What does the Eriksen Flanker Task measure? An ERP investigation

master
dc.abstract.enInitial studies of the Flanker task had focused on selective attention as a cognitive process underlying conflict resolution in this paradigm, however, they were mostly based on behavioral measures. The use of a new measure – the event-related potentials – had led to the shift in views on the nature of the cognitive process engaged in conflict resolution in the Flanker task. In the Flanker ERP studies, the N2 component is reported as an index of response inhibition. However, a review of the Flanker task literature reveals striking diversity in the reported component, undermining its labeling as the “N2”. The aim of the present study was to contribute to the debate about cognitive processes underlying conflict resolution in the Flanker task. To this aim, a large-sample EEG longitudinal study (N=58) using the canonical Flanker task was conducted (three test waves across a two year period). The behavioral data showed a significant flanker effect more prominent in the first test wave, compared to the others. Despite the general consensus on the N2 in the Flanker task, there was no sign of the N2. Instead, there was a frontal positivity for incongruent trials in the 200-320 ms, followed by the P3b, separately for congruent and incongruent conditions. The frontal positivity presumably corresponds to the P2. The results suggest that a conflict resolution process in the canonical Flanker task is not inhibitory in nature, but relates more to increased attention to the target stimulus. The data are discussed in the light of the interplay between selective attention and response inhibition processes in the conflict resolution.pl
dc.abstract.plPoczątkowo uważano, że procesem poznawczym zaangażowanym w rozwiązywanie konfliktu w zadaniu flankerów jest uwaga selektywna. Jednak doniesienia te opierały się przede wszystkim na pomiarach behawioralnych. Użycie nowej miary – potencjałów związanych ze zdarzeniem – doprowadziło do zmiany poglądu na ten temat. Obecnie komponent N2 występujący w przebiegu potencjału zdarzeniowego związanego z prezentacją bodźców w zadaniu flankerów jest interpretowany w kategoriach neuronalnego korelatu hamowania reakcji, jako procesu odpowiedzialnego za rozwiązywanie konfliktu w tym zadaniu. Jednakże z dokonanego przeglądu literatury wynika, że sposób analizowania N2 w kanonicznej wersji zadania może budzić wątpliwości.W celu sprawdzenia, jaki proces poznawczy jest zaangażowany w rozwiązywanie konfliktu w zadaniu flankerów, przeprowadzono badanie podłużne z pomiarem EEG na próbie 58 osób (trzy sesje badawcze w ciągu dwóch lat), wykorzystując kanoniczną wersję zadania flankerów.Na poziomie behawioralnym, odnotowano istotnie dłuższe czasy reakcji w warunku niespójnym, a efekt flankera okazał się większy w pierwszej sesji badawczej w porównaniu do drugiej i trzeciej. Pomimo powszechnie panującej zgody na analizowanie komponentu N2 w zadaniu flankerów, nie ujawnił się on w przebiegu potencjału zdarzeniowego w niniejszym badaniu. Zamiast N2, zaobserwowano czołową pozytywizację, większą w warunku niespójnym, po której następował komponent P3b, o krótszej latencji w warunku spójnym i dłuższej w niespójnym. Czołowa pozytywizacja została zinterpretowana jako komponent P2. Wyniki niniejszego badania sugerują, że proces poznawczy odpowiedzialny za rozwiązanie konfliktu w warunku niespójnym nie musi być związany z hamowaniem wpływu dystraktorów. Czołowa pozytywizacja może świadczyć o intensyfikowaniu uwagi na bodźcu celowym. Wyniki badania zostały omówione w kontekście wzajemnych relacji pomiędzy uwagą selektywną i procesami hamowania oraz ich roli w rozwiązywaniu konfliktu poznawczego w zadaniu flankerów.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSenderecka, Magdalenapl
dc.contributor.authorKałamała-Ligęza, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSenderecka, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerWronka, Eligiusz - 132775 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:18:59Z
dc.date.available2020-07-26T18:18:59Z
dc.date.submitted2015-10-28pl
dc.fieldofstudykognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-101211-115755pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208232
dc.languageengpl
dc.subject.enconflict resolution – flanker task – N2 – P2 – inhibition – selective attentionpl
dc.subject.plrozwiązywanie konfliktu – zadanie flankerów – N2 – P2 – hamowanie – uwaga selektywnapl
dc.titleWhat does the Eriksen Flanker Task measure? An ERP investigationpl
