Diagnostyka obrazowa raka odbytnicy u 64- letniej kobiety- opis przypadku

licenciate
dc.abstract.enColorectal cancer is the second most common malignancy in Poland, and about 1/3 of patients suffer from rectal cancer. It is early detection by screening and imaging is very important because patients do not have specific symptoms in the early stages of rectal cancer.The first part of the work discusses general issues related to rectal anatomy, etiology, risk factors, histopathological diagnostics and assessment of the stage of rectal cancer and imaging diagnostics methods. The next part of the work also contains imaging diagnostics and information of the most commonly used treatment methods – surgery, chemotherapy or radiotherapy.The last part of the study presents an analysis of a case rectal cancer in a 64 – year-old woman. Imaging methods were discussed based on which treatment decisions were made.pl
dc.abstract.plRak jelita grubego jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym w Polsce, a ok 1/3 pacjentów cierpi na raka odbytnicy. Jego wczesne wykrycie za pomocą badań przesiewowych i badań obrazowych jest bardzo istotne, ponieważ we wczesnych stadiach raka odbytnicy u pacjentów nie występują specyficzne objawy. W pierwszej części pracy zostały omówione zagadnienia ogólne dotyczące anatomii odbytnicy, etiologia, czynniki ryzyka, diagnostyka histopatologiczna i jej metody, diagnostyka obrazowa oraz ocena stopnia zaawansowania raka odbytnicy. W kolejnej części pracy zawarto również diagnostykę obrazową i informacje o najczęściej stosowanych sposobach leczenia – chirurgii, chemioterapii i radioterapii.W ostatniej części pracy przedstawiono analizę przypadku nowotworu odbytnicy u 64 – letniej kobiety. Omówione zostały badania obrazowe na podstawie których podjęto decyzję o metodach leczenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGach, Tomasz - 129419 pl
dc.contributor.authorSiudak, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGach, Tomasz - 129419 pl
dc.contributor.reviewerSzura, Mirosław - 133606 pl
dc.date.accessioned2020-08-24T10:59:38Z
dc.date.available2020-08-24T10:59:38Z
dc.date.submitted2020-08-12pl
dc.fieldofstudyelektroradiologiapl
dc.identifier.apddiploma-143868-245380pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244576
dc.languagepolpl
dc.subject.enrectal cancer, diagnostic imaging, computed tomography, magnetic resonance imaging.pl
dc.subject.plrak odbytnicy, diagnostyka obrazowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.pl
dc.titleDiagnostyka obrazowa raka odbytnicy u 64- letniej kobiety- opis przypadkupl
dc.title.alternativeImaging diagnostics of rectal cancer in a 64-year-old woman – a case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Colorectal cancer is the second most common malignancy in Poland, and about 1/3 of patients suffer from rectal cancer. It is early detection by screening and imaging is very important because patients do not have specific symptoms in the early stages of rectal cancer.The first part of the work discusses general issues related to rectal anatomy, etiology, risk factors, histopathological diagnostics and assessment of the stage of rectal cancer and imaging diagnostics methods. The next part of the work also contains imaging diagnostics and information of the most commonly used treatment methods – surgery, chemotherapy or radiotherapy.The last part of the study presents an analysis of a case rectal cancer in a 64 – year-old woman. Imaging methods were discussed based on which treatment decisions were made.
dc.abstract.plpl
Rak jelita grubego jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym w Polsce, a ok 1/3 pacjentów cierpi na raka odbytnicy. Jego wczesne wykrycie za pomocą badań przesiewowych i badań obrazowych jest bardzo istotne, ponieważ we wczesnych stadiach raka odbytnicy u pacjentów nie występują specyficzne objawy. W pierwszej części pracy zostały omówione zagadnienia ogólne dotyczące anatomii odbytnicy, etiologia, czynniki ryzyka, diagnostyka histopatologiczna i jej metody, diagnostyka obrazowa oraz ocena stopnia zaawansowania raka odbytnicy. W kolejnej części pracy zawarto również diagnostykę obrazową i informacje o najczęściej stosowanych sposobach leczenia – chirurgii, chemioterapii i radioterapii.W ostatniej części pracy przedstawiono analizę przypadku nowotworu odbytnicy u 64 – letniej kobiety. Omówione zostały badania obrazowe na podstawie których podjęto decyzję o metodach leczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gach, Tomasz - 129419
dc.contributor.authorpl
Siudak, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gach, Tomasz - 129419
dc.contributor.reviewerpl
Szura, Mirosław - 133606
dc.date.accessioned
2020-08-24T10:59:38Z
dc.date.available
2020-08-24T10:59:38Z
dc.date.submittedpl
2020-08-12
dc.fieldofstudypl
elektroradiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-143868-245380
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244576
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
rectal cancer, diagnostic imaging, computed tomography, magnetic resonance imaging.
dc.subject.plpl
rak odbytnicy, diagnostyka obrazowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.
dc.titlepl
Diagnostyka obrazowa raka odbytnicy u 64- letniej kobiety- opis przypadku
dc.title.alternativepl
Imaging diagnostics of rectal cancer in a 64-year-old woman – a case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
110
Views per month
Views per city
Sokołów Małopolski
21
Warsaw
13
Krakow
8
Wroclaw
7
Zielona Góra
4
Kielce
3
Poznan
3
Prokowo
3
Gdansk
2
Kolbuszowa
2

No access

No Thumbnail Available