Media w dialogu o tożsamości narodowej. Przypadek Katalonii

licenciate
dc.abstract.enThe following work is about the bias of media articles in Spain in the context of Catalan independence aspirations. First, the key concepts, such as nation or identity, are discussed in order to understand the problem fully. Then, the historical and cultural contexts of the conflict are approximated and the political and media systems in Spain are characterized. The research method used for the purposes of the work was content analysis. The practical part analyses the degree of partiality and the possible impact on recipients of the materials selected from three leading Spanish dailies (“El País”, “La Razón”, “La Vanguardia”). The special remark has been paid to the elements that attract attention first, such as title, subtitle, or main picture.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy nacechowania przekazów medialnych w Hiszpanii w kontekście dążeń niepodległościowych Katalończyków. W pierwszej kolejności omawiane są kluczowe pojęcia, potrzebne do pełniejszego zrozumienia problemu, takie jak naród czy tożsamość. Następnie przybliżony jest kontekst historyczno-kulturowy konfliktu oraz scharakteryzowany zostaje system polityczny i medialny w Hiszpanii. Metodą badawczą zastosowaną na potrzeby pracy była analiza zawartości. W części praktycznej analizowany jest stopień nacechowania i możliwy wpływ na odbiorców materiałów publikowanych przez trzy czołowe hiszpańskie dzienniki („El País”, „La Razón”, „La Vanguardia”). Szczególnej obserwacji poddane zostały elementy, na które zwraca się uwagę w pierwszej kolejności, takie jak tytuł, podtytuł czy zdjęcie główne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCałek, Agnieszkapl
dc.contributor.authorMłodnicki, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerCałek, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerHess, Agnieszka - 128316 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:55:21Z
dc.date.available2020-07-28T05:55:21Z
dc.date.submitted2020-07-13pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-140036-246580pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240492
dc.languagepolpl
dc.subject.ennational identity, Catalonia, independence, Spanish press, partialitypl
dc.subject.pltożsamość narodowa, Katalonia, niepodległość, hiszpańska prasa, stronniczośćpl
dc.titleMedia w dialogu o tożsamości narodowej. Przypadek Kataloniipl
dc.title.alternativeMedia in the dialogue on national identity. The case of Cataloniapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work is about the bias of media articles in Spain in the context of Catalan independence aspirations. First, the key concepts, such as nation or identity, are discussed in order to understand the problem fully. Then, the historical and cultural contexts of the conflict are approximated and the political and media systems in Spain are characterized. The research method used for the purposes of the work was content analysis. The practical part analyses the degree of partiality and the possible impact on recipients of the materials selected from three leading Spanish dailies (“El País”, “La Razón”, “La Vanguardia”). The special remark has been paid to the elements that attract attention first, such as title, subtitle, or main picture.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy nacechowania przekazów medialnych w Hiszpanii w kontekście dążeń niepodległościowych Katalończyków. W pierwszej kolejności omawiane są kluczowe pojęcia, potrzebne do pełniejszego zrozumienia problemu, takie jak naród czy tożsamość. Następnie przybliżony jest kontekst historyczno-kulturowy konfliktu oraz scharakteryzowany zostaje system polityczny i medialny w Hiszpanii. Metodą badawczą zastosowaną na potrzeby pracy była analiza zawartości. W części praktycznej analizowany jest stopień nacechowania i możliwy wpływ na odbiorców materiałów publikowanych przez trzy czołowe hiszpańskie dzienniki („El País”, „La Razón”, „La Vanguardia”). Szczególnej obserwacji poddane zostały elementy, na które zwraca się uwagę w pierwszej kolejności, takie jak tytuł, podtytuł czy zdjęcie główne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Całek, Agnieszka
dc.contributor.authorpl
Młodnicki, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Całek, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Hess, Agnieszka - 128316
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:55:21Z
dc.date.available
2020-07-28T05:55:21Z
dc.date.submittedpl
2020-07-13
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-140036-246580
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240492
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
national identity, Catalonia, independence, Spanish press, partiality
dc.subject.plpl
tożsamość narodowa, Katalonia, niepodległość, hiszpańska prasa, stronniczość
dc.titlepl
Media w dialogu o tożsamości narodowej. Przypadek Katalonii
dc.title.alternativepl
Media in the dialogue on national identity. The case of Catalonia
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available