Ostrożność, solidność, skuteczność : motyw konia trojańskiego we współczesnej reklamie prasowej

2015
book section
article
dc.abstract.enThe main purpose of this paper is presenting how Trojan horse motive might be reinterpreted in contemporary advertising. The analyzed examples are primarily derived from foreign newspaper advertisement and related to some areas: food industry, hygiene, motorization, services and the promotion of reading. The paper also might give an answer to question which aspects of the Trojan War are commonly used by advert designers: appearance of a wooden structure, the inside of war machine, moment when horse gained entry to the safeguarded city and others. Analysis of adverts will be connected with analysis of advertising layouts (mise-en-scène). The summary will be containing the types of new meanings of Trojan horse: warning of danger, reliability and efficiency.pl
dc.abstract.enRecenzowane materiały z konferencji: Antyk w kulturze i literaturze popularnej; 2014-01-09; 2014-01-10; Poznańpl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie sposobów reinterpretacji motywu konia trojańskiego we współczesnej reklamie i wpływu tego procesu na odbiorców. Przykłady poddane analizie zostały zaczerpnięte przede wszystkim z zagranicznych reklam prasowych oraz outdoorowych i dotyczą kilku obszarów: produktów spożywczych, środków higienicznych ,motoryzacji, usług oraz promocji czytelnictwa. Artykuł stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, które aspekty funkcjonowania wojny trojańskiej w masowej wyobraźni są najczęściej wykorzystywane przez reklamotwórców: wygląd drewnianej konstrukcji, wnętrze machiny, moment wjazdu konia dostrzeżonego miasta, inne? Analizie treści poszczególnych reklam, nawiązujących do starożytnego motywu, towarzyszy równoległa analiza kompozycyjna (mise-en-scène). Podsumowaniem referatu jest kategoryzacja nowych znaczeń przypisywanych figurze konia trojańskiego np. przestrogi przed zagrożeniem, solidności wykonania przedmiotu lub usługi, a także skuteczności w dążeniu do wyznaczonego celu.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.authorKulig, Agnieszka - 150564 pl
dc.contributor.editorMikołajczak, Aleksander W.pl
dc.contributor.editorDominas, Konradpl
dc.contributor.editorDymczyk, Rafałpl
dc.date.accessioned2016-05-21T07:10:37Z
dc.date.available2016-05-21T07:10:37Z
dc.date.issued2015pl
dc.description.physical131-138pl
dc.description.publication0,65pl
dc.identifier.isbn978-83-7980-005-6pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26675
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoPoznań : Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnychpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.ennewspaper advertisementpl
dc.subject.enreinterpretationpl
dc.subject.enancient culturepl
dc.subject.entradition and contemporarinesspl
dc.subject.enTrojan horse motivepl
dc.subject.plreklama prasowapl
dc.subject.plreinterpretacjapl
dc.subject.plkultura antycznapl
dc.subject.pltradycja i współczesnośćpl
dc.subject.plmotyw konia trojańskiegopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOstrożność, solidność, skuteczność : motyw konia trojańskiego we współczesnej reklamie prasowejpl
dc.title.alternativeCaution, reliability, efficiency : the theme of the Trojan horse in the modern press advertisementpl
dc.title.containerAntyk w zwierciadle literatury i kultury popularnejpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this paper is presenting how Trojan horse motive might be reinterpreted in contemporary advertising. The analyzed examples are primarily derived from foreign newspaper advertisement and related to some areas: food industry, hygiene, motorization, services and the promotion of reading. The paper also might give an answer to question which aspects of the Trojan War are commonly used by advert designers: appearance of a wooden structure, the inside of war machine, moment when horse gained entry to the safeguarded city and others. Analysis of adverts will be connected with analysis of advertising layouts (mise-en-scène). The summary will be containing the types of new meanings of Trojan horse: warning of danger, reliability and efficiency.
dc.abstract.enpl
Recenzowane materiały z konferencji: Antyk w kulturze i literaturze popularnej; 2014-01-09; 2014-01-10; Poznań
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie sposobów reinterpretacji motywu konia trojańskiego we współczesnej reklamie i wpływu tego procesu na odbiorców. Przykłady poddane analizie zostały zaczerpnięte przede wszystkim z zagranicznych reklam prasowych oraz outdoorowych i dotyczą kilku obszarów: produktów spożywczych, środków higienicznych ,motoryzacji, usług oraz promocji czytelnictwa. Artykuł stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, które aspekty funkcjonowania wojny trojańskiej w masowej wyobraźni są najczęściej wykorzystywane przez reklamotwórców: wygląd drewnianej konstrukcji, wnętrze machiny, moment wjazdu konia dostrzeżonego miasta, inne? Analizie treści poszczególnych reklam, nawiązujących do starożytnego motywu, towarzyszy równoległa analiza kompozycyjna (mise-en-scène). Podsumowaniem referatu jest kategoryzacja nowych znaczeń przypisywanych figurze konia trojańskiego np. przestrogi przed zagrożeniem, solidności wykonania przedmiotu lub usługi, a także skuteczności w dążeniu do wyznaczonego celu.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.authorpl
Kulig, Agnieszka - 150564
dc.contributor.editorpl
Mikołajczak, Aleksander W.
dc.contributor.editorpl
Dominas, Konrad
dc.contributor.editorpl
Dymczyk, Rafał
dc.date.accessioned
2016-05-21T07:10:37Z
dc.date.available
2016-05-21T07:10:37Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.description.physicalpl
131-138
dc.description.publicationpl
0,65
dc.identifier.isbnpl
978-83-7980-005-6
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26675
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Poznań : Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subject.enpl
newspaper advertisement
dc.subject.enpl
reinterpretation
dc.subject.enpl
ancient culture
dc.subject.enpl
tradition and contemporariness
dc.subject.enpl
Trojan horse motive
dc.subject.plpl
reklama prasowa
dc.subject.plpl
reinterpretacja
dc.subject.plpl
kultura antyczna
dc.subject.plpl
tradycja i współczesność
dc.subject.plpl
motyw konia trojańskiego
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ostrożność, solidność, skuteczność : motyw konia trojańskiego we współczesnej reklamie prasowej
dc.title.alternativepl
Caution, reliability, efficiency : the theme of the Trojan horse in the modern press advertisement
dc.title.containerpl
Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available