Alergiczne zapalenie spojówek jako narastajacy problem XXI w.- diagnostyka i leczenie

licenciate
dc.abstract.enDespite continued medical progress, allergic inflammations of an eye constitute an increasing social problem, especially in highly developed countries. Allergy is a pathological, qualitatively variable response of tissues to allergens, consisting of immunological reaction related to formation of specific antibodies, which after binding to antigen lead to a release of various mediators of inflammation. The object of this study is to overview the methods used in diagnosing allergic conjunctivitis and means of treatment based on national publications. Consequently, this study opens by presenting eye's general anatomy, followed by attending to the differentiation of allergic conjunctivitis, their symptoms and factors producing their allergic reactions. Further sections of this study examine various diagnostic methods and means of treating allergic conjunctivitis. Because this study is descriptive and based on multiple sources, in nature, one of the sections explains the method of selecting publications upon which this study is based. The purpose of this study is disease analysis - allergic conjunctivitis; understanding of its types, symptoms, diagnostic methods and means of treatment.pl
dc.abstract.plMimo stałego postępu w medycynie alergiczne stany zapalne oka coraz częściej stanowią narastający problem społeczny, szczególnie w krajach wysoko uprzemysłowionych. Alergia to patologiczna, jakościowo zmienna odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej zawiązanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji- mediatorów stanu zapalnego. Przedmiotem pracy jest przegląd metod stosowanych w diagnostyce alergicznego zapalenia spojówek oraz sposobów jego leczenia na podstawie piśmiennictwa krajowego. W związku z tym na wstępie przedstawiono ogólna budowę oka, a następnie skupiono się na podziale chorób alergicznych spojówki, ich objawów oraz czynników wywołujących reakcję uczuleniową.W dalszej części pracy dokonano charakterystyki poszczególnych metod diagnostycznych oraz sposobów leczenia alergicznego zapalenia spojówek. Ponieważ jest to praca opisowa o charakterze syntezy w jednym rozdziale uwzględniono metodę selekcji publikacji, na podstawie których została napisana praca. Celem pracy jest analiza choroby – alergicznego zapalenia spojówek; poznanie jej rodzajów, objawów oraz aktualnych metod diagnostycznych i sposobów leczenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.contributor.advisorŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.contributor.authorCiombor, Celestynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBalcerzak, Bartosz - 128632 pl
dc.contributor.reviewerŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T21:52:19Z
dc.date.available2020-07-23T21:52:19Z
dc.date.submitted2012-03-08pl
dc.fieldofstudyinspekcja sanitarnapl
dc.identifier.apddiploma-63589-102798pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177213
dc.languagepolpl
dc.subject.enallergy, allergen,conjunctiva, treatment, diagnostics.pl
dc.subject.plalergia, alergen, spojówka, leczenie, diagnostyka.pl
dc.titleAlergiczne zapalenie spojówek jako narastajacy problem XXI w.- diagnostyka i leczeniepl
dc.title.alternativeAllergic conjunctivitis as a growing problem of the XXI century-diagnostics and treatment.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Despite continued medical progress, allergic inflammations of an eye constitute an increasing social problem, especially in highly developed countries. Allergy is a pathological, qualitatively variable response of tissues to allergens, consisting of immunological reaction related to formation of specific antibodies, which after binding to antigen lead to a release of various mediators of inflammation. The object of this study is to overview the methods used in diagnosing allergic conjunctivitis and means of treatment based on national publications. Consequently, this study opens by presenting eye's general anatomy, followed by attending to the differentiation of allergic conjunctivitis, their symptoms and factors producing their allergic reactions. Further sections of this study examine various diagnostic methods and means of treating allergic conjunctivitis. Because this study is descriptive and based on multiple sources, in nature, one of the sections explains the method of selecting publications upon which this study is based. The purpose of this study is disease analysis - allergic conjunctivitis; understanding of its types, symptoms, diagnostic methods and means of treatment.
dc.abstract.plpl
Mimo stałego postępu w medycynie alergiczne stany zapalne oka coraz częściej stanowią narastający problem społeczny, szczególnie w krajach wysoko uprzemysłowionych. Alergia to patologiczna, jakościowo zmienna odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej zawiązanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji- mediatorów stanu zapalnego. Przedmiotem pracy jest przegląd metod stosowanych w diagnostyce alergicznego zapalenia spojówek oraz sposobów jego leczenia na podstawie piśmiennictwa krajowego. W związku z tym na wstępie przedstawiono ogólna budowę oka, a następnie skupiono się na podziale chorób alergicznych spojówki, ich objawów oraz czynników wywołujących reakcję uczuleniową.W dalszej części pracy dokonano charakterystyki poszczególnych metod diagnostycznych oraz sposobów leczenia alergicznego zapalenia spojówek. Ponieważ jest to praca opisowa o charakterze syntezy w jednym rozdziale uwzględniono metodę selekcji publikacji, na podstawie których została napisana praca. Celem pracy jest analiza choroby – alergicznego zapalenia spojówek; poznanie jej rodzajów, objawów oraz aktualnych metod diagnostycznych i sposobów leczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.contributor.advisorpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.contributor.authorpl
Ciombor, Celestyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Balcerzak, Bartosz - 128632
dc.contributor.reviewerpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.date.accessioned
2020-07-23T21:52:19Z
dc.date.available
2020-07-23T21:52:19Z
dc.date.submittedpl
2012-03-08
dc.fieldofstudypl
inspekcja sanitarna
dc.identifier.apdpl
diploma-63589-102798
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177213
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
allergy, allergen,conjunctiva, treatment, diagnostics.
dc.subject.plpl
alergia, alergen, spojówka, leczenie, diagnostyka.
dc.titlepl
Alergiczne zapalenie spojówek jako narastajacy problem XXI w.- diagnostyka i leczenie
dc.title.alternativepl
Allergic conjunctivitis as a growing problem of the XXI century-diagnostics and treatment.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Gdynia
6
Krakow
4
Nowa Cerkiew
4
Lodz
3
Warsaw
3
Bydgoszcz
2
Lublin
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available