dc.title.alternativeJaki proces poznawczy mierzy zadanie flankerów? Badanie potencjałów związanych ze zdarzeniem.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Initial studies of the Flanker task had focused on selective attention as a cognitive process underlying conflict resolution in this paradigm, however, they were mostly based on behavioral measures. The use of a new measure – the event-related potentials – had led to the shift in views on the nature of the cognitive process engaged in conflict resolution in the Flanker task. In the Flanker ERP studies, the N2 component is reported as an index of response inhibition. However, a review of the Flanker task literature reveals striking diversity in the reported component, undermining its labeling as the “N2”. The aim of the present study was to contribute to the debate about cognitive processes underlying conflict resolution in the Flanker task. To this aim, a large-sample EEG longitudinal study (N=58) using the canonical Flanker task was conducted (three test waves across a two year period). The behavioral data showed a significant flanker effect more prominent in the first test wave, compared to the others. Despite the general consensus on the N2 in the Flanker task, there was no sign of the N2. Instead, there was a frontal positivity for incongruent trials in the 200-320 ms, followed by the P3b, separately for congruent and incongruent conditions. The frontal positivity presumably corresponds to the P2. The results suggest that a conflict resolution process in the canonical Flanker task is not inhibitory in nature, but relates more to increased attention to the target stimulus. The data are discussed in the light of the interplay between selective attention and response inhibition processes in the conflict resolution.
dc.abstract.plpl
Początkowo uważano, że procesem poznawczym zaangażowanym w rozwiązywanie konfliktu w zadaniu flankerów jest uwaga selektywna. Jednak doniesienia te opierały się przede wszystkim na pomiarach behawioralnych. Użycie nowej miary – potencjałów związanych ze zdarzeniem – doprowadziło do zmiany poglądu na ten temat. Obecnie komponent N2 występujący w przebiegu potencjału zdarzeniowego związanego z prezentacją bodźców w zadaniu flankerów jest interpretowany w kategoriach neuronalnego korelatu hamowania reakcji, jako procesu odpowiedzialnego za rozwiązywanie konfliktu w tym zadaniu. Jednakże z dokonanego przeglądu literatury wynika, że sposób analizowania N2 w kanonicznej wersji zadania może budzić wątpliwości.W celu sprawdzenia, jaki proces poznawczy jest zaangażowany w rozwiązywanie konfliktu w zadaniu flankerów, przeprowadzono badanie podłużne z pomiarem EEG na próbie 58 osób (trzy sesje badawcze w ciągu dwóch lat), wykorzystując kanoniczną wersję zadania flankerów.Na poziomie behawioralnym, odnotowano istotnie dłuższe czasy reakcji w warunku niespójnym, a efekt flankera okazał się większy w pierwszej sesji badawczej w porównaniu do drugiej i trzeciej. Pomimo powszechnie panującej zgody na analizowanie komponentu N2 w zadaniu flankerów, nie ujawnił się on w przebiegu potencjału zdarzeniowego w niniejszym badaniu. Zamiast N2, zaobserwowano czołową pozytywizację, większą w warunku niespójnym, po której następował komponent P3b, o krótszej latencji w warunku spójnym i dłuższej w niespójnym. Czołowa pozytywizacja została zinterpretowana jako komponent P2. Wyniki niniejszego badania sugerują, że proces poznawczy odpowiedzialny za rozwiązanie konfliktu w warunku niespójnym nie musi być związany z hamowaniem wpływu dystraktorów. Czołowa pozytywizacja może świadczyć o intensyfikowaniu uwagi na bodźcu celowym. Wyniki badania zostały omówione w kontekście wzajemnych relacji pomiędzy uwagą selektywną i procesami hamowania oraz ich roli w rozwiązywaniu konfliktu poznawczego w zadaniu flankerów.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Senderecka, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Kałamała-Ligęza, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Senderecka, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Wronka, Eligiusz - 132775
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:18:59Z
dc.date.available
2020-07-26T18:18:59Z
dc.date.submittedpl
2015-10-28
dc.fieldofstudypl
kognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-101211-115755
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208232
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
conflict resolution – flanker task – N2 – P2 – inhibition – selective attention
dc.subject.plpl
rozwiązywanie konfliktu – zadanie flankerów – N2 – P2 – hamowanie – uwaga selektywna
dc.titlepl
What does the Eriksen Flanker Task measure? An ERP investigation
dc.title.alternativepl
Jaki proces poznawczy mierzy zadanie flankerów? Badanie potencjałów związanych ze zdarzeniem.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
161
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Krakow
11
Wilkolaz
8
Poznan
7
Wroclaw
6
Christchurch
4
Gdansk
3
Katowice
3
Paty
3
Ashburn
2

No access

No Thumbnail Available