Zawód lekarza w Polsce - wczoraj, dziś i jutro

master
dc.abstract.enThe theme of this work is "The medical profession in Poland- yesterday, today and tomorrow.” According to the assumption all issues related to the doctor’s profession, which were described from a historical perspective, were presented to show its current situation and how it will be shaping in the future.The purpose of this work is to perform an analysis of the number of doctors employed in the Polish health system and its impact on the availability of medical services.The medical staff constitutes one of the most important components of the healthcare system. The knowledge, skills and motivation of the medical workers has influence on the quality of granted health benefits. Ensuring the appropriate number of the physicians enables the achievement of the goals of the healthcare policy, especially, the access to the medical services. Dynamic changes in the number of medical professionals reflect occurring transformations in a given society. Most of the changes, in particular regarding the legal regulations affect the work of the physicians.In the preparation of the study a review of the available literature about the medical profession and the accessibility to benefits was used. Data on the number of the rate of physician employment in Poland was taken from Centre for Health Information Systems (Polish: Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia), Central Statistical Office (Polish: Główny Urząd Statystyczny), the Chamber of Physicians and Dentists (Polish: Naczelna Izba Lekarska), the National Health Fund (Polish: Narodowy Fundusz Zdrowia). During the achievement of the defined objectives of the study, the state of the migration of Polish doctors was presented. It enabled the assessment of the medical staff resources in Poland.The conducted analysis of the number of employed doctors in the Polish health system showed that the current state of the medical personnel in the health care sector is a problem due to the decreasing trend in the employment rate of the physicians. This decrease predominantly concerns the public sector. The emigration of Polish doctors is also more frequently observed. Unfavourable trends in the number of doctors in the Polish health care system point to the restrictions in the accessibility to the medical services.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest „Zawód lekarza w Polsce- wczoraj, dziś i jutro”. Zgodnie z założeniem przedstawiono wszelkie kwestie dotyczące wykonywania zawodu lekarza, które opisane zostały w ujęciu historycznym, jako ukazanie aktualnej sytuacji oraz jak będzie kształtował się zawód lekarza w przyszłości.Celem pracy jest dokonanie analizy liczby lekarzy zatrudnionych w polskim systemie zdrowotnym oraz jej wpływ na dostępność do świadczeń medycznych.Kadra lekarska stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu ochrony zdrowia. Wiedza, umiejętności i motywacja pracowników medycznych ma wpływ na jakość udzielanych świadczeń. Zapewnienie właściwej liczby lekarzy umożliwia realizację celów polityki zdrowotnej, w tym w szczególności dostępu do świadczeń medycznych. Dynamika zmian liczby profesjonalistów medycznych stanowi odzwierciedlenie zachodzących przemian w danym społeczeństwie. Wiele zmian, w szczególności dotyczące regulacji prawnych mają wpływ na sposób wykonywania zawodu lekarza.W przygotowaniu pracy wykorzystano przegląd dostępnego piśmiennictwa dotyczącego zawodu lekarza oraz dostępności do świadczeń. Dane o liczbie i wskaźniku zatrudnienia lekarzy w Polsce pochodzą z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego, Naczelnej Izby Lekarzy oraz NFZ. W realizacji celu pracy przedstawiono także sytuację migracji polskich lekarzy. Umożliwiło to dokonanie oceny zasobów kadry lekarskiej w Polsce.W wyniku przeprowadzonej analizy liczby lekarzy zatrudnionych w polskim systemie zdrowotnym stwierdzono, że obecny stan kadry lekarskiej stanowi problem ze względu na malejącą tendencje wskaźnika zatrudnienia lekarzy. Spadek ten w przeważającej mierze dotyczy sektora publicznego. Obserwuje się także coraz częstsze wyjazdy polskich lekarzy do pracy za granicą. Niekorzystne tendencje liczby lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia wskazują na wystąpienie ograniczeń w dostępie do świadczeń medycznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.contributor.authorDankowska, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.contributor.reviewerWłodarczyk, Włodzimierz - 133804 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:40:25Z
dc.date.available2020-07-25T02:40:25Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-88936-165959pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197432
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe medical profession, number of doctors, rate of doctor employment, accessibility to medical benefits, migrations of the Polish doctorspl
dc.subject.plzawód lekarza, liczba lekarzy, wskaźnik zatrudnienia lekarzy, dostępność do świadczeń medycznych, migracje polskich lekarzypl
dc.titleZawód lekarza w Polsce - wczoraj, dziś i jutropl
