Analiza stosowanych przez rodziców metod ochrony przeciwsłonecznej dzieci

master
dc.abstract.enBackground: Childhood sunburns are risk factors for melanoma in later life. Young children are not able to apply photoprotection on their own, so they are dependent on their parents or guardians. It is worth checking whether they are aware of the dangers of UV radiation and how they protect their children.Objective: The aim of this study was to analyze the sun protection methods used by parents for their children and to assess their knowledge about the effects of ultraviolet radiation.Materials and methods: The study consisted of an anonymous online questionnaire, containing 28 questions, on methods of sun protection. It was conducted among parents of children up to 13 years of age in the Internet group "Dabrowskie mamusie". Statistical analysis of differences between the behaviour of parents of children with low phototype (I and II) and parents of children with higher phototype (III and IV) was performed.Results: Parents of children with phototype III and IV allowed significantly longer sun exposure without sun protection than parents of children with phototype I and II in the following months: January ( I and II median (Me) = 30 min; III and IV Me = 60 min; p < 0.01), April (I and II Me = 30 min; III and IV Me = 45 min; p < 0.01), October (I and II Me = 30 min; III and IV Me = 60 min; p < 0.05). There was no significant difference in the time children spent in the sun without sun protection according to phototype in July (I and II Me = 10 min; III and IV Me = 10 min; p = 0.185). More than half of the respondents (53.9%), believed that UV radiation has more adverse effects in their children, but as many as 30.4% claimed to have more beneficial effects. No significant relationship was found between the phototype of the child and their parents' opinion on the effects of radiation. Respondents believed that they themselves could stay in the sun significantly longer without sun protection in January, April, July and October than their children.Conclusions: Parents of light-skinned children protect their children more from UV radiation than parents of dark-skinned children. Parents of children with phototype I and II are more likely to follow protective cream application instructions than parents of children with phototype III and IV. Parents generally know the beneficial and adverse effects of sunlight. They indicate vitamin D synthesis as the most important positive effect, while skin cancer and sunburn are indicated as the most important risks. Parents protect their children more than themselves from ultraviolet radiation and believe that they can stay much longer than their children in the sun without sun protection.pl
dc.abstract.plWstęp: Oparzenia słoneczne w dzieciństwie są czynnikami ryzyka rozwoju czerniaka w późniejszym wieku. Małe dzieci nie są w stanie samodzielnie stosować fotoprotekcji, dlatego są one zależne od swoich rodziców lub opiekunów. Warto sprawdzić czy są oni świadomi niebezpieczeństw związanych z promieniowaniem UV i w jaki sposób chronią swoje dzieci.Cel pracy: Celem pracy była analiza stosowanych przez rodziców metod ochrony przeciwsłonecznej u swoich dzieci oraz ocena wiedzy na temat skutków promieniowania ultrafioletowego.Materiały i metody: Badanie polegało na przeprowadzeniu anonimowej ankiety internetowej, zawierającej 28 pytań, dotyczącej sposobów ochrony przeciwsłonecznej. Zostało przeprowadzone wśród rodziców dzieci do 13 r. ż. w grupie internetowej „Dąbrowskie mamusie”. Dokonano analizy statystycznej różnic między postępowaniem rodziców dzieci z niskim fototypem (I i II) i rodziców dzieci z wyższym fototypem (III i IV).Wyniki: Rodzice dzieci z fototypem III i IV dopuszczali znacznie dłuższe przebywanie na słońcu bez ochrony przeciwsłonecznej od rodziców dzieci z fototypem I i II w następujących miesiącach: styczeń ( I i II mediana (Me) = 30 min; III i IV Me = 60 min; p < 0,01), kwiecień (I i II Me = 30 min; III i IV Me = 45 min; p < 0,01), październik (I i II Me = 30 min; III i IV Me = 60 min; p < 0,05). Nie odnotowano istotnej różnicy czasu przebywania przez dzieci na słońcu bez ochrony przeciwsłonecznej w zależności od fototypu w lipcu (I i II Me = 10 min; III i IV Me = 10 min; p = 0,185). Ponad połowa respondentów (53,9%), uważała, że promieniowanie UV przynosi u ich dzieci więcej niekorzystnych skutków, ale aż 30,4% twierdziło, że ma więcej korzystnych skutków. Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy fototypem dziecka a opinią ich rodziców na temat skutków promieniowania. Badani uważali, że oni sami mogą znacznie dłużej przebywać na słońcu bez ochrony przeciwsłonecznej w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku niż ich dzieci.Wnioski: Rodzice dzieci o jasnej karnacji bardziej chronią swoje dzieci przed promieniowaniem UV niż rodzice dzieci o ciemnej karnacji. Rodzice dzieci z fototypem I i II częściej stosują się do instrukcji nakładania kremów ochronnych niż rodzice dzieci z fototypem III i IV. Rodzice z reguły znają korzystne i niekorzystne skutki promieniowania słonecznego. Jako najważniejszy pozytywny skutek wskazują syntezę witaminy D, natomiast jako największe zagrożenie podają nowotwory skóry i poparzenia słoneczne. Rodzice bardziej chronią swoje dzieci niż siebie przed promieniowaniem ultrafioletowym i uważają, że mogą znacznie dłużej od nich przebywać bez ochrony przeciwsłonecznej na słońcu.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.authorKogut, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.reviewerNiewęgłowska, Magdalenapl
dc.date.accessioned2021-10-25T21:36:12Z
dc.date.available2021-10-25T21:36:12Z
dc.date.submitted2021-10-21pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-146842-279509pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281584
dc.languagepolpl
dc.subject.enphotoprotection, ultraviolet radiation, sunscreenspl
dc.subject.plfotoprotekcja, promieniowanie ultrafioletowe, filtry przeciwsłonecznepl
dc.titleAnaliza stosowanych przez rodziców metod ochrony przeciwsłonecznej dziecipl
dc.title.alternativeAnalysis of parents' methods of sun protection for children.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background: Childhood sunburns are risk factors for melanoma in later life. Young children are not able to apply photoprotection on their own, so they are dependent on their parents or guardians. It is worth checking whether they are aware of the dangers of UV radiation and how they protect their children.Objective: The aim of this study was to analyze the sun protection methods used by parents for their children and to assess their knowledge about the effects of ultraviolet radiation.Materials and methods: The study consisted of an anonymous online questionnaire, containing 28 questions, on methods of sun protection. It was conducted among parents of children up to 13 years of age in the Internet group "Dabrowskie mamusie". Statistical analysis of differences between the behaviour of parents of children with low phototype (I and II) and parents of children with higher phototype (III and IV) was performed.Results: Parents of children with phototype III and IV allowed significantly longer sun exposure without sun protection than parents of children with phototype I and II in the following months: January ( I and II median (Me) = 30 min; III and IV Me = 60 min; p < 0.01), April (I and II Me = 30 min; III and IV Me = 45 min; p < 0.01), October (I and II Me = 30 min; III and IV Me = 60 min; p < 0.05). There was no significant difference in the time children spent in the sun without sun protection according to phototype in July (I and II Me = 10 min; III and IV Me = 10 min; p = 0.185). More than half of the respondents (53.9%), believed that UV radiation has more adverse effects in their children, but as many as 30.4% claimed to have more beneficial effects. No significant relationship was found between the phototype of the child and their parents' opinion on the effects of radiation. Respondents believed that they themselves could stay in the sun significantly longer without sun protection in January, April, July and October than their children.Conclusions: Parents of light-skinned children protect their children more from UV radiation than parents of dark-skinned children. Parents of children with phototype I and II are more likely to follow protective cream application instructions than parents of children with phototype III and IV. Parents generally know the beneficial and adverse effects of sunlight. They indicate vitamin D synthesis as the most important positive effect, while skin cancer and sunburn are indicated as the most important risks. Parents protect their children more than themselves from ultraviolet radiation and believe that they can stay much longer than their children in the sun without sun protection.