Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych w sektorze telekomunikacyjnym

master
dc.abstract.enThe aim of the paper is a comprehensive overview of issues related to the confidentiality of communications and other forms of data protection in the telecommunications sector. In the introduction, the key terms of the subject matter will be defined, namely: telecommunications, electronic communications, data, information, communication. There also will be presented constitutional and international law basis for the protection of those basic rights. The Author will examine the rules on telecommunications secrecy under Polish law and the European Union law, pointing to the shortcomings of Polish regulations. In addition, the Author will discuss application of the provisions relating to the protection of personal data in the telecommunications sector and the relationship between the rules and regulation of the sector. There will also be presented other means of data protection and privacy, such as the protection under the Civil Code and criminalization of acts directed towards the protection of information. In the summary, the Author will state the relationship between all forms of data protection and summarize all of the regulations shortcomings mentioned in the paper.pl
dc.abstract.plZałożeniem pracy jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z tajemnicą telekomunikacyjną oraz innymi formami ochrony danych w sektorze telekomunikacyjnym. We wstępie zdefiniowane zostaną pojęcia kluczowe z punktu widzenia omawianego tematu, a mianowicie: telekomunikacja, łączność elektroniczna, dane, informacje, komunikat. Ponadto, przedstawione zostaną konstytucyjne oraz międzynarodowoprawne podstawy ochrony omawianych regulacji. Omówione zostaną poszczególne prawa i wolności jednostek mające znaczenie na gruncie komentowanej tematyki oraz podstawy do ich ograniczania. Autorka dokona analizy przepisów dotyczących tajemnicy telekomunikacyjnej w prawie polskim oraz prawie Unii Europejskiej, wskazujących na niedoskonałości polskiej regulacji. Ponadto, omówione zostanie zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w sektorze telekomunikacyjnym i wzajemny stosunek pomiędzy tymi przepisami a regulacją sektorową. Zasygnalizowane zostaną również inne środki ochrony danych oraz prywatności, takie jak cywilistyczna ochrona dóbr osobistych oraz penalizacja czynów wymierzonych przeciwko ochronie informacji. Podsumowanie stanowiło będzie określenie wzajemnego stosunku omówionych form ochrony oraz ocena ich funkcjonowania.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.authorRysz-Nowosielska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerŻurawik, Artur - 200616 pl
dc.contributor.reviewerWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:24:16Z
dc.date.available2020-07-24T17:24:16Z
dc.date.submitted2013-07-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-76117-136576pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188788
dc.languagepolpl
dc.subject.enConfidentiality of the communications, telecommunicaction, personal data protectionpl
dc.subject.pltelekomunikacja, tajemnica telekomunikacyjna, ochrona danych osobowychpl
dc.titleTajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych w sektorze telekomunikacyjnympl
dc.title.alternativeConfidentiality of the communication and data protection in the telecommunications sector.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the paper is a comprehensive overview of issues related to the confidentiality of communications and other forms of data protection in the telecommunications sector. In the introduction, the key terms of the subject matter will be defined, namely: telecommunications, electronic communications, data, information, communication. There also will be presented constitutional and international law basis for the protection of those basic rights. The Author will examine the rules on telecommunications secrecy under Polish law and the European Union law, pointing to the shortcomings of Polish regulations. In addition, the Author will discuss application of the provisions relating to the protection of personal data in the telecommunications sector and the relationship between the rules and regulation of the sector. There will also be presented other means of data protection and privacy, such as the protection under the Civil Code and criminalization of acts directed towards the protection of information. In the summary, the Author will state the relationship between all forms of data protection and summarize all of the regulations shortcomings mentioned in the paper.
dc.abstract.plpl
Założeniem pracy jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z tajemnicą telekomunikacyjną oraz innymi formami ochrony danych w sektorze telekomunikacyjnym. We wstępie zdefiniowane zostaną pojęcia kluczowe z punktu widzenia omawianego tematu, a mianowicie: telekomunikacja, łączność elektroniczna, dane, informacje, komunikat. Ponadto, przedstawione zostaną konstytucyjne oraz międzynarodowoprawne podstawy ochrony omawianych regulacji. Omówione zostaną poszczególne prawa i wolności jednostek mające znaczenie na gruncie komentowanej tematyki oraz podstawy do ich ograniczania. Autorka dokona analizy przepisów dotyczących tajemnicy telekomunikacyjnej w prawie polskim oraz prawie Unii Europejskiej, wskazujących na niedoskonałości polskiej regulacji. Ponadto, omówione zostanie zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w sektorze telekomunikacyjnym i wzajemny stosunek pomiędzy tymi przepisami a regulacją sektorową. Zasygnalizowane zostaną również inne środki ochrony danych oraz prywatności, takie jak cywilistyczna ochrona dóbr osobistych oraz penalizacja czynów wymierzonych przeciwko ochronie informacji. Podsumowanie stanowiło będzie określenie wzajemnego stosunku omówionych form ochrony oraz ocena ich funkcjonowania.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.authorpl
Rysz-Nowosielska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Żurawik, Artur - 200616
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:24:16Z
dc.date.available
2020-07-24T17:24:16Z
dc.date.submittedpl
2013-07-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-76117-136576
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188788
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Confidentiality of the communications, telecommunicaction, personal data protection
dc.subject.plpl
telekomunikacja, tajemnica telekomunikacyjna, ochrona danych osobowych
dc.titlepl
Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych w sektorze telekomunikacyjnym
dc.title.alternativepl
Confidentiality of the communication and data protection in the telecommunications sector.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Wieliczka
7
Warsaw
6
Ashburn
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Kalisz
1
Krakow
1
Przasnysz
1
Rakow
1

No access

No Thumbnail Available