Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich

master
dc.abstract.enThis thesis is devoted to the theme of preventing sexual abuse of juveniles.In chapter I present in detail the regulations on this issue, taking into account the reaction of the Criminal Law. In Chapter II describes the methods to prevent sexual abuse of juveniles. I presented both methods used in Poland (treatment of offenders, chemical castration and sex education), and methods not allowed in Poland (surgical castration, the registration of sexual offenders).In the last, third section contained my own research on the idea of students I and V - year law, stuff in the prevention of sexual abuse of juveniles. Students demonstrated a high degree of rigor and contrary to the hypotheses posed, there was no difference of opinion due to the phase of legal education.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska poświęcona jest tematyce zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. W rozdziale I szczegółowo zaprezentowano regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia, z uwzględnieniem środków prawnokarnej reakcji. W rozdziale II opisane zostały sposoby zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. Zaprezentowane zostały metody zarówno stosowane w Polsce (terapia sprawców, kastracja chemiczna i edukacja seksualna), oraz metody niedozwolone w Polsce (kastracja chirurgiczna, rejestracja przestępców na tle seksualnym).W ostatnim, III rozdziale zawarte są badania własne dotyczące poglądu studentów I i V roku prawa UJ odnoście zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. Studenci wykazali się dużym stopniem rygoryzmu i wbrew postawionym hipotezom, nie było różnic w opiniach ze względu na etap edukacji prawniczej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBłachut, Janina - 127357 pl
dc.contributor.authorWłodarczyk, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerHabzda-Siwek, Ewa - 128267 pl
dc.contributor.reviewerBłachut, Janina - 127357 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:11:41Z
dc.date.available2020-07-24T09:11:41Z
dc.date.submitted2012-07-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-67788-68155pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181184
dc.languagepolpl
dc.subject.enprevention, abuse, sexual, juvenilepl
dc.subject.plzapobieganie, wykorzystywanie, seksualne, małoletnipl
dc.titleZapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu małoletnichpl
dc.title.alternativePrevention of sexual abuse of juvenilespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is devoted to the theme of preventing sexual abuse of juveniles.In chapter I present in detail the regulations on this issue, taking into account the reaction of the Criminal Law. In Chapter II describes the methods to prevent sexual abuse of juveniles. I presented both methods used in Poland (treatment of offenders, chemical castration and sex education), and methods not allowed in Poland (surgical castration, the registration of sexual offenders).In the last, third section contained my own research on the idea of students I and V - year law, stuff in the prevention of sexual abuse of juveniles. Students demonstrated a high degree of rigor and contrary to the hypotheses posed, there was no difference of opinion due to the phase of legal education.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska poświęcona jest tematyce zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. W rozdziale I szczegółowo zaprezentowano regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia, z uwzględnieniem środków prawnokarnej reakcji. W rozdziale II opisane zostały sposoby zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. Zaprezentowane zostały metody zarówno stosowane w Polsce (terapia sprawców, kastracja chemiczna i edukacja seksualna), oraz metody niedozwolone w Polsce (kastracja chirurgiczna, rejestracja przestępców na tle seksualnym).W ostatnim, III rozdziale zawarte są badania własne dotyczące poglądu studentów I i V roku prawa UJ odnoście zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. Studenci wykazali się dużym stopniem rygoryzmu i wbrew postawionym hipotezom, nie było różnic w opiniach ze względu na etap edukacji prawniczej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Błachut, Janina - 127357
dc.contributor.authorpl
Włodarczyk, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Habzda-Siwek, Ewa - 128267
dc.contributor.reviewerpl
Błachut, Janina - 127357
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:11:41Z
dc.date.available
2020-07-24T09:11:41Z
dc.date.submittedpl
2012-07-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-67788-68155
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181184
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
prevention, abuse, sexual, juvenile
dc.subject.plpl
zapobieganie, wykorzystywanie, seksualne, małoletni
dc.titlepl
Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich
dc.title.alternativepl
Prevention of sexual abuse of juveniles
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Adamowka
1
Bialystok
1
Bobrowniki Male
1
Przeworsk
1

No access

No Thumbnail Available