dc.title.alternativeThe medical profession in Poland- yesterday, today and tomorrowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this work is "The medical profession in Poland- yesterday, today and tomorrow.” According to the assumption all issues related to the doctor’s profession, which were described from a historical perspective, were presented to show its current situation and how it will be shaping in the future.The purpose of this work is to perform an analysis of the number of doctors employed in the Polish health system and its impact on the availability of medical services.The medical staff constitutes one of the most important components of the healthcare system. The knowledge, skills and motivation of the medical workers has influence on the quality of granted health benefits. Ensuring the appropriate number of the physicians enables the achievement of the goals of the healthcare policy, especially, the access to the medical services. Dynamic changes in the number of medical professionals reflect occurring transformations in a given society. Most of the changes, in particular regarding the legal regulations affect the work of the physicians.In the preparation of the study a review of the available literature about the medical profession and the accessibility to benefits was used. Data on the number of the rate of physician employment in Poland was taken from Centre for Health Information Systems (Polish: Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia), Central Statistical Office (Polish: Główny Urząd Statystyczny), the Chamber of Physicians and Dentists (Polish: Naczelna Izba Lekarska), the National Health Fund (Polish: Narodowy Fundusz Zdrowia). During the achievement of the defined objectives of the study, the state of the migration of Polish doctors was presented. It enabled the assessment of the medical staff resources in Poland.The conducted analysis of the number of employed doctors in the Polish health system showed that the current state of the medical personnel in the health care sector is a problem due to the decreasing trend in the employment rate of the physicians. This decrease predominantly concerns the public sector. The emigration of Polish doctors is also more frequently observed. Unfavourable trends in the number of doctors in the Polish health care system point to the restrictions in the accessibility to the medical services.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest „Zawód lekarza w Polsce- wczoraj, dziś i jutro”. Zgodnie z założeniem przedstawiono wszelkie kwestie dotyczące wykonywania zawodu lekarza, które opisane zostały w ujęciu historycznym, jako ukazanie aktualnej sytuacji oraz jak będzie kształtował się zawód lekarza w przyszłości.Celem pracy jest dokonanie analizy liczby lekarzy zatrudnionych w polskim systemie zdrowotnym oraz jej wpływ na dostępność do świadczeń medycznych.Kadra lekarska stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu ochrony zdrowia. Wiedza, umiejętności i motywacja pracowników medycznych ma wpływ na jakość udzielanych świadczeń. Zapewnienie właściwej liczby lekarzy umożliwia realizację celów polityki zdrowotnej, w tym w szczególności dostępu do świadczeń medycznych. Dynamika zmian liczby profesjonalistów medycznych stanowi odzwierciedlenie zachodzących przemian w danym społeczeństwie. Wiele zmian, w szczególności dotyczące regulacji prawnych mają wpływ na sposób wykonywania zawodu lekarza.W przygotowaniu pracy wykorzystano przegląd dostępnego piśmiennictwa dotyczącego zawodu lekarza oraz dostępności do świadczeń. Dane o liczbie i wskaźniku zatrudnienia lekarzy w Polsce pochodzą z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego, Naczelnej Izby Lekarzy oraz NFZ. W realizacji celu pracy przedstawiono także sytuację migracji polskich lekarzy. Umożliwiło to dokonanie oceny zasobów kadry lekarskiej w Polsce.W wyniku przeprowadzonej analizy liczby lekarzy zatrudnionych w polskim systemie zdrowotnym stwierdzono, że obecny stan kadry lekarskiej stanowi problem ze względu na malejącą tendencje wskaźnika zatrudnienia lekarzy. Spadek ten w przeważającej mierze dotyczy sektora publicznego. Obserwuje się także coraz częstsze wyjazdy polskich lekarzy do pracy za granicą. Niekorzystne tendencje liczby lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia wskazują na wystąpienie ograniczeń w dostępie do świadczeń medycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.contributor.authorpl
Dankowska, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.contributor.reviewerpl
Włodarczyk, Włodzimierz - 133804
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:40:25Z
dc.date.available
2020-07-25T02:40:25Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-88936-165959
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197432
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the medical profession, number of doctors, rate of doctor employment, accessibility to medical benefits, migrations of the Polish doctors
dc.subject.plpl
zawód lekarza, liczba lekarzy, wskaźnik zatrudnienia lekarzy, dostępność do świadczeń medycznych, migracje polskich lekarzy
dc.titlepl
Zawód lekarza w Polsce - wczoraj, dziś i jutro
dc.title.alternativepl
The medical profession in Poland- yesterday, today and tomorrow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Chełm
2
Des Moines
2
Dublin
2
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Lezajsk
1
Myszków
1
Nowe Chechlo
1

No access

No Thumbnail Available