofal, wymieniane są wśród nowych technik umożliwiających wysoki odzysk związków pochodzenia roślinnego. Nowe techniki ekstrakcji charakteryzują się także: skróconym czasem procesu, zmniejszeniem zużycia rozpuszczalników, zwiększeniem stopnia czystości ekstraktów oraz możliwością ekstrahowania składników termolabilnych. CelCelem pracy była optymalizacja parametrów ekstrakcji kwasów organicznych z kiełków. MetodyPrzetestowano ekstrakcję wspomaganą mikrofalami oraz ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami. Zbadano, jaki wpływ na wielkość odzysku kwasów organicznych z kiełków rzodkiewki ma: działanie ultradźwięków, działanie mikrofal, rodzaj rozpuszczalnika (woda, 0,01M NaOH lub 50 mM bufor fosforanowy o pH=7,4), czas ekstrakcji (1, 5, 15 min.- w przypadku ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami oraz 2, 10, 18 min.- w przypadku ekstrakcji wspomaganej mikrofalami), metoda chłodzenia próbek (woda o temperaturze pokojowej, woda z pokruszonym lodem lub brak chłodzenia- w przypadku ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami) oraz temperatura procesu (50, 70 lub 90 ºC- w przypadku ekstrakcji wspomaganej mikrofalami). WynikiW ekstraktach z kiełków zidentyfikowano kwasy: szczawiowy, winowy, fumarowy, cytrynowy, jabłkowy, mlekowy, bursztynowy, octowy i malonowy. Optymalnymi parametrami ekstrakcji badanych w tej pracy kwasów organicznych z kiełków rzodkiewki są: zastosowanie mikrofal, użycie jako rozpuszczalnika 0,01M NaOH, temperatura procesu 90 ºC oraz czas ekstrakcji 18 min. Zastosowanie innych parametrów ekstrakcji umożliwiało wymywanie dodatkowych, niezidentyfikowanych składników kiełków rzodkiewki.WnioskiBadania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy mają charakter pionierski, mogą stanowić źródło danych do dalszego doskonalenia technik izolacji kwasów organicznych z kiełków roślinnych.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorChłopicka, Joanna - 128992 pl
dc.contributor.advisorBartoń, Henryk - 128680 pl
dc.contributor.authorWojtal, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerBartoń, Henryk - 128680 pl
dc.contributor.reviewerChłopicka, Joanna - 128992 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:02:01Z
dc.date.available2020-07-24T06:02:01Z
dc.date.submitted2012-06-21pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-65532-77589pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179046
dc.languagepolpl
dc.subject.enextraction, organic acids, optimization, sproutspl
dc.subject.plekstrakcja, kwasy organiczne, optymalizacja, kiełkipl
dc.titleOptymalizacja parametrów ekstrakcji kwasów organicznych z kiełkówpl
dc.title.alternativeThe extraction of organic acids from sprouts. The optimization of the parameters.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
THE EXTRACTION OF ORGANIC ACIDS FROM SPROUTS. THE OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS.BackgroundThe qualitative and quantitative composition of organic acids in many plants, changes depending on phase of plant growth. Nowadays, we have insufficient knowledge of organic acids isolation techniques from plant material, especially from sprouts. In connection with this fact, there is a necessity to improve these techniques. The traditional extraction techniques require considerable amounts of solvents; they are time-consuming, which increases the risk of thermal degradation of fito-compounds. Through the application of new unconventional extraction techniques, it is possibile to shorten the extraction process time, reduce the use of solvents, increase purity of the extracts and obtain the prospect of extracting thermolabile compounds. Some of the rapid and efficient unconventional techniques are for example microwave- assisted extraction (MAE) and sonication (ultrasound- assisted extraction, UAE). ObjectiveThe aim of this research was to optimize the parametres of the extraction of organic acids from sprouts. MethodsUAE and MAE were tested. The influence of ultrasounds, microwaves; kind of the solvent (water, 0,01M NaOH, 50 mM phosphate buffer pH=7,4), time of the extraction (1, 5, or 15 min. in case of UAE and 2, 10 or 18 min. in case of MAE), the method of cooling samples (water, water with crushed ice or no cooling) in case of UAE and the temperature of the process (50, 70 or 90 ºC) in case of MAE on the organic acids recovery from radish sprouts were investigated.ResultsOxalic, tatraric, fumaric, citric, malic, lactic, succinic, acetic and malonic acids were identified in extracts of radish sprouts. The optimal parameters of the extraction, taking into account total amount of the investigated acids were: 18 minutes microwave-assisted extraction with 0,01M NaOH as solvent and temperature 90 ºC. In some cases, the choice of other parameters of the extraction allowed to obtain additional, unidentified components of the radish sprouts.ConclusionsThis research can be the source of data for further improving of organic acids isolation techniques from plant sprouts.
