Postępowanie administracyjne w sprawach ubezpieczeń społecznych. Odrębności i specyfika

master
dc.abstract.enThe work is devoted to the issues of administrative proceedings in matters of social insurance. The scope of considerations has been limited to basic problems related to the definition of social insurance cases and proceedings in these cases under the provisions of the Code of Administrative Procedure, the Code of Civil Procedure and selected specific acts in the field of social security law. The aim of this paper is to present the specific nature of cases and proceedings related to social insurance law, and the proceedings in these cases.pl
dc.abstract.plPraca została poświęcona problematyce postępowania administracyjnego w sprawach ubezpieczeń społecznych. Zakres rozważań został ograniczony do problemów podstawowych, związanych z definiowaniem spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz postępowań w tych sprawach na gruncie przepisów kodeksu postępowania administraycjnego (k.p.a.), kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) oraz wybranych ustaw szczególnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie specyficznego charakteru spraw i postępowań zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, oraz postępowania w tych sprawach.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKamiński, Marcin - 186321 pl
dc.contributor.authorKrupa, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKamiński, Marcin - 186321 pl
dc.contributor.reviewerRomańska, Marta - 131689 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:34:23Z
dc.date.available2020-10-20T19:34:23Z
dc.date.submitted2020-09-24pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-142232-194790pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249298
dc.languagepolpl
dc.subject.enadministration proceeding, social insurance, social security system, differences in administrative proceeding.pl
dc.subject.plpostępowanie administracyjne, ubezpieczenia społeczne, system ubezpieczeń społecznych, odrębności w postępowaniu administracyjnympl
dc.titlePostępowanie administracyjne w sprawach ubezpieczeń społecznych. Odrębności i specyfikapl
dc.title.alternativeAdministrative proceeding in matters of social insurance. Differences and specification.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is devoted to the issues of administrative proceedings in matters of social insurance. The scope of considerations has been limited to basic problems related to the definition of social insurance cases and proceedings in these cases under the provisions of the Code of Administrative Procedure, the Code of Civil Procedure and selected specific acts in the field of social security law. The aim of this paper is to present the specific nature of cases and proceedings related to social insurance law, and the proceedings in these cases.
dc.abstract.plpl
Praca została poświęcona problematyce postępowania administracyjnego w sprawach ubezpieczeń społecznych. Zakres rozważań został ograniczony do problemów podstawowych, związanych z definiowaniem spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz postępowań w tych sprawach na gruncie przepisów kodeksu postępowania administraycjnego (k.p.a.), kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) oraz wybranych ustaw szczególnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie specyficznego charakteru spraw i postępowań zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, oraz postępowania w tych sprawach.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kamiński, Marcin - 186321
dc.contributor.authorpl
Krupa, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kamiński, Marcin - 186321
dc.contributor.reviewerpl
Romańska, Marta - 131689
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:34:23Z
dc.date.available
2020-10-20T19:34:23Z
dc.date.submittedpl
2020-09-24
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-142232-194790
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249298
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
administration proceeding, social insurance, social security system, differences in administrative proceeding.
dc.subject.plpl
postępowanie administracyjne, ubezpieczenia społeczne, system ubezpieczeń społecznych, odrębności w postępowaniu administracyjnym
dc.titlepl
Postępowanie administracyjne w sprawach ubezpieczeń społecznych. Odrębności i specyfika
dc.title.alternativepl
Administrative proceeding in matters of social insurance. Differences and specification.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Otwock
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available