Wpływ MAMAc (methylazoxymethyl acetate) na ekspresję kalretyniny w neuronach kory mózgowej szczura

master
dc.abstract.enThe development of the cerebral cortex, like all parts of the nervous system is a very sensitive process, strictly defined in time. Any disorders during the formation and movement of the newly formed cells lead to irreversible deficits. The degree of damage depends on the substance which was used and the time of its action on the nervous system.MAMAc is a teratogenic agent, which prevents the multiplication of cells and leads to migration disorders. It is a universal neurotoxin commonly used in the creation. models of developmental disorders of neocortical.The main purpose of the experiment was to check whether and how low doses MAMAc (5 and 10 mg / kg body weight) given in the 15th and 19th day of prenatal development affect the expression of calretinin in neurons of rat cerebral cortex.MAMAc was administered to pregnant rats in the 15th and 19th day of embryonic development. Epileptic seizures had been induced by pilocarpine at 60 day in adult male rats. Slides were made from the region of the cortex with a prominent anterior commissure, stained by method the peroxidase anti-peroxidase and also cresyl violet stain. Calretinin-positive cells (CR +), have been counted in both hemispheres, in columns from the highest point of the lateral ventricle to the edge of the neocortex. Collected data were analyzed statistically.The study showed that dose of 5 mg/kg body weight, indicated both on 15 and 19 did not induce changes in the amount of CR + cells. The largest impact on changes in the expression of calretynin- positive cells has application of 10mg MAMAC at the 19th day of prenatal development.pl
dc.abstract.otherRozwój kory mózgowej oraz całego układu nerwowego jest bardzo wrażliwym procesem, ściśle zdefiniowanym w czasie. Zaburzenia w przebiegu tworzenia i przemieszczania nowo powstałych komórek prowadzą do nieodwracalnych deficytów. Stopień uszkodzenia zależy od zastosowanej substancji i czasu jej działania. na układ nerwowy.MAMAc jest czynnikiem teratogennym, który przeciwdziała namnażaniu się komórek oraz prowadzi do zaburzeń ich migracji. Jest uniwersalną neurotoksyną, powszechnie stosowaną w tworzeniu. modeli zaburzeń rozwojowych kory nowej.Głównym celem przeprowadzonego doświadczenia było sprawdzenie, czy i jak niskie dawki MAMAc (5 i 10mg /kg masy ciała), podane w 15 lub 19 dniu rozwoju prenatalnego wpływają na zmianę ekspresji kalretyniny w neuronach kory mózgowej szczura.MAMAc podawano ciężarnym samicom szczura w dniach 15 lub 19 rozwoju embrionalnego. Napady padaczkowe wywołano używając pilokarpiny w 60 dniu życia u dorosłych samców, urodzonych przez nastrzykiwane samice. Preparaty wykonano ze skrawków pochodzących z rejonu kory mózgowej z widocznym spoidłem przednim. W wycinkach kory biegnących prostopadle od szczytu komory do powierzchni kory zliczano komórki kalretynino- pozytywne (CR. Uzyskane dane przeanalizowano statystycznie.Pozwoliło to na ustalenie, że zastosowanie dawki 5mg/kg masy ciała zarówno w dniu 15 jak i 19 nie wywołało zmian w ilości komórek CR+. Natomiast największy wpływ na zmiany w ekspresji komórek kalretynino-pozytywnych ma podanie 10mg MAMAc w 19 dniu rozwoju prenatalnego.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSetkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836 pl
dc.contributor.authorPałasz, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerZiaja, Marek - 132904 pl
dc.contributor.reviewerSetkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:25:27Z
dc.date.available2020-07-15T17:25:27Z
dc.date.submitted2011-07-15pl
dc.fieldofstudy- ochrona przyrodypl
dc.fieldofstudybiologia i geologiapl
dc.identifier.apddiploma-57953-65433pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172102
dc.subject.encalretinin, neocortex, rats, methylazoxymethanol acetatepl
dc.subject.otherkalretynina, kora nowa, octan methylazoxymethanolupl
dc.titleWpływ MAMAc (methylazoxymethyl acetate) na ekspresję kalretyniny w neuronach kory mózgowej szczurapl
