Rozmieszczenie Liparus glabrirostris (Küster, 1849) w Polsce (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae)

licenciate
dc.abstract.enHorizontal and vertical distribution, habitat and alimentary requirements of weevil species Liparus glabrirostris in Poland has presented (fig. 1, tab. 1). Results show that it is a mountainous species living especially in cold and wet habitats with plants of the genus Petasites, close to rivers and streams, on mountain and mountain-foot areas of Carpathians and Sudetes Mountains, and localities recorded from upland and lakeland were considered as relict. Populations of L. glabrirostris probably extinct during over 150 last years on area of Krakow city and Ojcow environs. That weevil is a good model for monitoring study of change in nature environment.pl
dc.abstract.plPrzedstawiono rozmieszczenie poziome i pionowe oraz wymagania siedliskowe i pokarmowe ryjkowca Liparus glabrirostris w Polsce na podstawie danych piśmienniczych (ryc. 1, tab. 1). Wyniki badań wskazują, że jest to gatunek górski związany wybitnie z chłodnymi i wilgotnymi siedliskami w pobliżu cieków wodnych z udziałem roślin z rodzaju Petasites na obszarach górskich oraz podgórskich Karpat i Sudetów, a stanowiska na wyżynach i pojezierzach mają charakter reliktowy. W ciągu 150 lat nastąpił prawdopodobnie zanik populacji L. glabrirostris na obszarze Krakowa i w okolicach Ojcowa. Ryjkowiec ten znakomicie nadaje się jako modelowy gatunek do badań monitoringowych środowiska przyrodniczego.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKnutelski, Stanisław - 128937 pl
dc.contributor.authorGryglak, Gabrielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSkalski, Tomasz - 131892 pl
dc.contributor.reviewerKnutelski, Stanisław - 128937 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:04:17Z
dc.date.available2020-07-24T18:04:17Z
dc.date.submitted2013-07-09pl
dc.fieldofstudy- ochrona przyrodypl
dc.fieldofstudybiologia i geologiapl
dc.identifier.apddiploma-76808-128627pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189410
dc.languagepolpl
dc.subject.enLiparus glabrirostris, Curculiondae, distribution, Polandpl
dc.subject.plLiparus glabrirostris, Curculiondae, rozmieszczenie, Polskapl
dc.titleRozmieszczenie Liparus glabrirostris (Küster, 1849) w Polsce (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae)pl
dc.title.alternativeDistribution of Liparus glabrirostris (Küster, 1849) in Poland (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Horizontal and vertical distribution, habitat and alimentary requirements of weevil species Liparus glabrirostris in Poland has presented (fig. 1, tab. 1). Results show that it is a mountainous species living especially in cold and wet habitats with plants of the genus Petasites, close to rivers and streams, on mountain and mountain-foot areas of Carpathians and Sudetes Mountains, and localities recorded from upland and lakeland were considered as relict. Populations of L. glabrirostris probably extinct during over 150 last years on area of Krakow city and Ojcow environs. That weevil is a good model for monitoring study of change in nature environment.
dc.abstract.plpl
Przedstawiono rozmieszczenie poziome i pionowe oraz wymagania siedliskowe i pokarmowe ryjkowca Liparus glabrirostris w Polsce na podstawie danych piśmienniczych (ryc. 1, tab. 1). Wyniki badań wskazują, że jest to gatunek górski związany wybitnie z chłodnymi i wilgotnymi siedliskami w pobliżu cieków wodnych z udziałem roślin z rodzaju Petasites na obszarach górskich oraz podgórskich Karpat i Sudetów, a stanowiska na wyżynach i pojezierzach mają charakter reliktowy. W ciągu 150 lat nastąpił prawdopodobnie zanik populacji L. glabrirostris na obszarze Krakowa i w okolicach Ojcowa. Ryjkowiec ten znakomicie nadaje się jako modelowy gatunek do badań monitoringowych środowiska przyrodniczego.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Knutelski, Stanisław - 128937
dc.contributor.authorpl
Gryglak, Gabriel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Skalski, Tomasz - 131892
dc.contributor.reviewerpl
Knutelski, Stanisław - 128937
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:04:17Z
dc.date.available
2020-07-24T18:04:17Z
dc.date.submittedpl
2013-07-09
dc.fieldofstudypl
- ochrona przyrody
dc.fieldofstudypl
biologia i geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-76808-128627
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189410
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Liparus glabrirostris, Curculiondae, distribution, Poland
dc.subject.plpl
Liparus glabrirostris, Curculiondae, rozmieszczenie, Polska
dc.titlepl
Rozmieszczenie Liparus glabrirostris (Küster, 1849) w Polsce (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae)
dc.title.alternativepl
Distribution of Liparus glabrirostris (Küster, 1849) in Poland (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Katowice
3
Swilcza
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Boardman
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available