Neapolitańska praktyka wykonawcza w instrumentalnej muzyce zespołowej XVIII wieku

2021
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:07:04Z
dc.abstract.enWhen we talk about the Neapolitan school, we usually mean the composers of opera and vocal music, although multicoloured instrumental works were also developing in Naples. Knowledge of these is poor, even among those researching this centre of music. The subject of this article is thus the Neapolitan instrumental work for various types of chamber and orchestral ensembles created over a period of 100 years, starting from the 1690s. Neapolitan performing practices differed from those known in other European centres. Despite practising the same genres (sonata, concerto, symphony), Neapolitan composers displayed different preferences for the scoring of music. Regardless of the genre, they were fond of an ensemble consisting of three or four violins and a bass voice. They avoided use of the viola: less frequently, they used the violin as a solo instrument, but more preferably flutes, a cello, a mandolin and keyboards. It was not the type of scoring of music in Naples that determined the choice of genre (sonata, concerto or symphony), but rather the texture and form. The musical genre also had no influence on whether the piece would be performed by chamber or orchestral ensemble.pl
dc.abstract.plGdy mówimy o szkole neapolitańskiej mamy na myśli twórców muzyki operowej i wokalnej, tymczasem w Neapolu rozwijała się także wielobarwna twórczość instrumentalna. Jej znajomość jest słaba nawet wśród badaczy tego ośrodka. Przedmiotem niniejszego artykułu jest neapolitańska twórczość instrumentalna na różnego rodzaju zespoły kameralne i orkiestrowe, powstająca przez 100 lat począwszy od lat 90. XVII wieku. Neapolitańskie zwyczaje wykonawcze odbiegały od tych znanych z innych ośrodków europejskich. Mimo uprawiania tych samych gatunków (sonaty, koncertu, symfonii), twórcy neapolitańscy przejawiali odmienne preferencje obsadowe. Niezależnie od gatunku chętnie posługiwali się zespołem złożonym z trojga lub czworga skrzypiec i basu. Unikali stosowania altówki, rzadziej w roli instrumentu solowego obsadzali skrzypce, chętniej flety, wiolonczelę, mandolinę i instrumenty klawiszowe. Nie typ aparatu wykonawczego stanowił w Neapolu o tym czy mamy do czynienia z sonatą, koncertem czy symfonią, lecz faktura i forma. Gatunek muzyczny nie miał też wpływu na to czy utwór będzie wykonywany kameralnie czy orkiestrowo.pl
dc.affiliationWydział Historyczny : Instytut Muzykologiipl
dc.contributor.authorWilk, Piotr - 102865 pl
dc.date.accession2021-12-12pl
dc.date.accessioned2021-12-28T21:54:53Z
dc.date.available2021-12-28T21:54:53Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number12pl
dc.description.physical31-49pl
dc.description.publication0,84pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume69pl
dc.identifier.doi10.18290/rh216912-3pl
dc.identifier.eissn2544-5200pl
dc.identifier.issn0035-7707pl
dc.identifier.project2016/21/ B/HS2/00741pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286127
dc.identifier.weblinkhttps://ojs.tnkul.pl/index.php/rhpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationWilk, Piotr: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : nauki o sztucepl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enNaplespl
dc.subject.eninstrumental musicpl
dc.subject.enperforming practicepl
dc.subject.enscoring typespl
dc.subject.plNeapolpl
dc.subject.plmuzyka instrumentalnapl
dc.subject.plpraktyka wykonawczapl
dc.subject.pltypy obsadpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleNeapolitańska praktyka wykonawcza w instrumentalnej muzyce zespołowej XVIII wiekupl
dc.title.alternativeNeapolitan performance practice in the instrumental ensemble music of the eighteenth centurypl
dc.title.journalRoczniki Humanistycznepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:07:04Z
dc.abstract.enpl
When we talk about the Neapolitan school, we usually mean the composers of opera and vocal music, although multicoloured instrumental works were also developing in Naples. Knowledge of these is poor, even among those researching this centre of music. The subject of this article is thus the Neapolitan instrumental work for various types of chamber and orchestral ensembles created over a period of 100 years, starting from the 1690s. Neapolitan performing practices differed from those known in other European centres. Despite practising the same genres (sonata, concerto, symphony), Neapolitan composers displayed different preferences for the scoring of music. Regardless of the genre, they were fond of an ensemble consisting of three or four violins and a bass voice. They avoided use of the viola: less frequently, they used the violin as a solo instrument, but more preferably flutes, a cello, a mandolin and keyboards. It was not the type of scoring of music in Naples that determined the choice of genre (sonata, concerto or symphony), but rather the texture and form. The musical genre also had no influence on whether the piece would be performed by chamber or orchestral ensemble.
dc.abstract.plpl
Gdy mówimy o szkole neapolitańskiej mamy na myśli twórców muzyki operowej i wokalnej, tymczasem w Neapolu rozwijała się także wielobarwna twórczość instrumentalna. Jej znajomość jest słaba nawet wśród badaczy tego ośrodka. Przedmiotem niniejszego artykułu jest neapolitańska twórczość instrumentalna na różnego rodzaju zespoły kameralne i orkiestrowe, powstająca przez 100 lat począwszy od lat 90. XVII wieku. Neapolitańskie zwyczaje wykonawcze odbiegały od tych znanych z innych ośrodków europejskich. Mimo uprawiania tych samych gatunków (sonaty, koncertu, symfonii), twórcy neapolitańscy przejawiali odmienne preferencje obsadowe. Niezależnie od gatunku chętnie posługiwali się zespołem złożonym z trojga lub czworga skrzypiec i basu. Unikali stosowania altówki, rzadziej w roli instrumentu solowego obsadzali skrzypce, chętniej flety, wiolonczelę, mandolinę i instrumenty klawiszowe. Nie typ aparatu wykonawczego stanowił w Neapolu o tym czy mamy do czynienia z sonatą, koncertem czy symfonią, lecz faktura i forma. Gatunek muzyczny nie miał też wpływu na to czy utwór będzie wykonywany kameralnie czy orkiestrowo.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny : Instytut Muzykologii
dc.contributor.authorpl
Wilk, Piotr - 102865
dc.date.accessionpl
2021-12-12
dc.date.accessioned
2021-12-28T21:54:53Z
dc.date.available
2021-12-28T21:54:53Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
12
dc.description.physicalpl
31-49
dc.description.publicationpl
0,84
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
69
dc.identifier.doipl
10.18290/rh216912-3
dc.identifier.eissnpl
2544-5200
dc.identifier.issnpl
0035-7707
dc.identifier.projectpl
2016/21/ B/HS2/00741
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286127
dc.identifier.weblinkpl
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Wilk, Piotr: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o sztuce
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Naples
dc.subject.enpl
instrumental music
dc.subject.enpl
performing practice
dc.subject.enpl
scoring types
dc.subject.plpl
Neapol
dc.subject.plpl
muzyka instrumentalna
dc.subject.plpl
praktyka wykonawcza
dc.subject.plpl
typy obsad
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Neapolitańska praktyka wykonawcza w instrumentalnej muzyce zespołowej XVIII wieku
dc.title.alternativepl
Neapolitan performance practice in the instrumental ensemble music of the eighteenth century
dc.title.journalpl
Roczniki Humanistyczne
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Koszalin
2
Lappeenranta
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Shanghai
1
Downloads
wilk_neapolitanska_praktyka_wykonawcza_w_instrumentalnej_muzyce_zespolowej_2021.pdf
7