dc.title.alternativeEffects of MAMAc (methylazoxymethyl acetate) on neuronal expression of calretinin in the rat neocortexpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The development of the cerebral cortex, like all parts of the nervous system is a very sensitive process, strictly defined in time. Any disorders during the formation and movement of the newly formed cells lead to irreversible deficits. The degree of damage depends on the substance which was used and the time of its action on the nervous system.MAMAc is a teratogenic agent, which prevents the multiplication of cells and leads to migration disorders. It is a universal neurotoxin commonly used in the creation. models of developmental disorders of neocortical.The main purpose of the experiment was to check whether and how low doses MAMAc (5 and 10 mg / kg body weight) given in the 15th and 19th day of prenatal development affect the expression of calretinin in neurons of rat cerebral cortex.MAMAc was administered to pregnant rats in the 15th and 19th day of embryonic development. Epileptic seizures had been induced by pilocarpine at 60 day in adult male rats. Slides were made from the region of the cortex with a prominent anterior commissure, stained by method the peroxidase anti-peroxidase and also cresyl violet stain. Calretinin-positive cells (CR +), have been counted in both hemispheres, in columns from the highest point of the lateral ventricle to the edge of the neocortex. Collected data were analyzed statistically.The study showed that dose of 5 mg/kg body weight, indicated both on 15 and 19 did not induce changes in the amount of CR + cells. The largest impact on changes in the expression of calretynin- positive cells has application of 10mg MAMAC at the 19th day of prenatal development.
dc.abstract.otherpl
Rozwój kory mózgowej oraz całego układu nerwowego jest bardzo wrażliwym procesem, ściśle zdefiniowanym w czasie. Zaburzenia w przebiegu tworzenia i przemieszczania nowo powstałych komórek prowadzą do nieodwracalnych deficytów. Stopień uszkodzenia zależy od zastosowanej substancji i czasu jej działania. na układ nerwowy.MAMAc jest czynnikiem teratogennym, który przeciwdziała namnażaniu się komórek oraz prowadzi do zaburzeń ich migracji. Jest uniwersalną neurotoksyną, powszechnie stosowaną w tworzeniu. modeli zaburzeń rozwojowych kory nowej.Głównym celem przeprowadzonego doświadczenia było sprawdzenie, czy i jak niskie dawki MAMAc (5 i 10mg /kg masy ciała), podane w 15 lub 19 dniu rozwoju prenatalnego wpływają na zmianę ekspresji kalretyniny w neuronach kory mózgowej szczura.MAMAc podawano ciężarnym samicom szczura w dniach 15 lub 19 rozwoju embrionalnego. Napady padaczkowe wywołano używając pilokarpiny w 60 dniu życia u dorosłych samców, urodzonych przez nastrzykiwane samice. Preparaty wykonano ze skrawków pochodzących z rejonu kory mózgowej z widocznym spoidłem przednim. W wycinkach kory biegnących prostopadle od szczytu komory do powierzchni kory zliczano komórki kalretynino- pozytywne (CR. Uzyskane dane przeanalizowano statystycznie.Pozwoliło to na ustalenie, że zastosowanie dawki 5mg/kg masy ciała zarówno w dniu 15 jak i 19 nie wywołało zmian w ilości komórek CR+. Natomiast największy wpływ na zmiany w ekspresji komórek kalretynino-pozytywnych ma podanie 10mg MAMAc w 19 dniu rozwoju prenatalnego.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Setkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836
dc.contributor.authorpl
Pałasz, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ziaja, Marek - 132904
dc.contributor.reviewerpl
Setkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:25:27Z
dc.date.available
2020-07-15T17:25:27Z
dc.date.submittedpl
2011-07-15
dc.fieldofstudypl
- ochrona przyrody
dc.fieldofstudypl
biologia i geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-57953-65433
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172102
dc.subject.enpl
calretinin, neocortex, rats, methylazoxymethanol acetate
dc.subject.otherpl
kalretynina, kora nowa, octan methylazoxymethanolu
dc.titlepl
Wpływ MAMAc (methylazoxymethyl acetate) na ekspresję kalretyniny w neuronach kory mózgowej szczura
dc.title.alternativepl
Effects of MAMAc (methylazoxymethyl acetate) on neuronal expression of calretinin in the rat neocortex
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Brzesko
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available