Profilaktyka w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych w pracy pedagogicznej liceów

master
dc.abstract.enThis paper is an attempt to present a process addiction prevention of psychoactive substances in the work of teaching high school. This subject is an area of interest rehabilitation pedagogy. The first part of this paper is an analysis of the available literature on the subject, in which the author discusses issues concerning the developmental period of high school students, issues related to psychoactive substances, dependence on them, presents the theoretical assumptions prevention. The second section describes the methodology of studies in which, by means of questionnaires with scaling, studied 136 high school students Mielec and conducted an interview with the school counselor and employees of the City in Mielec. In addition, the study used the method of observation and document analysis. The third chapter is an analysis of the results of research aimed at getting answers to questions about the individual elements of the process of prevention and the proposed changes, mainly in the opinion of high school students. Chapter four presents generalizations and conclusions of research, as well as implications for teaching practice gained from them.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi próbę przedstawienia przebiegu procesu profilaktyki uzależnień w zakresie substancji psychoaktywnych w pracy pedagogicznej liceów. Tematyka ta stanowi obszar zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej. Pierwszy rozdział niniejszej pracy stanowi analizę dostępnej literatury przedmiotu, w której autorka omawia zagadnienia dotyczące okresu rozwojowego uczniów liceum, kwestii związanych z substancjami psychoaktywnymi, uzależnieniem od nich, przedstawia także założenia teoretycznych profilaktyki. W drugim rozdziale opisana została metodologia badań, podczas których, za pomocą ankiety ze skalowaniem, przebadano 136 uczniów mieleckich liceów i przeprowadzono wywiad ze szkolnym pedagogiem oraz pracownikami Urzędu Miasta w Mielcu. Ponadto w badaniach zastosowana została metoda obserwacji oraz analizy dokumentów. Trzeci rozdział stanowi analizę wyników badań, mającą na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania o poszczególne elementy procesu profilaktyki oraz o proponowane zmiany, głównie w opinii licealistów. Rozdział czwarty przedstawia uogólnienia i wnioski z badań, a także wnioski dla praktyki pedagogicznej z nich płynące.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.contributor.authorCzaja, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMyszkowska-Litwa, Marta - 130848 pl
dc.contributor.reviewerPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:43:09Z
dc.date.available2020-07-24T14:43:09Z
dc.date.submitted2013-06-04pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-73398-96084pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186277
dc.languagepolpl
dc.subject.enprevention, addiction, psychoactive substances, adolescencepl
dc.subject.plprofilaktyka, uzależnienie, substancje psychoaktywne, adolescencjapl
dc.titleProfilaktyka w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych w pracy pedagogicznej liceówpl
dc.title.alternativePrevention of psychoactive substances addiction in the pedagogic work in high schoolspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper is an attempt to present a process addiction prevention of psychoactive substances in the work of teaching high school. This subject is an area of interest rehabilitation pedagogy. The first part of this paper is an analysis of the available literature on the subject, in which the author discusses issues concerning the developmental period of high school students, issues related to psychoactive substances, dependence on them, presents the theoretical assumptions prevention. The second section describes the methodology of studies in which, by means of questionnaires with scaling, studied 136 high school students Mielec and conducted an interview with the school counselor and employees of the City in Mielec. In addition, the study used the method of observation and document analysis. The third chapter is an analysis of the results of research aimed at getting answers to questions about the individual elements of the process of prevention and the proposed changes, mainly in the opinion of high school students. Chapter four presents generalizations and conclusions of research, as well as implications for teaching practice gained from them.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia przebiegu procesu profilaktyki uzależnień w zakresie substancji psychoaktywnych w pracy pedagogicznej liceów. Tematyka ta stanowi obszar zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej. Pierwszy rozdział niniejszej pracy stanowi analizę dostępnej literatury przedmiotu, w której autorka omawia zagadnienia dotyczące okresu rozwojowego uczniów liceum, kwestii związanych z substancjami psychoaktywnymi, uzależnieniem od nich, przedstawia także założenia teoretycznych profilaktyki. W drugim rozdziale opisana została metodologia badań, podczas których, za pomocą ankiety ze skalowaniem, przebadano 136 uczniów mieleckich liceów i przeprowadzono wywiad ze szkolnym pedagogiem oraz pracownikami Urzędu Miasta w Mielcu. Ponadto w badaniach zastosowana została metoda obserwacji oraz analizy dokumentów. Trzeci rozdział stanowi analizę wyników badań, mającą na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania o poszczególne elementy procesu profilaktyki oraz o proponowane zmiany, głównie w opinii licealistów. Rozdział czwarty przedstawia uogólnienia i wnioski z badań, a także wnioski dla praktyki pedagogicznej z nich płynące.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.contributor.authorpl
Czaja, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Myszkowska-Litwa, Marta - 130848
dc.contributor.reviewerpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:43:09Z
dc.date.available
2020-07-24T14:43:09Z
dc.date.submittedpl
2013-06-04
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-73398-96084
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186277
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
prevention, addiction, psychoactive substances, adolescence
dc.subject.plpl
profilaktyka, uzależnienie, substancje psychoaktywne, adolescencja
dc.titlepl
Profilaktyka w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych w pracy pedagogicznej liceów
dc.title.alternativepl
Prevention of psychoactive substances addiction in the pedagogic work in high schools
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Gdansk
3
Warsaw
3
Olkusz
2
Brenna
1
Dublin
1
Kielce
1
Kobielice
1
Krakow
1
Kunow
1

No access

No Thumbnail Available