Zarządzanie projektem w budżecie obywatelskim jako czynnik wpływający na rozwój kulturalny miasta

master
dc.abstract.enThe main aim of this work is to present the complexity of the process of the project management, which has been analysed on the basis of a public consultation, called the participatory budget. Apart from the demonstrated theory of management science, the methods of financing in local governments and the complexity of civic participatory were presented. The work addresses the problems related to finding the right direction of development for the residents un the current of effective management of own initiative financed of development for the residents in the current of effective management of own initiative financed from the commune budget. “Project number 103” of the participatory budget in Cracow, which has won in 2019 and is called the “ Center of Urban Sports”, has been analysed to check the impact of the civic project on the cultural development of the city. Increasing the possibility of potential interference of the inhabitants in this case in the sports and artistic regions of Cracow was its main goal, which the creators were aiming at. This work contains numerous references to the Cracow City Hall, as an entity providing an opportunity for civic relations to flourish.pl
dc.abstract.plGłówny cel niniejszej pracy to zaprezentowanie złożoności procesu, jakim jest zarządzanie projektem, który został przeanalizowany na podstawie konsultacji społecznych, noszących nazwę budżetu partycypacyjnego. Obok wykazanej teorii nauki zarządzania zostały zaprezentowane metody finansowania w samorządach oraz złożoność partycypacji obywatelskiej. Praca porusza problemy związane ze znalezieniem odpowiedniego kierunku rozwoju dla mieszkańców w nurcie efektywnego kierowania własną inicjatywą finansowaną z budżetu gminy. Wygrany w 2019 roku projekt numer 103 budżetu partycypacyjnego w Krakowie, noszący nazwę „Centrum Sportów Miejskich”, został poddany pod analizę w celu sprawdzenia wpływu projektu obywatelskiego na rozwój kulturalny miasta. Zwiększanie możliwości potencjalnej ingerencji mieszkańców w tym przypadku w sportowo-artystyczne regiony Krakowa, było jego głównym celem, do którego dążyli twórcy. Niniejsza praca, zawiera liczne nawiązania do Urzędu Miasta Krakowa, jako podmiotu dającego sposobność do rozkwitu relacji obywatelskich.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.contributor.authorKapiszka, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.date.accessioned2020-10-27T08:15:28Z
dc.date.available2020-10-27T08:15:28Z
dc.date.submitted2020-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-139999-209226pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251438
dc.languagepolpl
dc.subject.enbudget, participation, project, managementpl
dc.subject.plbudżet, partycypacja, projekt, zarządzaniepl
dc.titleZarządzanie projektem w budżecie obywatelskim jako czynnik wpływający na rozwój kulturalny miastapl
dc.title.alternativeProject management in the participatory budget as a factor influencing the cultural development of the citypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this work is to present the complexity of the process of the project management, which has been analysed on the basis of a public consultation, called the participatory budget. Apart from the demonstrated theory of management science, the methods of financing in local governments and the complexity of civic participatory were presented. The work addresses the problems related to finding the right direction of development for the residents un the current of effective management of own initiative financed of development for the residents in the current of effective management of own initiative financed from the commune budget. “Project number 103” of the participatory budget in Cracow, which has won in 2019 and is called the “ Center of Urban Sports”, has been analysed to check the impact of the civic project on the cultural development of the city. Increasing the possibility of potential interference of the inhabitants in this case in the sports and artistic regions of Cracow was its main goal, which the creators were aiming at. This work contains numerous references to the Cracow City Hall, as an entity providing an opportunity for civic relations to flourish.
dc.abstract.plpl
Główny cel niniejszej pracy to zaprezentowanie złożoności procesu, jakim jest zarządzanie projektem, który został przeanalizowany na podstawie konsultacji społecznych, noszących nazwę budżetu partycypacyjnego. Obok wykazanej teorii nauki zarządzania zostały zaprezentowane metody finansowania w samorządach oraz złożoność partycypacji obywatelskiej. Praca porusza problemy związane ze znalezieniem odpowiedniego kierunku rozwoju dla mieszkańców w nurcie efektywnego kierowania własną inicjatywą finansowaną z budżetu gminy. Wygrany w 2019 roku projekt numer 103 budżetu partycypacyjnego w Krakowie, noszący nazwę „Centrum Sportów Miejskich”, został poddany pod analizę w celu sprawdzenia wpływu projektu obywatelskiego na rozwój kulturalny miasta. Zwiększanie możliwości potencjalnej ingerencji mieszkańców w tym przypadku w sportowo-artystyczne regiony Krakowa, było jego głównym celem, do którego dążyli twórcy. Niniejsza praca, zawiera liczne nawiązania do Urzędu Miasta Krakowa, jako podmiotu dającego sposobność do rozkwitu relacji obywatelskich.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.contributor.authorpl
Kapiszka, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.date.accessioned
2020-10-27T08:15:28Z
dc.date.available
2020-10-27T08:15:28Z
dc.date.submittedpl
2020-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-139999-209226
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251438
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
budget, participation, project, management
dc.subject.plpl
budżet, partycypacja, projekt, zarządzanie
dc.titlepl
Zarządzanie projektem w budżecie obywatelskim jako czynnik wpływający na rozwój kulturalny miasta
dc.title.alternativepl
Project management in the participatory budget as a factor influencing the cultural development of the city
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available