Adaptacja do emigracji a osobowość i styl przywiązania emigranta

master
dc.abstract.enIn this study, the influence of attachment styles with the level of adaptation to emigration and the moderating influence of personality traits was tested. Particular attention was paid to the moderating influence of extraversion on the relationship between the anxious-ambivalent style and adaptation in emigrants, and the moderating influence of openness to new experiences and the avoidant attachment style on adaptation. The secure attachment style of emigrants positively correlated with adaptation to emigration and avoidant and anxious-ambivalent styles correlated negatively with. People with an anxious-ambivalent style with a higher level of extraversion adapt better. The results of moderating influence in openness to experience and avoidant style was not significant. The relationship between the time of emigration with their level of adaptation and whether migrants who have a family in the place of emigration adapt better to the new place, but both hypotheses were not confirmed.pl
dc.abstract.plNa proces adaptacji do migracji, jego skuteczność i przebieg wpływa wiele czynników. Duże znaczenie mają uwarunkowania zewnętrzne, związane m. in. z sytuacją ekonomiczną emigranta, ale równie istotne są cechy osobowości osoby migrującej i jej umiejętności budowania relacji z innymi. W niniejszej pracy sprawdzony został wpływ stylów przywiązania z deklarowanym poziomem adaptacji do emigracji, oraz moderujący wpływ cech osobowości. Szczególnie skoncentrowano się na moderującym wpływie ekstrawersji na związek stylu lękowo-ambiwalentnego z adaptacją u osób emigrujących, oraz moderującym wpływie otwartości na doświadczenia migrantów i unikającym stylu przywiązania na adaptację. Bezpieczny styl przywiązania osób emigrujących pozytywnie korelował z adaptacją do emigracji. Styl unikający i lękowo-ambiwalentny korelował negatywnie z adaptacją do emigracji. Osoby o stylu lękowo ambiwalentnym z wyższym poziom ekstrawersji adaptują się lepiej, niż osoby o tym samym stylu przywiązania i niską ekstrawersją. Wpływ moderujący sprawdzono również w otwartości na doświadczenia i stylu unikającym, jednak wynik okazał się nieistotny. Uwzględniony został także związek czasu emigracji z poziomem adaptacji, oraz sprawdzone zostało również czy migranci, którzy posiadają rodzinę w miejscu emigracji adaptują się lepiej do nowego miejsca, jednak obie hipotezy nie potwierdziły się.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191 pl
dc.contributor.authorBlok, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191 pl
dc.contributor.reviewerSekerdej, Maciej - 186235 pl
dc.date.accessioned2022-10-05T21:45:30Z
dc.date.available2022-10-05T21:45:30Z
dc.date.submitted2022-10-05pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-162035-231180pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300944
dc.languagepolpl
dc.subject.enmigration, adaptation, personality traits, attachment stylepl
dc.subject.plmigracja, adaptacja, cechy osobowości, styl przywiązaniapl
dc.titleAdaptacja do emigracji a osobowość i styl przywiązania emigrantapl
dc.title.alternativeAdaptation during emigration, personality and attachment style of the emigrantpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this study, the influence of attachment styles with the level of adaptation to emigration and the moderating influence of personality traits was tested. Particular attention was paid to the moderating influence of extraversion on the relationship between the anxious-ambivalent style and adaptation in emigrants, and the moderating influence of openness to new experiences and the avoidant attachment style on adaptation. The secure attachment style of emigrants positively correlated with adaptation to emigration and avoidant and anxious-ambivalent styles correlated negatively with. People with an anxious-ambivalent style with a higher level of extraversion adapt better. The results of moderating influence in openness to experience and avoidant style was not significant. The relationship between the time of emigration with their level of adaptation and whether migrants who have a family in the place of emigration adapt better to the new place, but both hypotheses were not confirmed.
dc.abstract.plpl
Na proces adaptacji do migracji, jego skuteczność i przebieg wpływa wiele czynników. Duże znaczenie mają uwarunkowania zewnętrzne, związane m. in. z sytuacją ekonomiczną emigranta, ale równie istotne są cechy osobowości osoby migrującej i jej umiejętności budowania relacji z innymi. W niniejszej pracy sprawdzony został wpływ stylów przywiązania z deklarowanym poziomem adaptacji do emigracji, oraz moderujący wpływ cech osobowości. Szczególnie skoncentrowano się na moderującym wpływie ekstrawersji na związek stylu lękowo-ambiwalentnego z adaptacją u osób emigrujących, oraz moderującym wpływie otwartości na doświadczenia migrantów i unikającym stylu przywiązania na adaptację. Bezpieczny styl przywiązania osób emigrujących pozytywnie korelował z adaptacją do emigracji. Styl unikający i lękowo-ambiwalentny korelował negatywnie z adaptacją do emigracji. Osoby o stylu lękowo ambiwalentnym z wyższym poziom ekstrawersji adaptują się lepiej, niż osoby o tym samym stylu przywiązania i niską ekstrawersją. Wpływ moderujący sprawdzono również w otwartości na doświadczenia i stylu unikającym, jednak wynik okazał się nieistotny. Uwzględniony został także związek czasu emigracji z poziomem adaptacji, oraz sprawdzone zostało również czy migranci, którzy posiadają rodzinę w miejscu emigracji adaptują się lepiej do nowego miejsca, jednak obie hipotezy nie potwierdziły się.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191
dc.contributor.authorpl
Blok, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191
dc.contributor.reviewerpl
Sekerdej, Maciej - 186235
dc.date.accessioned
2022-10-05T21:45:30Z
dc.date.available
2022-10-05T21:45:30Z
dc.date.submittedpl
2022-10-05
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-162035-231180
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300944
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
migration, adaptation, personality traits, attachment style
dc.subject.plpl
migracja, adaptacja, cechy osobowości, styl przywiązania
dc.titlepl
Adaptacja do emigracji a osobowość i styl przywiązania emigranta
dc.title.alternativepl
Adaptation during emigration, personality and attachment style of the emigrant
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Katowice
2
Turka
2
Bialystok
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Hattstedt
1
Krakow
1
Mszana Dolna
1

No access

No Thumbnail Available
Collections