Przemiany obyczajowe w epoce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego​

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the work are changes in customs during the reign of the King Stanislaw August Poniatowski. This bachelor thesis takes the issue of the range of cultural transformation, social attitudes towards new forms of customs and the influence of the ideology of the enlightenment and the sarmatism at customs. The first chapter presents a general historical overview of Polish-Lithuanian Commonwealth during the reign of Stanislaw August Poniatowski. In this chapter the issue of sarmatismis also discussed. In the second chapter traditions, customs and elements of everyday life are presented taking into account the division of class and property. The third chapter complements the previous ones. This chapter show how changes in customs were perceived by the the elite on the base of the works of Ignacy Krasicki.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy są przemiany obyczajowe w epoce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Praca licencjacka podejmuję problematykę zasięgu przemian obyczajowych, stosunku społeczeństwa do nowych form obyczajowych oraz wpływu ideologii oświeceniowej i sarmackiej na obyczaje. Rozdział pierwszy przedstawia ogólny rys historyczny Polski pod panowaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym rozdziale zostaje również omówiona kwestia sarmatyzmu, który wpływał na kształt obyczajów staropolskich także w epoce stanisławowskiej. W rozdziale drugim ujęte są tradycje, zwyczaje, elementy życia powszedniego, czyli składniki ówczesnej obyczajowości. Są one rozpatrywane z uwzględnieniem podziałów stanowych i majątkowych. Trzeci rozdział stanowi dopełnienie poprzednich. Ukazuję jak przemiany obyczajowe były postrzegane przez ówczesne elity na podstawie utworów Ignacego Krasickiego.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKuras, Katarzyna - 185879 pl
dc.contributor.authorKornak, Grzegorzpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPerłakowski, Adam - 131336 pl
dc.contributor.reviewerKuras, Katarzyna - 185879 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:59:13Z
dc.date.available2020-07-27T03:59:13Z
dc.date.submitted2016-10-11pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-111206-177854pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217143
dc.languagepolpl
dc.subject.enStanislaw August Poniatowski, customs, enlightenment, sarmatismpl
dc.subject.plStanisław August Poniatowski, obyczaje, oświecenie, sarmatyzmpl
dc.titlePrzemiany obyczajowe w epoce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego​pl
dc.title.alternativeChanges in customs during the reign of the King Stanislaw August Poniatowskipl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work are changes in customs during the reign of the King Stanislaw August Poniatowski. This bachelor thesis takes the issue of the range of cultural transformation, social attitudes towards new forms of customs and the influence of the ideology of the enlightenment and the sarmatism at customs. The first chapter presents a general historical overview of Polish-Lithuanian Commonwealth during the reign of Stanislaw August Poniatowski. In this chapter the issue of sarmatismis also discussed. In the second chapter traditions, customs and elements of everyday life are presented taking into account the division of class and property. The third chapter complements the previous ones. This chapter show how changes in customs were perceived by the the elite on the base of the works of Ignacy Krasicki.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy są przemiany obyczajowe w epoce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Praca licencjacka podejmuję problematykę zasięgu przemian obyczajowych, stosunku społeczeństwa do nowych form obyczajowych oraz wpływu ideologii oświeceniowej i sarmackiej na obyczaje. Rozdział pierwszy przedstawia ogólny rys historyczny Polski pod panowaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym rozdziale zostaje również omówiona kwestia sarmatyzmu, który wpływał na kształt obyczajów staropolskich także w epoce stanisławowskiej. W rozdziale drugim ujęte są tradycje, zwyczaje, elementy życia powszedniego, czyli składniki ówczesnej obyczajowości. Są one rozpatrywane z uwzględnieniem podziałów stanowych i majątkowych. Trzeci rozdział stanowi dopełnienie poprzednich. Ukazuję jak przemiany obyczajowe były postrzegane przez ówczesne elity na podstawie utworów Ignacego Krasickiego.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kuras, Katarzyna - 185879
dc.contributor.authorpl
Kornak, Grzegorz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Perłakowski, Adam - 131336
dc.contributor.reviewerpl
Kuras, Katarzyna - 185879
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:59:13Z
dc.date.available
2020-07-27T03:59:13Z
dc.date.submittedpl
2016-10-11
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-111206-177854
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217143
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Stanislaw August Poniatowski, customs, enlightenment, sarmatism
dc.subject.plpl
Stanisław August Poniatowski, obyczaje, oświecenie, sarmatyzm
dc.titlepl
Przemiany obyczajowe w epoce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego​
dc.title.alternativepl
Changes in customs during the reign of the King Stanislaw August Poniatowski
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Wroclaw
5
Nowy Dwor Mazowiecki
4
Poznan
4
Krotoszyn
3
Dublin
2
Los Angeles
2
Ciechanów
1
Klobuck
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available