Wykorzystanie nowych mediów w komunikacji marketingowej organizacji pozarządowych zajmujących się problemem handlu dziećmi

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to analyze the marketing communication of non-governmental organizations that deal with the problem of child trafficking and to check how they use new media, primarily social media. This was done in two stages. The first one used an analysis of the content and literature on marketing communication and non-governmental organizations. Key aspects of the work are also explained. The second stage, the most important in the whole work, is the analysis of all new media used by a selected non-governmental organization dealing with the problem of child trafficking. Her website and social media channels were analyzed in terms of all activity and communication. The results indicated that the organization in question does not make sufficient use of new media and their opportunities. Communication focused mainly on building awareness of the problem of human trafficking and promotion of the organization.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była analiza komunikacji marketingowej organizacji pozarządowych, które zajmują się problemem handlu dziećmi oraz sprawdzenie, w jaki sposób wykorzystują do tego nowe media, przede wszystkim media społecznościowe. Zrealizowano to w dwóch etapach. W pierwszym z nich wykorzystano analizę treści oraz literaturę dot. komunikacji marketingowej oraz organizacji pozarządowych. Wyjaśniono również kluczowe aspekty pracy. Drugim etapem, najważniejszym w całej pracy, jest analiza wszystkich nowych mediów, które wykorzystuje wybrana organizacja pozarządowa, zajmująca się problemem handlu dziećmi. Przeanalizowano jej stronę internetową oraz kanały w mediach społecznościowych pod kątem całej aktywności i komunikacji. Wyniki wskazały, że dana organizacja w niewystarczająco sposób korzysta z nowych mediów i ich możliwości. Komunikacja skupiała się głównie na budowaniu świadomości problemu handlu ludźmi i promocji organizacji.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorDębowska, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.date.accessioned2021-07-01T21:58:35Z
dc.date.available2021-07-01T21:58:35Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-149359-280079pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276013
dc.languagepolpl
dc.subject.enNEW MEDIA – MARKETING COMMUNICATION – NON-GOVERNMENENTAL ORGANIZATIONS – CHILD TRADE - SOCIAL MEDIApl
dc.subject.plNOWE MEDIA – KOMUNIKACJA MARKETINGOWA – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – HANDEL DZIEĆMI – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWEpl
dc.titleWykorzystanie nowych mediów w komunikacji marketingowej organizacji pozarządowych zajmujących się problemem handlu dziećmipl
dc.title.alternativeThe use of new media in the marketing communication of non-governmental organizations dealing with the problem of child traffickingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to analyze the marketing communication of non-governmental organizations that deal with the problem of child trafficking and to check how they use new media, primarily social media. This was done in two stages. The first one used an analysis of the content and literature on marketing communication and non-governmental organizations. Key aspects of the work are also explained. The second stage, the most important in the whole work, is the analysis of all new media used by a selected non-governmental organization dealing with the problem of child trafficking. Her website and social media channels were analyzed in terms of all activity and communication. The results indicated that the organization in question does not make sufficient use of new media and their opportunities. Communication focused mainly on building awareness of the problem of human trafficking and promotion of the organization.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była analiza komunikacji marketingowej organizacji pozarządowych, które zajmują się problemem handlu dziećmi oraz sprawdzenie, w jaki sposób wykorzystują do tego nowe media, przede wszystkim media społecznościowe. Zrealizowano to w dwóch etapach. W pierwszym z nich wykorzystano analizę treści oraz literaturę dot. komunikacji marketingowej oraz organizacji pozarządowych. Wyjaśniono również kluczowe aspekty pracy. Drugim etapem, najważniejszym w całej pracy, jest analiza wszystkich nowych mediów, które wykorzystuje wybrana organizacja pozarządowa, zajmująca się problemem handlu dziećmi. Przeanalizowano jej stronę internetową oraz kanały w mediach społecznościowych pod kątem całej aktywności i komunikacji. Wyniki wskazały, że dana organizacja w niewystarczająco sposób korzysta z nowych mediów i ich możliwości. Komunikacja skupiała się głównie na budowaniu świadomości problemu handlu ludźmi i promocji organizacji.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Dębowska, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.date.accessioned
2021-07-01T21:58:35Z
dc.date.available
2021-07-01T21:58:35Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-149359-280079
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276013
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
NEW MEDIA – MARKETING COMMUNICATION – NON-GOVERNMENENTAL ORGANIZATIONS – CHILD TRADE - SOCIAL MEDIA
dc.subject.plpl
NOWE MEDIA – KOMUNIKACJA MARKETINGOWA – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – HANDEL DZIEĆMI – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
dc.titlepl
Wykorzystanie nowych mediów w komunikacji marketingowej organizacji pozarządowych zajmujących się problemem handlu dziećmi
dc.title.alternativepl
The use of new media in the marketing communication of non-governmental organizations dealing with the problem of child trafficking
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
3
Poznan
2
Bydgoszcz
1
Chandler
1
Dublin
1
Gmina Morawica
1
Koszyce Wielkie
1
Zaduszniki
1
Zgorzelec
1

No access

No Thumbnail Available