Promocja marki w wybranych mediach społecznościowych na przykładzie branży dietetycznej

master
dc.abstract.enThe main aim of the study is the analysis and assessment brand promotion in selected social media on the example of the dietetic industry. The cognitive goal of the dissertation was achieved by developing, on the basis of the analysis of the literature on the subject, the theoretical part, in which the research issues were explicated. The empirical research, in which the case study method was used, included content analysis and direct observation.The research aim was achieved using the Case study method and the subject literature.The first chapter regards general information about marketing, its meaning, role, tools, brand definition and the difference between the brand image and company image. The second chapter is focused on social media definition, function, classification and discussion of selected tools. The thurd chapter presents dietetic industry in Poland and the profession of a dietetitian.Based on the analysis presented, it should be stated that brand promotion in social media influences the encouragement of using the services offered by dietary clinic and starting cooperation with it. Keeping profiles on social media such as Facebook and Instagram is an excellent and cheap marketing tool.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest analiza i ocena promocji marki w wybranych mediach społecznościowych na przykładzie branży dietetycznej. Cel poznawczy dysertacji osiągnięto opracowując, na podstawie analizy literatury przedmiotu, część teoretyczną, w której dokonano eksplikacji problematyki badawczej. W ramach badań empirycznych, w których wykorzystano metodę studium przypadku, wykonano m.in. analizę treści oraz obserwację bezpośrednią.Pierwszy rozdział pracy dotyczy ogólnych informacji o marketingu, jego znaczeniu, roli, narzędzi, a także pojęciu marki oraz różnicy między wizerunkiem marki a wizerunkiem firmy. Drugi rozdział stanowi szczegółowe omówienie definicji i typologii mediów społecznościowych, ich funkcji i wybranych narzędzi. Trzeci rozdział przedstawia charakterystykę branży dietetycznej w Polsce oraz zawodu dietetyka, z uwzględnieniem danych mających znaczenie dla przeprowadzonych badań empirycznych. W oparciu o przedstawioną analizę należy stwierdzić, że promocja marki w mediach społecznościowych wpływa na preferencje klientów w zakresie korzystania z usług danej poradni dietetycznej i podjęcia z nią współpracy. Na podstawie wyników badań można również wyciągnąć wniosek, że prowadzenie profili na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram to doskonałe i tanie narzędzie marketingowe.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.contributor.authorSambak, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.date.accessioned2020-10-22T07:30:40Z
dc.date.available2020-10-22T07:30:40Z
dc.date.submitted2020-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-131939-160559pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250902
dc.languagepolpl
dc.subject.enbrand promotion - case study – dietetic industry – marketing - social mediapl
dc.subject.plbranża dietetyczna - case study – marketing - media społecznościowe – promocja markipl
dc.titlePromocja marki w wybranych mediach społecznościowych na przykładzie branży dietetycznejpl
dc.title.alternativeBrand promotion in selected social media on the example of the dietetic industrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the study is the analysis and assessment brand promotion in selected social media on the example of the dietetic industry. The cognitive goal of the dissertation was achieved by developing, on the basis of the analysis of the literature on the subject, the theoretical part, in which the research issues were explicated. The empirical research, in which the case study method was used, included content analysis and direct observation.The research aim was achieved using the Case study method and the subject literature.The first chapter regards general information about marketing, its meaning, role, tools, brand definition and the difference between the brand image and company image. The second chapter is focused on social media definition, function, classification and discussion of selected tools. The thurd chapter presents dietetic industry in Poland and the profession of a dietetitian.Based on the analysis presented, it should be stated that brand promotion in social media influences the encouragement of using the services offered by dietary clinic and starting cooperation with it. Keeping profiles on social media such as Facebook and Instagram is an excellent and cheap marketing tool.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest analiza i ocena promocji marki w wybranych mediach społecznościowych na przykładzie branży dietetycznej. Cel poznawczy dysertacji osiągnięto opracowując, na podstawie analizy literatury przedmiotu, część teoretyczną, w której dokonano eksplikacji problematyki badawczej. W ramach badań empirycznych, w których wykorzystano metodę studium przypadku, wykonano m.in. analizę treści oraz obserwację bezpośrednią.Pierwszy rozdział pracy dotyczy ogólnych informacji o marketingu, jego znaczeniu, roli, narzędzi, a także pojęciu marki oraz różnicy między wizerunkiem marki a wizerunkiem firmy. Drugi rozdział stanowi szczegółowe omówienie definicji i typologii mediów społecznościowych, ich funkcji i wybranych narzędzi. Trzeci rozdział przedstawia charakterystykę branży dietetycznej w Polsce oraz zawodu dietetyka, z uwzględnieniem danych mających znaczenie dla przeprowadzonych badań empirycznych. W oparciu o przedstawioną analizę należy stwierdzić, że promocja marki w mediach społecznościowych wpływa na preferencje klientów w zakresie korzystania z usług danej poradni dietetycznej i podjęcia z nią współpracy. Na podstawie wyników badań można również wyciągnąć wniosek, że prowadzenie profili na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram to doskonałe i tanie narzędzie marketingowe.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.contributor.authorpl
Sambak, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.date.accessioned
2020-10-22T07:30:40Z
dc.date.available
2020-10-22T07:30:40Z
dc.date.submittedpl
2020-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-131939-160559
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250902
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
brand promotion - case study – dietetic industry – marketing - social media
dc.subject.plpl
branża dietetyczna - case study – marketing - media społecznościowe – promocja marki
dc.titlepl
Promocja marki w wybranych mediach społecznościowych na przykładzie branży dietetycznej
dc.title.alternativepl
Brand promotion in selected social media on the example of the dietetic industry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
94
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Krakow
11
Poznan
9
Niwica
5
Starogard Gdański
5
Szczecin
4
Jedlicze
3
Lodz
3
Wroclaw
3
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available