Postrzeganie i odbiór organizacji charytatywnych i wolontariatu wśród odrębnych pokoleń społeczności lokalnej Pietrzykowic

master
dc.abstract.enMy Master’s thesis entitled „The perception and reception of the charity organizations and voluntary services among the local community members of Pietrzykowice of distinct generational groups” focuses on depicting knowledge, views, believes and personal experiences of the youth under nineteen and persons over fifty in Pietrzykowice village on the matter of selfless help, voluntary service, charity organizations and donating 1% of the income tax. They were contrasted with the opinions of the people working in organizations involved in voluntary services. The thesis consists of six chapters. The first chapter contains the analysis of the third sector. Second chapter is dedicated to the role of trust and media as related to the topic of the thesis. Third chapter portrays the subject and the purpose of the study, the description of the techniques applied, research tools, organization and course of the study and the characteristics of the analyzed environment . Fourth chapter depicts the analysis of the altruistic behaviours among both target groups. Next chapter describes the knowledge and experiences of the respondents involved in voluntary services. Sixth chapter comprises the analysis of the knowledge of the interlocutors concerning charity organizations and donating1% of the income tax. The research also includes conclusion, bibliography and appendix.pl
dc.abstract.plPraca magisterska pt. „Postrzeganie i odbiór organizacji charytatywnych i wolontariatu wśród odrębnych pokoleń społeczności lokalnej Pietrzykowic” skupia się na przedstawieniu wiedzy, poglądów, przekonań jak również osobistych doświadczeń młodzieży do lat dziewiętnastu oraz osób po pięćdziesiątym roku życia w Pietrzykowicach, w tematyce bezinteresownej pomocy, wolontariatu, organizacji charytatywnych oraz oddawania 1% podatku. Dla porównania zostało przedstawione również stanowisko osób pracujących w organizacjach z wolontariuszami. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym znajduje się analiza sektora trzeciego. Rozdział drugi poświęcony jest roli zaufania i mediów w odniesieniu do tematu pracy. Rozdział trzeci przedstawia przedmiot i cel badań, opis zastosowanych technik i narzędzi badawczych, organizację i przebieg badań oraz charakterystykę badanego środowiska. Rozdział czwarty zawiera analizę zachowań altruistycznych wśród obu grup docelowych. Rozdział kolejny to opis wiedzy i doświadczeń badanych związanej z wolontariatem. Rozdział szósty analizuje wiedzę rozmówców dotyczącą organizacji charytatywnych oraz oddawania 1% podatku. Na końcu pracy znajduje się zakończenie, bibliografia oraz aneks.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiezgoda, Marian - 130964 pl
dc.contributor.authorSapeta, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWagner, Aleksandra - 141973 pl
dc.contributor.reviewerNiezgoda, Marian - 130964 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:32:24Z
dc.date.available2020-07-25T05:32:24Z
dc.date.submitted2014-10-24pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudykomunikowanie społecznepl
dc.identifier.apddiploma-91858-166211pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200041
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe charity organizations, voluntary, generation, Pietrzykowice.pl
dc.subject.plorganizacje charytatywne, wolontariat, pokolenia, Pietrzykowicepl
dc.titlePostrzeganie i odbiór organizacji charytatywnych i wolontariatu wśród odrębnych pokoleń społeczności lokalnej Pietrzykowicpl
dc.title.alternativeThe perception and reception of the charity organizations and voluntary services among the local community members of Pietrzykowice of distinct generational groupspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My Master’s thesis entitled „The perception and reception of the charity organizations and voluntary services among the local community members of Pietrzykowice of distinct generational groups” focuses on depicting knowledge, views, believes and personal experiences of the youth under nineteen and persons over fifty in Pietrzykowice village on the matter of selfless help, voluntary service, charity organizations and donating 1% of the income tax. They were contrasted with the opinions of the people working in organizations involved in voluntary services. The thesis consists of six chapters. The first chapter contains the analysis of the third sector. Second chapter is dedicated to the role of trust and media as related to the topic of the thesis. Third chapter portrays the subject and the purpose of the study, the description of the techniques applied, research tools, organization and course of the study and the characteristics of the analyzed environment . Fourth chapter depicts the analysis of the altruistic behaviours among both target groups. Next chapter describes the knowledge and experiences of the respondents involved in voluntary services. Sixth chapter comprises the analysis of the knowledge of the interlocutors concerning charity organizations and donating1% of the income tax. The research also includes conclusion, bibliography and appendix.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska pt. „Postrzeganie i odbiór organizacji charytatywnych i wolontariatu wśród odrębnych pokoleń społeczności lokalnej Pietrzykowic” skupia się na przedstawieniu wiedzy, poglądów, przekonań jak również osobistych doświadczeń młodzieży do lat dziewiętnastu oraz osób po pięćdziesiątym roku życia w Pietrzykowicach, w tematyce bezinteresownej pomocy, wolontariatu, organizacji charytatywnych oraz oddawania 1% podatku. Dla porównania zostało przedstawione również stanowisko osób pracujących w organizacjach z wolontariuszami. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym znajduje się analiza sektora trzeciego. Rozdział drugi poświęcony jest roli zaufania i mediów w odniesieniu do tematu pracy. Rozdział trzeci przedstawia przedmiot i cel badań, opis zastosowanych technik i narzędzi badawczych, organizację i przebieg badań oraz charakterystykę badanego środowiska. Rozdział czwarty zawiera analizę zachowań altruistycznych wśród obu grup docelowych. Rozdział kolejny to opis wiedzy i doświadczeń badanych związanej z wolontariatem. Rozdział szósty analizuje wiedzę rozmówców dotyczącą organizacji charytatywnych oraz oddawania 1% podatku. Na końcu pracy znajduje się zakończenie, bibliografia oraz aneks.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niezgoda, Marian - 130964
dc.contributor.authorpl
Sapeta, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wagner, Aleksandra - 141973
dc.contributor.reviewerpl
Niezgoda, Marian - 130964
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:32:24Z
dc.date.available
2020-07-25T05:32:24Z
dc.date.submittedpl
2014-10-24
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
komunikowanie społeczne
dc.identifier.apdpl
diploma-91858-166211
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200041
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the charity organizations, voluntary, generation, Pietrzykowice.
dc.subject.plpl
organizacje charytatywne, wolontariat, pokolenia, Pietrzykowice
dc.titlepl
Postrzeganie i odbiór organizacji charytatywnych i wolontariatu wśród odrębnych pokoleń społeczności lokalnej Pietrzykowic
dc.title.alternativepl
The perception and reception of the charity organizations and voluntary services among the local community members of Pietrzykowice of distinct generational groups
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Wroclaw
3
Warsaw
2
Chełm
1
Des Moines
1
Dublin
1
Nashville
1
Urszulin
1

No access

No Thumbnail Available