Studium komparatystyczne - Arsienij Tarkowski i Zbigniew Herbert

licenciate
dc.abstract.enThe main purpose of the thesis is to compare poetic work of Arseny Tarkovsky and Zbigniew Herbert. The starting point of this comparison are acmeist assumptions. Author also analyses biographical context of poets. In the thesis conducted research base on following postulates of acmeist poetics - approach to reality by concrete thing and respect for ancient and native tradition. These two manifests are composed of another assumptions: objectivization of poetry (objective correlative), the concept of static time and irony.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest porównanie twórczości poetyckiej Arsienija Tarkowskiego i Zbigniewa Herberta. Punktem wyjściowym porównania są założenia akmeizmu. Autor analizuje także kontekst biograficzny poetów. W pracy przeprowadzone badania opierają się na następujących postulatach poetyki akmeizmu – zwrot ku rzeczywistości za pomocą konkretu i uszanowanie tradycji antycznej oraz rodzimej. Te dwa manifesty składają się z innych założeń: obiektywizacji liryki (korelat obiektywny), koncepcji czasu statycznego oraz ironii.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPuchalska, Iwona - 131586 pl
dc.contributor.authorLautsou, Aliaksandrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerSokalska, Małgorzata - 147950 pl
dc.contributor.reviewerPuchalska, Iwona - 131586 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:03:29Z
dc.date.available2020-07-27T08:03:29Z
dc.date.submitted2017-09-06pl
dc.fieldofstudypolonistyka - komparatystykapl
dc.identifier.apddiploma-115560-204388pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220903
dc.languagepolpl
dc.subject.enArseny Tarkovsky, Zbigniew Herbert, late debut, acmeism, poetics-poetry, objective correlative, the structure of poetic world, the concept of static time, literary tradition, irony, Russian poetry of the 20th century, Polish poetry of the 20th century, comparative literature.pl
dc.subject.plArsienij Tarkowski, Zbigniew Herbert, późny debiut, akmeizm, poetyka-poezja, obiektywny korelat, model świata poetyckiego, koncepcja czasu statycznego, tradycja literacka, ironia, poezja rosyjska XX wieku, poezja polska XX wieku, komparatystyka literacka.pl
dc.titleStudium komparatystyczne - Arsienij Tarkowski i Zbigniew Herbertpl
dc.title.alternativeComparative study - Arseny Tarkovsky and Zbigniew Herbertpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of the thesis is to compare poetic work of Arseny Tarkovsky and Zbigniew Herbert. The starting point of this comparison are acmeist assumptions. Author also analyses biographical context of poets. In the thesis conducted research base on following postulates of acmeist poetics - approach to reality by concrete thing and respect for ancient and native tradition. These two manifests are composed of another assumptions: objectivization of poetry (objective correlative), the concept of static time and irony.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest porównanie twórczości poetyckiej Arsienija Tarkowskiego i Zbigniewa Herberta. Punktem wyjściowym porównania są założenia akmeizmu. Autor analizuje także kontekst biograficzny poetów. W pracy przeprowadzone badania opierają się na następujących postulatach poetyki akmeizmu – zwrot ku rzeczywistości za pomocą konkretu i uszanowanie tradycji antycznej oraz rodzimej. Te dwa manifesty składają się z innych założeń: obiektywizacji liryki (korelat obiektywny), koncepcji czasu statycznego oraz ironii.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Puchalska, Iwona - 131586
dc.contributor.authorpl
Lautsou, Aliaksandr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Sokalska, Małgorzata - 147950
dc.contributor.reviewerpl
Puchalska, Iwona - 131586
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:03:29Z
dc.date.available
2020-07-27T08:03:29Z
dc.date.submittedpl
2017-09-06
dc.fieldofstudypl
polonistyka - komparatystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-115560-204388
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220903
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Arseny Tarkovsky, Zbigniew Herbert, late debut, acmeism, poetics-poetry, objective correlative, the structure of poetic world, the concept of static time, literary tradition, irony, Russian poetry of the 20th century, Polish poetry of the 20th century, comparative literature.
dc.subject.plpl
Arsienij Tarkowski, Zbigniew Herbert, późny debiut, akmeizm, poetyka-poezja, obiektywny korelat, model świata poetyckiego, koncepcja czasu statycznego, tradycja literacka, ironia, poezja rosyjska XX wieku, poezja polska XX wieku, komparatystyka literacka.
dc.titlepl
Studium komparatystyczne - Arsienij Tarkowski i Zbigniew Herbert
dc.title.alternativepl
Comparative study - Arseny Tarkovsky and Zbigniew Herbert
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
3
Sanok
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Jastrzębie Zdrój
1
Poznan
1
Sosnowiec
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available