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Oparzenia słoneczne w dzieciństwie są czynnikami ryzyka rozwoju czerniaka w późniejszym wieku. Małe dzieci nie są w stanie samodzielnie stosować fotoprotekcji, dlatego są one zależne od swoich rodziców lub opiekunów. Warto sprawdzić czy są oni świadomi niebezpieczeństw związanych z promieniowaniem UV i w jaki sposób chronią swoje dzieci.Cel pracy: Celem pracy była analiza stosowanych przez rodziców metod ochrony przeciwsłonecznej u swoich dzieci oraz ocena wiedzy na temat skutków promieniowania ultrafioletowego.Materiały i metody: Badanie polegało na przeprowadzeniu anonimowej ankiety internetowej, zawierającej 28 pytań, dotyczącej sposobów ochrony przeciwsłonecznej. Zostało przeprowadzone wśród rodziców dzieci do 13 r. ż. w grupie internetowej „Dąbrowskie mamusie”. Dokonano analizy statystycznej różnic między postępowaniem rodziców dzieci z niskim fototypem (I i II) i rodziców dzieci z wyższym fototypem (III i IV).Wyniki: Rodzice dzieci z fototypem III i IV dopuszczali znacznie dłuższe przebywanie na słońcu bez ochrony przeciwsłonecznej od rodziców dzieci z fototypem I i II w następujących miesiącach: styczeń ( I i II mediana (Me) = 30 min; III i IV Me = 60 min; p < 0,01), kwiecień (I i II Me = 30 min; III i IV Me = 45 min; p < 0,01), październik (I i II Me = 30 min; III i IV Me = 60 min; p < 0,05). Nie odnotowano istotnej różnicy czasu przebywania przez dzieci na słońcu bez ochrony przeciwsłonecznej w zależności od fototypu w lipcu (I i II Me = 10 min; III i IV Me = 10 min; p = 0,185). Ponad połowa respondentów (53,9%), uważała, że promieniowanie UV przynosi u ich dzieci więcej niekorzystnych skutków, ale aż 30,4% twierdziło, że ma więcej korzystnych skutków. Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy fototypem dziecka a opinią ich rodziców na temat skutków promieniowania. Badani uważali, że oni sami mogą znacznie dłużej przebywać na słońcu bez ochrony przeciwsłonecznej w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku niż ich dzieci.Wnioski: Rodzice dzieci o jasnej karnacji bardziej chronią swoje dzieci przed promieniowaniem UV niż rodzice dzieci o ciemnej karnacji. Rodzice dzieci z fototypem I i II częściej stosują się do instrukcji nakładania kremów ochronnych niż rodzice dzieci z fototypem III i IV. Rodzice z reguły znają korzystne i niekorzystne skutki promieniowania słonecznego. Jako najważniejszy pozytywny skutek wskazują syntezę witaminy D, natomiast jako największe zagrożenie podają nowotwory skóry i poparzenia słoneczne. Rodzice bardziej chronią swoje dzieci niż siebie przed promieniowaniem ultrafioletowym i uważają, że mogą znacznie dłużej od nich przebywać bez ochrony przeciwsłonecznej na słońcu.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.authorpl
Kogut, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.reviewerpl
Niewęgłowska, Magdalena
dc.date.accessioned
2021-10-25T21:36:12Z
dc.date.available
2021-10-25T21:36:12Z
dc.date.submittedpl
2021-10-21
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-146842-279509
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281584
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
photoprotection, ultraviolet radiation, sunscreens
dc.subject.plpl
fotoprotekcja, promieniowanie ultrafioletowe, filtry przeciwsłoneczne
dc.titlepl
Analiza stosowanych przez rodziców metod ochrony przeciwsłonecznej dzieci
dc.title.alternativepl
Analysis of parents' methods of sun protection for children.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Dobroszyce
5
Radgoszcz
4
Warsaw
4
Krakow
2
Poznan
2
Rzeszów
2
Dublin
1
Gniew
1
Gorlice
1

No access

No Thumbnail Available