Religijność mieszkańców ziemi andrychowskiej w XIX wieku

master
dc.abstract.enThe treatise describes a religious life the Roman Catholic in Andrychów at the time of partitions. The centre of religiousness was St. Mathew's Church which from the beginning of existence has a difficult experience. Nevertheless, the church didn't lose dominant influence in the city and its surroundings. This thesis presents various aspects of piety inhabitants Andrychów in the nineteenth century which was varied depending on the population of the city and neighboring villages. The dissertation also tries to characterize religiousness parishioners, both on a daily basis and on special occasions. It shows the influence of the Christian religion to folk beliefs, customs, and superstitions. The treatise shows important role by the Catholic religious organizations - religious fraternity and guilds in parish life. Finally, the hearing focuses on the work of parish priests, progressing from the late nineteenth century, the process of secularization and the impact on local workers socialists.pl
dc.abstract.plRozprawa dotyczy życia religijnego ludności rzymskokatolickiej, zamieszkującej Andrychów w okresie rozbiorów. Skupiało się ono wokół kościoła św. Macieja, który od początku swojego istnienia przeżywał burzliwe koleje losu, lecz mimo to wywierał dominujący wpływ na miasto i jego okolicę. Praca prezentuje różne aspekty pobożności andrychowian w XIX wieku, która różniła się w zależności od mieszkańców miasta i sąsiadujących z nim wsi. Rozprawa próbuje także scharakteryzować religijność parafian, zarówno na co dzień, jak i od święta, przedstawia wpływ religii chrześcijańskiej na ludowe wierzenia, zwyczaje i przesądy. Praca ukazuje także rolę, jaką odgrywały katolickiej organizacje religijne – bractwa kościelne i cechy rzemieślnicze w życiu andrychowskiej parafii. Rozprawa skupia się wreszcie na pracy księży wśród parafian, postępującym od końca XIX wieku procesie laicyzacji oraz wpływie socjalistów na miejscowych robotników.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrawczuk, Wojciech - 129433 pl
dc.contributor.authorRusin, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMarkiewicz, Mariusz - 130340 pl
dc.contributor.reviewerKrawczuk, Wojciech - 129433 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:20:43Z
dc.date.available2020-07-24T13:20:43Z
dc.date.submitted2012-10-23pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-71954-79101pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184989
dc.languagepolpl
dc.subject.enreligiousness, Andrychów, religious fraternity, guildspl
dc.subject.plreligijność, Andrychów, bractwa, cechy rzemieślniczepl
dc.titleReligijność mieszkańców ziemi andrychowskiej w XIX wiekupl
dc.title.alternativeReligious life the Roman Catholic in Andrychów in the nineteenth centurypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The treatise describes a religious life the Roman Catholic in Andrychów at the time of partitions. The centre of religiousness was St. Mathew's Church which from the beginning of existence has a difficult experience. Nevertheless, the church didn't lose dominant influence in the city and its surroundings. This thesis presents various aspects of piety inhabitants Andrychów in the nineteenth century which was varied depending on the population of the city and neighboring villages. The dissertation also tries to characterize religiousness parishioners, both on a daily basis and on special occasions. It shows the influence of the Christian religion to folk beliefs, customs, and superstitions. The treatise shows important role by the Catholic religious organizations - religious fraternity and guilds in parish life. Finally, the hearing focuses on the work of parish priests, progressing from the late nineteenth century, the process of secularization and the impact on local workers socialists.
dc.abstract.plpl
Rozprawa dotyczy życia religijnego ludności rzymskokatolickiej, zamieszkującej Andrychów w okresie rozbiorów. Skupiało się ono wokół kościoła św. Macieja, który od początku swojego istnienia przeżywał burzliwe koleje losu, lecz mimo to wywierał dominujący wpływ na miasto i jego okolicę. Praca prezentuje różne aspekty pobożności andrychowian w XIX wieku, która różniła się w zależności od mieszkańców miasta i sąsiadujących z nim wsi. Rozprawa próbuje także scharakteryzować religijność parafian, zarówno na co dzień, jak i od święta, przedstawia wpływ religii chrześcijańskiej na ludowe wierzenia, zwyczaje i przesądy. Praca ukazuje także rolę, jaką odgrywały katolickiej organizacje religijne – bractwa kościelne i cechy rzemieślnicze w życiu andrychowskiej parafii. Rozprawa skupia się wreszcie na pracy księży wśród parafian, postępującym od końca XIX wieku procesie laicyzacji oraz wpływie socjalistów na miejscowych robotników.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krawczuk, Wojciech - 129433
dc.contributor.authorpl
Rusin, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Markiewicz, Mariusz - 130340
dc.contributor.reviewerpl
Krawczuk, Wojciech - 129433
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:20:43Z
dc.date.available
2020-07-24T13:20:43Z
dc.date.submittedpl
2012-10-23
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-71954-79101
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184989
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
religiousness, Andrychów, religious fraternity, guilds
dc.subject.plpl
religijność, Andrychów, bractwa, cechy rzemieślnicze
dc.titlepl
Religijność mieszkańców ziemi andrychowskiej w XIX wieku
dc.title.alternativepl
Religious life the Roman Catholic in Andrychów in the nineteenth century
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available