Czynniki przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach fast fashion.

master
dc.abstract.enThe aim of the following thesis was to identify the factors of competitive advantage in the fast fashion industry in Poland. Research project has been carried out including survey research as well as case studies of three clothing brands: Reserved, Zara and H&M. On the basis of the research conducted the hypothesis was confirmed which assumed that faster adaptation of newly emerging trends is a determinant of competitive advantage of companies in the fast fashion industry. The research conducted on a group of 103 questioned verified the hypothesis that efficient and effective use of Visual Merchandising expertise in creation of shops image increased the product sale. The wide range of product assortment was classified as a factor of competitive advantage. There was also comparison made and evaluation of competitive advantage factors in the examined brands in terms of the following research areas: range of assortment, production process, product prices, Visual Merchandising, deliveries, mail order. In the questionnaire survey respondents indicated which aspects mostly contribute to the decision about the purchase of clothing products and those were: attractive product price as well as cut and style of the models. Literature sources were used on strategic management, marketing and market activities under the conditions of increased competition. There were also used the Internet sources in the form of company websites, articles on fashion and competition.pl
dc.abstract.plCelem pracy było zidentyfikowanie czynników przewagi konkurencyjnej w sektorze fast fashion w Polsce. Zrealizowano projekt badawczy obejmujący badanie ankietowe oraz studia przypadków trzech marek odzieżowych: Reserved, Zara oraz H&M. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono hipotezę zakładającą, że szybsza adaptacja nowo pojawiających się trendów stanowi determinant przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw branży fast fashion. Badanie przeprowadzone na grupie 103 respondentów zweryfikowało hipotezę jakoby sprawne i skuteczne wykorzystanie wiedzy eksperckiej Visual Merchandising w kreowaniu wizerunku sklepów zwiększało sprzedaż produktów. Jako czynnik przewagi konkurencyjnej zakwalifikowano szeroki wybór asortymentu. Dokonano porównania i oceny czynników przewagi konkurencyjnej w badanych markach w obszarach badawczych: wybór asortymentu, proces produkcyjny, ceny produktów, Visual Merchandising, dostawy, sprzedaż internetowa. W badaniu ankietowym respondenci wskazali, które aspekty najbardziej przyczyniają się do decyzji o zakupie produktów odzieżowych, były to: atrakcyjna cena produktu oraz kroje i styl modeli. Wykorzystano źródła literatury z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu oraz działania na rynkach w warunkach zaostrzonej konkurencji. Wykorzystano również źródła internetowe w postaci stron korporacyjnych, artykułów z zakresu mody oraz konkurencji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorDziałak, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:34:01Z
dc.date.available2020-07-27T11:34:01Z
dc.date.submitted2017-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-119033-216228pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224051
dc.languagepolpl
dc.subject.enadvantage,clothes,competition,fashion,marketpl
dc.subject.plkonkurencja,moda,odzież,przewaga,rynekpl
dc.titleCzynniki przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach fast fashion.pl
dc.title.alternativeThe factors of competitive advantage in fast fashion companies.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the following thesis was to identify the factors of competitive advantage in the fast fashion industry in Poland. Research project has been carried out including survey research as well as case studies of three clothing brands: Reserved, Zara and H&M. On the basis of the research conducted the hypothesis was confirmed which assumed that faster adaptation of newly emerging trends is a determinant of competitive advantage of companies in the fast fashion industry. The research conducted on a group of 103 questioned verified the hypothesis that efficient and effective use of Visual Merchandising expertise in creation of shops image increased the product sale. The wide range of product assortment was classified as a factor of competitive advantage. There was also comparison made and evaluation of competitive advantage factors in the examined brands in terms of the following research areas: range of assortment, production process, product prices, Visual Merchandising, deliveries, mail order. In the questionnaire survey respondents indicated which aspects mostly contribute to the decision about the purchase of clothing products and those were: attractive product price as well as cut and style of the models. Literature sources were used on strategic management, marketing and market activities under the conditions of increased competition. There were also used the Internet sources in the form of company websites, articles on fashion and competition.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było zidentyfikowanie czynników przewagi konkurencyjnej w sektorze fast fashion w Polsce. Zrealizowano projekt badawczy obejmujący badanie ankietowe oraz studia przypadków trzech marek odzieżowych: Reserved, Zara oraz H&M. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono hipotezę zakładającą, że szybsza adaptacja nowo pojawiających się trendów stanowi determinant przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw branży fast fashion. Badanie przeprowadzone na grupie 103 respondentów zweryfikowało hipotezę jakoby sprawne i skuteczne wykorzystanie wiedzy eksperckiej Visual Merchandising w kreowaniu wizerunku sklepów zwiększało sprzedaż produktów. Jako czynnik przewagi konkurencyjnej zakwalifikowano szeroki wybór asortymentu. Dokonano porównania i oceny czynników przewagi konkurencyjnej w badanych markach w obszarach badawczych: wybór asortymentu, proces produkcyjny, ceny produktów, Visual Merchandising, dostawy, sprzedaż internetowa. W badaniu ankietowym respondenci wskazali, które aspekty najbardziej przyczyniają się do decyzji o zakupie produktów odzieżowych, były to: atrakcyjna cena produktu oraz kroje i styl modeli. Wykorzystano źródła literatury z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu oraz działania na rynkach w warunkach zaostrzonej konkurencji. Wykorzystano również źródła internetowe w postaci stron korporacyjnych, artykułów z zakresu mody oraz konkurencji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Działak, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:34:01Z
dc.date.available
2020-07-27T11:34:01Z
dc.date.submittedpl
2017-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-119033-216228
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224051
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
advantage,clothes,competition,fashion,market
dc.subject.plpl
konkurencja,moda,odzież,przewaga,rynek
dc.titlepl
Czynniki przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach fast fashion.
dc.title.alternativepl
The factors of competitive advantage in fast fashion companies.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
143
Views per month
Views per city
Warsaw
30
Krakow
21
Poznan
10
Wroclaw
9
Katowice
7
Słupno
6
Bydgoszcz
4
Ruda Śląska
4
Dublin
3
Gdynia
3

No access

No Thumbnail Available