Diagnostyka i immunoterapia u dzieci z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w Polsce ; jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi?

2010
journal article
article
dc.affiliationWydział Lekarski : Zakład Socjologii Medycynypl
dc.affiliationWydział Lekarski : Instytut Pediatriipl
dc.cm.date2021-06-10
dc.cm.id43617
dc.contributor.authorCichocka-Jarosz, Ewa - 129030 pl
dc.contributor.authorBrzyski, Piotr - 128898 pl
dc.contributor.authorLis, Grzegorz - 130691 pl
dc.contributor.authorJedynak-Wąsowicz, Urszula - 129902 pl
dc.contributor.authorPietrzyk, Jacek J. - 133150 pl
dc.contributor.authorLange, Joannapl
dc.contributor.authorMałaczyńska, Teresapl
dc.contributor.authorKraluk, Barbarapl
dc.contributor.authorŚwiebocka, Ewapl
dc.contributor.authorBręborowicz, Annapl
dc.contributor.authorKycler, Zdzisławapl
dc.contributor.authorPietraszak-Mamcarz, Jolantapl
dc.contributor.authorPoszwiński, Adampl
dc.contributor.authorGąszczyk, Grzegorzpl
dc.date.accessioned2021-06-14T06:49:39Z
dc.date.available2021-06-14T06:49:39Z
dc.date.issued2010pl
dc.date.openaccess120
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.number1pl
dc.description.physical1-5pl
dc.description.points6
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume67pl
dc.identifier.issn0033-2240pl
dc.identifier.projectROD UJ / OSpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272980
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.relation.uri*
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enadherence to hymenoptera venom allergypl
dc.subject.enguidelinespl
dc.subject.enserum venom-specific IgEpl
dc.subject.enskin testspl
dc.subject.envenom immunotherapypl
dc.subject.enchildrenpl
dc.subject.plimmunoterapia na jad owadów błonkoskrzydłychpl
dc.subject.plzgodność z wytycznymipl
dc.subject.plswoiste IgE w surowicypl
dc.subject.pltesty skórnepl
dc.subject.pldziecipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDiagnostyka i immunoterapia u dzieci z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w Polsce ; jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi?pl
dc.title.alternativeDiagnosis and venom specific immunotherapy (VIT) in allergic children in Poland : how much the current practice follows in the international guidelines?pl
dc.title.journalPrzegląd Lekarskipl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Zakład Socjologii Medycyny
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii
dc.cm.date
2021-06-10
dc.cm.id
43617
dc.contributor.authorpl
Cichocka-Jarosz, Ewa - 129030
dc.contributor.authorpl
Brzyski, Piotr - 128898
dc.contributor.authorpl
Lis, Grzegorz - 130691
dc.contributor.authorpl
Jedynak-Wąsowicz, Urszula - 129902
dc.contributor.authorpl
Pietrzyk, Jacek J. - 133150
dc.contributor.authorpl
Lange, Joanna
dc.contributor.authorpl
Małaczyńska, Teresa
dc.contributor.authorpl
Kraluk, Barbara
dc.contributor.authorpl
Świebocka, Ewa
dc.contributor.authorpl
Bręborowicz, Anna
dc.contributor.authorpl
Kycler, Zdzisława
dc.contributor.authorpl
Pietraszak-Mamcarz, Jolanta
dc.contributor.authorpl
Poszwiński, Adam
dc.contributor.authorpl
Gąszczyk, Grzegorz
dc.date.accessioned
2021-06-14T06:49:39Z
dc.date.available
2021-06-14T06:49:39Z
dc.date.issuedpl
2010
dc.date.openaccess
120
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
1-5
dc.description.points
6
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
67
dc.identifier.issnpl
0033-2240
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OS
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272980
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.relation.uri*
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
adherence to hymenoptera venom allergy
dc.subject.enpl
guidelines
dc.subject.enpl
serum venom-specific IgE
dc.subject.enpl
skin tests
dc.subject.enpl
venom immunotherapy
dc.subject.enpl
children
dc.subject.plpl
immunoterapia na jad owadów błonkoskrzydłych
dc.subject.plpl
zgodność z wytycznymi
dc.subject.plpl
swoiste IgE w surowicy
dc.subject.plpl
testy skórne
dc.subject.plpl
dzieci
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Diagnostyka i immunoterapia u dzieci z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w Polsce ; jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi?
dc.title.alternativepl
Diagnosis and venom specific immunotherapy (VIT) in allergic children in Poland : how much the current practice follows in the international guidelines?
dc.title.journalpl
Przegląd Lekarski
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Downloads
cichocka-jarosz_et-al_diagnostyka_i_immunoterapia_u_dzieci_2010.pdf
9
cichocka-jarosz_et-al_diagnostyka_i_immunoterapia_u_dzieci_2010.odt
1