dc.abstract.plpl
OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW EKSTRAKCJI KWASÓW ORGANICZNYCH Z KIEŁKÓW.WstępKwasy organiczne, jako związki naturalnie występujące w roślinach ulegają jakościowym oraz ilościowym przemianom w zależności od ich fazy wzrostu. Aktualny, znikomy stan wiedzy dotyczącej technik izolacji kwasów organicznych z kiełków skłania do prowadzenia badań w tym kierunku. Tradycyjne techniki ekstrakcji wymagają dużej ilości rozpuszczalnika; są czasochłonne, co zwiększa ryzyko degradacji termicznej fito- składników. Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami oraz ekstrakcja z zastosowaniem mikrofal, wymieniane są wśród nowych technik umożliwiających wysoki odzysk związków pochodzenia roślinnego. Nowe techniki ekstrakcji charakteryzują się także: skróconym czasem procesu, zmniejszeniem zużycia rozpuszczalników, zwiększeniem stopnia czystości ekstraktów oraz możliwością ekstrahowania składników termolabilnych. CelCelem pracy była optymalizacja parametrów ekstrakcji kwasów organicznych z kiełków. MetodyPrzetestowano ekstrakcję wspomaganą mikrofalami oraz ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami. Zbadano, jaki wpływ na wielkość odzysku kwasów organicznych z kiełków rzodkiewki ma: działanie ultradźwięków, działanie mikrofal, rodzaj rozpuszczalnika (woda, 0,01M NaOH lub 50 mM bufor fosforanowy o pH=7,4), czas ekstrakcji (1, 5, 15 min.- w przypadku ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami oraz 2, 10, 18 min.- w przypadku ekstrakcji wspomaganej mikrofalami), metoda chłodzenia próbek (woda o temperaturze pokojowej, woda z pokruszonym lodem lub brak chłodzenia- w przypadku ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami) oraz temperatura procesu (50, 70 lub 90 ºC- w przypadku ekstrakcji wspomaganej mikrofalami). WynikiW ekstraktach z kiełków zidentyfikowano kwasy: szczawiowy, winowy, fumarowy, cytrynowy, jabłkowy, mlekowy, bursztynowy, octowy i malonowy. Optymalnymi parametrami ekstrakcji badanych w tej pracy kwasów organicznych z kiełków rzodkiewki są: zastosowanie mikrofal, użycie jako rozpuszczalnika 0,01M NaOH, temperatura procesu 90 ºC oraz czas ekstrakcji 18 min. Zastosowanie innych parametrów ekstrakcji umożliwiało wymywanie dodatkowych, niezidentyfikowanych składników kiełków rzodkiewki.WnioskiBadania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy mają charakter pionierski, mogą stanowić źródło danych do dalszego doskonalenia technik izolacji kwasów organicznych z kiełków roślinnych.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Chłopicka, Joanna - 128992
dc.contributor.advisorpl
Bartoń, Henryk - 128680
dc.contributor.authorpl
Wojtal, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Bartoń, Henryk - 128680
dc.contributor.reviewerpl
Chłopicka, Joanna - 128992
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:02:01Z
dc.date.available
2020-07-24T06:02:01Z
dc.date.submittedpl
2012-06-21
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-65532-77589
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179046
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
extraction, organic acids, optimization, sprouts
dc.subject.plpl
ekstrakcja, kwasy organiczne, optymalizacja, kiełki
dc.titlepl
Optymalizacja parametrów ekstrakcji kwasów organicznych z kiełków
dc.title.alternativepl
The extraction of organic acids from sprouts. The optimization of the parameters.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Wroclaw
7
Krakow
4
Dublin
1
Gdynia
1
Gliwice
1
Lukow
1
Rzeszów
1
Tczew
1
Warsaw
1
Wohyn
1

No access

No Thumbnail Available