Ochrona krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie

master
dc.abstract.enThe aim of the study is to present a historical overview of Polish conservation of heritage monuments and contemporary conservation efforts in light of the Act on Monument Conservation and Care of July 23rd, 2003. Author focuses on defining the concept of cultural landscape and presents ways of protecting it. Master’s Thesis shows the importance of cultural park as an instrument of cultural landscape conservation, and in particular tries to define the conditions of its creation and evaluation undertaken by the space management. The main subject of analysis is the Old Town Cultural Park in Cracow, created by a resolution of the Krakow City Council dated November 3rd, 2010. A number of thematic studies fulfilling for creating characteristics of the area in terms of environmental and social issues. The study was based on author’s research based on number of ads and signboards located on the facades of buildings in Old Town Culture Park. These studies are based on analysing the photos published in Google Street View for the years 2009 and 2011 and on the author’s field inventory carried out in April 2015. The research’s results allowed to create maps showing the level of these changes. Results of this study clearly show a decrease in the total number of advertisements and signs in the area of Stare Miasto and improvement of their visual quality. Creating culture park in Stare Miasto in Cracow was a necessary procedure and it is fulfilling its role effectively, especially in protecting the historically shaped cultural landscape of this area.pl
dc.abstract.plCelem opracowania jest przedstawienie historycznego rysu polskiej ochrony zabytków oraz omówienie współczesnej ochrony zabytków, definiowanej przez Ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Autor skupia się na zdefiniowaniu pojęcia krajobrazu kulturowego oraz przedstawia sposoby jego ochrony. Celem pracy jest ukazanie znaczenia parku kulturowego jako instrumentu ochrony krajobrazu kulturowego, a zwłaszcza określenie uwarunkowań jego tworzenia oraz ocena podejmowanych przez zarządców przestrzenią działań związanych z ochroną krajobrazu kulturowego. Głównym przedmiotem analizy jest Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie, stworzony na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto. Szereg opracowań tematycznych pozwolił na stworzenie charakterystyki omawianego obszaru pod względem środowiskowym, a także społecznym. W pracy wykorzystano badania autora dotyczące realizacji założeń wyżej wymienionej uchwały w zakresie zmiany liczby reklam i szyldów znajdujących się na fasadach kamienic w obrębie krakowskiego Starego Miasta. Badania te zostały zrealizowane poprzez analizę zdjęć opublikowanych w aplikacji Google Street View dla lat 2009 i 2011 oraz inwentaryzację terenową przeprowadzoną w kwietniu 2015 roku. Na podstawie zebranych danych opracowano mapę obrazującą poziom tych zmian. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują jednoznacznie na spadek ogólnej liczby reklam i szyldów na omawianym obszarze oraz na poprawę ich jakości wizualnej. Stworzenie Parku Kulturowego Stare Miasto było zabiegiem niezbędnym, spełniającym swoją rolę w ochronie historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego tego obszaru.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorZborowski, Andrzej - 132882 pl
dc.contributor.authorŚliwińska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerZborowski, Andrzej - 132882 pl
dc.contributor.reviewerGorczyca, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:33:24Z
dc.date.available2020-07-24T22:33:24Z
dc.date.submitted2015-06-29pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-84702-128823pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193595
dc.languagepolpl
dc.subject.encultural landscape, Cracow, protection of cultural landscape, conservation of heritage monuments, monuments, national heritagepl
dc.subject.plkrajobraz kulturowy, Kraków, park kulturowy, ochrona krajobrazu kulturowego, ochrona zabytków, zabytek, dziedzictwo narodowepl
dc.titleOchrona krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowiepl
dc.title.alternativeThe Protection of Cultural Landscape on the example of the Old Town Culture Park in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to present a historical overview of Polish conservation of heritage monuments and contemporary conservation efforts in light of the Act on Monument Conservation and Care of July 23rd, 2003. Author focuses on defining the concept of cultural landscape and presents ways of protecting it. Master’s Thesis shows the importance of cultural park as an instrument of cultural landscape conservation, and in particular tries to define the conditions of its creation and evaluation undertaken by the space management. The main subject of analysis is the Old Town Cultural Park in Cracow, created by a resolution of the Krakow City Council dated November 3rd, 2010. A number of thematic studies fulfilling for creating characteristics of the area in terms of environmental and social issues. The study was based on author’s research based on number of ads and signboards located on the facades of buildings in Old Town Culture Park. These studies are based on analysing the photos published in Google Street View for the years 2009 and 2011 and on the author’s field inventory carried out in April 2015. The research’s results allowed to create maps showing the level of these changes. Results of this study clearly show a decrease in the total number of advertisements and signs in the area of Stare Miasto and improvement of their visual quality. Creating culture park in Stare Miasto in Cracow was a necessary procedure and it is fulfilling its role effectively, especially in protecting the historically shaped cultural landscape of this area.
dc.abstract.plpl
Celem opracowania jest przedstawienie historycznego rysu polskiej ochrony zabytków oraz omówienie współczesnej ochrony zabytków, definiowanej przez Ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Autor skupia się na zdefiniowaniu pojęcia krajobrazu kulturowego oraz przedstawia sposoby jego ochrony. Celem pracy jest ukazanie znaczenia parku kulturowego jako instrumentu ochrony krajobrazu kulturowego, a zwłaszcza określenie uwarunkowań jego tworzenia oraz ocena podejmowanych przez zarządców przestrzenią działań związanych z ochroną krajobrazu kulturowego. Głównym przedmiotem analizy jest Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie, stworzony na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto. Szereg opracowań tematycznych pozwolił na stworzenie charakterystyki omawianego obszaru pod względem środowiskowym, a także społecznym. W pracy wykorzystano badania autora dotyczące realizacji założeń wyżej wymienionej uchwały w zakresie zmiany liczby reklam i szyldów znajdujących się na fasadach kamienic w obrębie krakowskiego Starego Miasta. Badania te zostały zrealizowane poprzez analizę zdjęć opublikowanych w aplikacji Google Street View dla lat 2009 i 2011 oraz inwentaryzację terenową przeprowadzoną w kwietniu 2015 roku. Na podstawie zebranych danych opracowano mapę obrazującą poziom tych zmian. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują jednoznacznie na spadek ogólnej liczby reklam i szyldów na omawianym obszarze oraz na poprawę ich jakości wizualnej. Stworzenie Parku Kulturowego Stare Miasto było zabiegiem niezbędnym, spełniającym swoją rolę w ochronie historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego tego obszaru.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Zborowski, Andrzej - 132882
dc.contributor.authorpl
Śliwińska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Zborowski, Andrzej - 132882
dc.contributor.reviewerpl
Gorczyca, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:33:24Z
dc.date.available
2020-07-24T22:33:24Z
dc.date.submittedpl
2015-06-29
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-84702-128823
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193595
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cultural landscape, Cracow, protection of cultural landscape, conservation of heritage monuments, monuments, national heritage
dc.subject.plpl
krajobraz kulturowy, Kraków, park kulturowy, ochrona krajobrazu kulturowego, ochrona zabytków, zabytek, dziedzictwo narodowe
dc.titlepl
Ochrona krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie
dc.title.alternativepl
The Protection of Cultural Landscape on the example of the Old Town Culture Park in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
6
Gdansk
2
Wroclaw
2
Athens
1
Dublin
1
Grybow
1
Hanover
1
Nowy Sącz
1
Torun
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available