Fotowoltaika w indywidualnych gospodarstwach domowych na przykładzie Polski

master
dc.abstract.enThe aim of this work was to analyze the popularity of photovoltaic as a source of energy and identify factors affecting the level of acceptance for the use of microinstallations in households. The publication begins with an explanation of the terminology used in the PV market. The history of photovoltaic and its evolution are briefly presented. Also the energy potential of the country with its demand has been described. Geographical location of Poland, information on insolation, as well as other parameters relevant for investments in photovoltaic were discussed. Photovoltaic forms of financing available to individuals with forms of assistance are presented. There are some information abut determinants which motivate the clients to undertake the investment project. The third chapter discusses the demand research methodology. It includes available test methods with a discussion of the design and execution process. It contained information about most frequent and perceived measurement errors. In addition, master thesis presents the concept of economic analysis of the profitability of investments in solar cells. Current research results and the state of knowledge of the RES society have been included. The last chapter covers the conclusions, thoughts and feelings of the author regarding to the current problems related to investments in photovoltaic.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza popytu na fotowoltaikę, jako źródła pozyskiwania energii oraz identyfikacja wybranych czynników wpływających na poziom akceptacji dla stosowania mikroinstalacji PV w gospodarstwach domowych. Pracę rozpoczyna przegląd terminologii używanej w branży. W lapidarny sposób przedstawiona została historia fotowoltaiki oraz jej ewolucja. Opisane zostało zapotrzebowanie na energię elektryczną i potencjał energetyczny kraju. Omówiono usytuowanie geograficzne Polski, rozpatrywane pod względem korzyści możliwych do uzyskania dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Zawarto informacje o nasłonecznieniu i usłonecznieniu, oraz innych parametrach istotnych dla inwestycji w fotowoltaikę. Przedstawione zostały formy finansowania fotowoltaiki dostępne dla osób fizycznych wraz z formami pomocy. Zdefiniowano determinanty, które w głównym stopniu motywują interesantów do podjęcia projektu inwestycyjnego. Rozdział trzeci poświęcony został metodyce badań popytu. Uwzględniono w nim dostępne metody badań wraz z omówieniem procesu projektowania i wykonawstwa. Zwrócono też uwagę na najczęściej spotykane i popełniane błędy pomiarowe. Ponadto, w pracy przedstawiona została koncepcja analizy opłacalności inwestycji w panele fotowoltaiczne z punktu widzenia gospodarstwa domowego. Zawarte zostały aktualne wyniki badań dotyczące badania popytu oraz stanu wiedzy społeczeństwa o OZE. Pracę magisterską podsumowują wnioski, przemyślenia oraz przekonania autora dotyczące aktualnych problemów związanych z inwestycjami w fotowoltaikę.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBerbeka, Krzysztofpl
dc.contributor.authorMajczyk, Adrianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBerbeka, Krzysztofpl
dc.contributor.reviewerFilipowicz, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:49:01Z
dc.date.available2020-07-27T23:49:01Z
dc.date.submitted2019-07-02pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-132534-231414pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234958
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarket, photovoltaic, photovoltaic system, renewable energy, Prosumentpl
dc.subject.plfotowoltaika, mikroinstalacja, OZE, popyt, Prosumentpl
dc.titleFotowoltaika w indywidualnych gospodarstwach domowych na przykładzie Polskipl
dc.title.alternativePhotovoltaic in individual households on the example of Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work was to analyze the popularity of photovoltaic as a source of energy and identify factors affecting the level of acceptance for the use of microinstallations in households. The publication begins with an explanation of the terminology used in the PV market. The history of photovoltaic and its evolution are briefly presented. Also the energy potential of the country with its demand has been described. Geographical location of Poland, information on insolation, as well as other parameters relevant for investments in photovoltaic were discussed. Photovoltaic forms of financing available to individuals with forms of assistance are presented. There are some information abut determinants which motivate the clients to undertake the investment project. The third chapter discusses the demand research methodology. It includes available test methods with a discussion of the design and execution process. It contained information about most frequent and perceived measurement errors. In addition, master thesis presents the concept of economic analysis of the profitability of investments in solar cells. Current research results and the state of knowledge of the RES society have been included. The last chapter covers the conclusions, thoughts and feelings of the author regarding to the current problems related to investments in photovoltaic.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza popytu na fotowoltaikę, jako źródła pozyskiwania energii oraz identyfikacja wybranych czynników wpływających na poziom akceptacji dla stosowania mikroinstalacji PV w gospodarstwach domowych. Pracę rozpoczyna przegląd terminologii używanej w branży. W lapidarny sposób przedstawiona została historia fotowoltaiki oraz jej ewolucja. Opisane zostało zapotrzebowanie na energię elektryczną i potencjał energetyczny kraju. Omówiono usytuowanie geograficzne Polski, rozpatrywane pod względem korzyści możliwych do uzyskania dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Zawarto informacje o nasłonecznieniu i usłonecznieniu, oraz innych parametrach istotnych dla inwestycji w fotowoltaikę. Przedstawione zostały formy finansowania fotowoltaiki dostępne dla osób fizycznych wraz z formami pomocy. Zdefiniowano determinanty, które w głównym stopniu motywują interesantów do podjęcia projektu inwestycyjnego. Rozdział trzeci poświęcony został metodyce badań popytu. Uwzględniono w nim dostępne metody badań wraz z omówieniem procesu projektowania i wykonawstwa. Zwrócono też uwagę na najczęściej spotykane i popełniane błędy pomiarowe. Ponadto, w pracy przedstawiona została koncepcja analizy opłacalności inwestycji w panele fotowoltaiczne z punktu widzenia gospodarstwa domowego. Zawarte zostały aktualne wyniki badań dotyczące badania popytu oraz stanu wiedzy społeczeństwa o OZE. Pracę magisterską podsumowują wnioski, przemyślenia oraz przekonania autora dotyczące aktualnych problemów związanych z inwestycjami w fotowoltaikę.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Berbeka, Krzysztof
dc.contributor.authorpl
Majczyk, Adrian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Berbeka, Krzysztof
dc.contributor.reviewerpl
Filipowicz, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:49:01Z
dc.date.available
2020-07-27T23:49:01Z
dc.date.submittedpl
2019-07-02
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-132534-231414
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234958
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
market, photovoltaic, photovoltaic system, renewable energy, Prosument
dc.subject.plpl
fotowoltaika, mikroinstalacja, OZE, popyt, Prosument
dc.titlepl
Fotowoltaika w indywidualnych gospodarstwach domowych na przykładzie Polski
dc.title.alternativepl
Photovoltaic in individual households on the example of Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
313
Views per month
Views per city
Warsaw
56
Wroclaw
26
Krakow
17
Gdansk
13
Poznan
12
Rzeszów
11
Lublin
10
Pleszew
9
Wieliczka
8
Bydgoszcz
7

No access

No Thumbnail Available