Życie w czasach popkultury. Analiza hierarchii wartości studentów polskich i niemieckich a identyfikacja z postaciami telewizyjnymi.

master
dc.abstract.enThis work concentrates on the issue of values seen from a multi-national perspective and on the identification with media protagonists. The aim of the study was an answer to the following questions: " Are there any cultural differences in the value hierarchies of Polish and German students?" and "Is there a connection between the value hierarchy of the participants and the hierarchy of the characters from the sitcom How I Met Your Mother"? This sitcom was chosen because of its great popularity in both countries and because of the main theme of it - relationships. This study used the mixed research plan. The Rokeach Value Survey as well as heuristic interviews were used. All hypotheses were confirmed. The study showed some differences in the value hierarchies of the Polish and German. Moreover, it was proved that there is a connection between the value hierarchies of the students and the hierarchies of the fictional characters. It was found that this connection is a result of a strong identification with the protagonists of the sitcom.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca koncentruje się na dwóch zagadnieniach: problematyce wartości w ujęciu międzynarodowym oraz zjawisku identyfikacji z postaciami serialowymi. Cel pracy stanowiła odpowiedź na pytanie" Czy istnieją różnice kulturowe w systemie wartości młodych Polaków i Niemców"? oraz "Czy istnieje związek między systemem wartości osób badanych a systemem wartości bohaterów serialu telewizyjnego How I Met Your Mother"? Ów serial komediowy został wybrany ze względu na jego dużą popularność w Polsce i Niemczech jak i ze względu na tematykę koncentrującą się wokół relacji międzyludzkich. W badaniu posłużono się metodą mieszanego planu badawczego to znaczy dokonano zarówno ilościowej jak i jakościowej analizy. W badaniu wykorzystano Skalę Wartości Rokeacha oraz wywiady heurystyczne przeprowadzone metodą online. Hipotezy postawione w badaniu uzyskały potwierdzenie. Wykazano istnienie pewnych różnic w hierarchii wartości badanych Polaków i Niemców. Stwierdzono również istnienie zależności między systemem wartości osób badanych, a systemem wartości wybranych postaci serialowych. Udowodniono, że zależność ta jest wynikiem silnej identyfikacji badanych studentów z bohaterami serialu komediowego How I Met Your Mother. W badaniu zidentyfikowano także wskaźniki owej identyfikacji, a były to: podobieństwo badanych do postaci telewizyjnych pod względem charakteru, problemów życiowych, zainteresowań, motywacja do spotkania postaci w prawdziwym życiu oraz odbierany realizm postaci i sytuacji.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrzymała-Moszczyńska, Halina - 128228 pl
dc.contributor.authorOttlik, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerCzyżowska, Dorota - 127679 pl
dc.contributor.reviewerGrzymała-Moszczyńska, Halina - 128228 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:02:44Z
dc.date.available2020-07-24T10:02:44Z
dc.date.submitted2012-09-14pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-68777-79775pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181978
dc.languagepolpl
dc.subject.encross-cultural psychology, values, identification, televisionpl
dc.subject.plpsychologia międzykulturowa, wartości, identyfikacja, telewizjapl
dc.titleŻycie w czasach popkultury. Analiza hierarchii wartości studentów polskich i niemieckich a identyfikacja z postaciami telewizyjnymi.pl
dc.title.alternativeLife in times of pop culture. Polish and German students' value hierarchies and the identification with television characters.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work concentrates on the issue of values seen from a multi-national perspective and on the identification with media protagonists. The aim of the study was an answer to the following questions: " Are there any cultural differences in the value hierarchies of Polish and German students?" and "Is there a connection between the value hierarchy of the participants and the hierarchy of the characters from the sitcom How I Met Your Mother"? This sitcom was chosen because of its great popularity in both countries and because of the main theme of it - relationships. This study used the mixed research plan. The Rokeach Value Survey as well as heuristic interviews were used. All hypotheses were confirmed. The study showed some differences in the value hierarchies of the Polish and German. Moreover, it was proved that there is a connection between the value hierarchies of the students and the hierarchies of the fictional characters. It was found that this connection is a result of a strong identification with the protagonists of the sitcom.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca koncentruje się na dwóch zagadnieniach: problematyce wartości w ujęciu międzynarodowym oraz zjawisku identyfikacji z postaciami serialowymi. Cel pracy stanowiła odpowiedź na pytanie" Czy istnieją różnice kulturowe w systemie wartości młodych Polaków i Niemców"? oraz "Czy istnieje związek między systemem wartości osób badanych a systemem wartości bohaterów serialu telewizyjnego How I Met Your Mother"? Ów serial komediowy został wybrany ze względu na jego dużą popularność w Polsce i Niemczech jak i ze względu na tematykę koncentrującą się wokół relacji międzyludzkich. W badaniu posłużono się metodą mieszanego planu badawczego to znaczy dokonano zarówno ilościowej jak i jakościowej analizy. W badaniu wykorzystano Skalę Wartości Rokeacha oraz wywiady heurystyczne przeprowadzone metodą online. Hipotezy postawione w badaniu uzyskały potwierdzenie. Wykazano istnienie pewnych różnic w hierarchii wartości badanych Polaków i Niemców. Stwierdzono również istnienie zależności między systemem wartości osób badanych, a systemem wartości wybranych postaci serialowych. Udowodniono, że zależność ta jest wynikiem silnej identyfikacji badanych studentów z bohaterami serialu komediowego How I Met Your Mother. W badaniu zidentyfikowano także wskaźniki owej identyfikacji, a były to: podobieństwo badanych do postaci telewizyjnych pod względem charakteru, problemów życiowych, zainteresowań, motywacja do spotkania postaci w prawdziwym życiu oraz odbierany realizm postaci i sytuacji.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grzymała-Moszczyńska, Halina - 128228
dc.contributor.authorpl
Ottlik, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Czyżowska, Dorota - 127679
dc.contributor.reviewerpl
Grzymała-Moszczyńska, Halina - 128228
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:02:44Z
dc.date.available
2020-07-24T10:02:44Z
dc.date.submittedpl
2012-09-14
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-68777-79775
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181978
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cross-cultural psychology, values, identification, television
dc.subject.plpl
psychologia międzykulturowa, wartości, identyfikacja, telewizja
dc.titlepl
Życie w czasach popkultury. Analiza hierarchii wartości studentów polskich i niemieckich a identyfikacja z postaciami telewizyjnymi.
dc.title.alternativepl
Life in times of pop culture. Polish and German students' value hierarchies and the identification with television characters.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Kołobrzeg
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Lublin
1
Szczecin
1
Wegierska Gorka
1

No access

No Thumbnail Available