Właściwości fizyczne cienkich warstw nowych materiałów magnetycznych powstających przez połączenie polimerów zawierających grupy pirydynowe i soli kobaltu(II)

master
dc.abstract.enIn this thesis, hypothesized magnetic field gradient-induced thickness shrinkage of thin poly(4-vinyl-pyridine) (P4VP) films with adsorbed cobalt (II) salt was tested. I investigated 2 kinds of samples: 1. Thin P4VP films with adsorbed CoBr2 and 2. Thin film with polystyrene (PS) and P4VP domains with selectively adsorbed CoBr2 and selectively washed out PS domains. The samples were prepared by spin-casting polymer solutions onto silicon substrates. The second type of samples was examined using Atomic Force Microscopy (AFM) without and with magnetic field gradient, using neodymium magnets, and in certain conditions the effect was confirmed. Both kinds of samples were subsequently examined using White Light Interferometry with magnetic field gradient and at high temperatures (78 °C - 88 °C), and in some cases the effect was also confirmed. However, in certain cases the opposite effect was observed. We attribute it to possible uneven CoBr2 adsorption, and thus possible thickness increase of the diamagnetic polymer film itself (being pushed away from the magnet) that in some cases might dominate over the shrinkage of the film thickness due to the paramagnetic CoBr2-rich layer being pulled towards the magnet.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy badano hipotetyzowane zmniejszenie grubości cienkiej warstwy poli-4-winylopirydyny (P4VP) z zaadsorbowaną solą kobaltu (II) pod wpływem gradientu pola magnetycznego. Badano 2 rodzaje próbek: 1. cienkie warstwy P4VP z zaadsorbowaną CoBr2 oraz 2. cienkie warstwy domenowe polistyrenu (PS) i P4VP z selektywnie zaadsorbowaną CoBr2 i selektywnie wypłukanym PS. Próbki zostały wytworzone techniką spin-casting poprzez wylewanie roztworów polimerów na wirujące podkłady krzemowe. Drugi typ próbek został przebadany techniką Mikroskopii sił atomowych (AFM) bez oraz z przyłożonym gradientem pola magnetycznego przy użyciu magnesów neodymowych i w odpowiednich warunkach zachodzenie efektu zostało potwierdzone. Próbki obu rodzajów były następnie przebadane przy użyciu Profilometrii interferencyjnej światła białego w podwyższonej temperaturze (78 st. C - 88 st. C) odpowiednio bez i z przyłożonym gradientem pola magnetycznego. W części przypadków zachodzenie efektu również zostało potwierdzone. Aczkolwiek, w części przypadków zaobserwowano efekt odwrotny. Możliwym wytłumaczeniem jest prawdopodobna niejednorodna adsorpcja CoBr2 i przez to możliwy wzrost grubości diamagnetycznej warstwy (która jest wypychana z pola magnetycznego), co w części przypadków może przeważać nad zmniejszaniem się grubości warstwy spowodowanej wciąganiem do pola magnetycznego paramagnetycznej warstwy zawierającej CoBr2.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMajcher-Fitas, Annapl
dc.contributor.authorJanik, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerMajcher-Fitas, Annapl
dc.contributor.reviewerAwsiuk, Kamilpl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:26:06Z
dc.date.available2020-10-20T19:26:06Z
dc.date.submitted2020-10-02pl
dc.fieldofstudyzaawansowane materiały i nanotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-141793-212828pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249212
dc.languagepolpl
dc.subject.ennew magnetic materials, thin polymer films, selective adsorption, Atomic Force Microscopy, White Light Profilometrypl
dc.subject.plnowe materiały magnetyczne, cienkie warstwy polimerowe, selektywna adsorpcja, Mikroskopia sił atomowych, Profilometria interferencyjna światła białegopl
dc.titleWłaściwości fizyczne cienkich warstw nowych materiałów magnetycznych powstających przez połączenie polimerów zawierających grupy pirydynowe i soli kobaltu(II)pl
dc.title.alternativePhysical properties of thin films of new magnetic materials produced by linking polymers containing pyridine groups and cobalt(II) saltpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this thesis, hypothesized magnetic field gradient-induced thickness shrinkage of thin poly(4-vinyl-pyridine) (P4VP) films with adsorbed cobalt (II) salt was tested. I investigated 2 kinds of samples: 1. Thin P4VP films with adsorbed CoBr2 and 2. Thin film with polystyrene (PS) and P4VP domains with selectively adsorbed CoBr2 and selectively washed out PS domains. The samples were prepared by spin-casting polymer solutions onto silicon substrates. The second type of samples was examined using Atomic Force Microscopy (AFM) without and with magnetic field gradient, using neodymium magnets, and in certain conditions the effect was confirmed. Both kinds of samples were subsequently examined using White Light Interferometry with magnetic field gradient and at high temperatures (78 °C - 88 °C), and in some cases the effect was also confirmed. However, in certain cases the opposite effect was observed. We attribute it to possible uneven CoBr2 adsorption, and thus possible thickness increase of the diamagnetic polymer film itself (being pushed away from the magnet) that in some cases might dominate over the shrinkage of the film thickness due to the paramagnetic CoBr2-rich layer being pulled towards the magnet.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy badano hipotetyzowane zmniejszenie grubości cienkiej warstwy poli-4-winylopirydyny (P4VP) z zaadsorbowaną solą kobaltu (II) pod wpływem gradientu pola magnetycznego. Badano 2 rodzaje próbek: 1. cienkie warstwy P4VP z zaadsorbowaną CoBr2 oraz 2. cienkie warstwy domenowe polistyrenu (PS) i P4VP z selektywnie zaadsorbowaną CoBr2 i selektywnie wypłukanym PS. Próbki zostały wytworzone techniką spin-casting poprzez wylewanie roztworów polimerów na wirujące podkłady krzemowe. Drugi typ próbek został przebadany techniką Mikroskopii sił atomowych (AFM) bez oraz z przyłożonym gradientem pola magnetycznego przy użyciu magnesów neodymowych i w odpowiednich warunkach zachodzenie efektu zostało potwierdzone. Próbki obu rodzajów były następnie przebadane przy użyciu Profilometrii interferencyjnej światła białego w podwyższonej temperaturze (78 st. C - 88 st. C) odpowiednio bez i z przyłożonym gradientem pola magnetycznego. W części przypadków zachodzenie efektu również zostało potwierdzone. Aczkolwiek, w części przypadków zaobserwowano efekt odwrotny. Możliwym wytłumaczeniem jest prawdopodobna niejednorodna adsorpcja CoBr2 i przez to możliwy wzrost grubości diamagnetycznej warstwy (która jest wypychana z pola magnetycznego), co w części przypadków może przeważać nad zmniejszaniem się grubości warstwy spowodowanej wciąganiem do pola magnetycznego paramagnetycznej warstwy zawierającej CoBr2.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Majcher-Fitas, Anna
dc.contributor.authorpl
Janik, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Majcher-Fitas, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Awsiuk, Kamil
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:26:06Z
dc.date.available
2020-10-20T19:26:06Z
dc.date.submittedpl
2020-10-02
dc.fieldofstudypl
zaawansowane materiały i nanotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-141793-212828
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249212
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
new magnetic materials, thin polymer films, selective adsorption, Atomic Force Microscopy, White Light Profilometry
dc.subject.plpl
nowe materiały magnetyczne, cienkie warstwy polimerowe, selektywna adsorpcja, Mikroskopia sił atomowych, Profilometria interferencyjna światła białego
dc.titlepl
Właściwości fizyczne cienkich warstw nowych materiałów magnetycznych powstających przez połączenie polimerów zawierających grupy pirydynowe i soli kobaltu(II)
dc.title.alternativepl
Physical properties of thin films of new magnetic materials produced by linking polymers containing pyridine groups and cobalt(II) salt
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
3
Lodz
2
Warsaw
2
Dublin
1
Olkusz
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available