Między iluzją a rzeczywistością. Kreacja świata przedstawionego w reklamie polskiej na podstawie analizy ukazanego w niej wizerunku kobiety

licenciate
dc.abstract.enAdvertisement remittance does not appeal to our intellect or practical sense, but to follow it’s commercial target makes the illusion and suggest, that getting product of specific brand, we will be similar to playing in advert spots, always beautiful and happy from their life well known actors and models. Products presented in advertisements, which perform the same role as magic objects in fairy tales, used in contexts, which make them attractive and desirable.The consequence of schematic advertisement motives is unilateralism of personage shown, usually characterized by very poor set of attributes, appeal to functioning social stereotypes, formatting the vision of modern women for two different types. Women shown as a house directed “family women” or as busy by her superficial “modern women”.Those two deep-set in advertisement models of life, connotated in opposite way the feeling of love, happiness, and wealthy, gave the hope for perfect life, free of worries, concerns and troubles, vanished in magical way by matter of advertised products.pl
dc.abstract.otherPrzekaz reklamowy nie odwołuje się do naszego racjonalnego sposobu myślenia, ale aby osiągnąć swoje komercyjne cele stwarza iluzję i sugeruje, że nabywając produkt konkretnej marki, staniemy się podobni do występujących w reklamowych spotach zawsze pięknych i zadowolonych z życia znanych aktorów i modelek. Prezentowane w reklamie towary, które pełnią taką samą funkcję jaką w baśniach pełnią magiczne przedmioty, ukazywane są w kontekstach, dzięki którym mają wydawać się atrakcyjne i godne pożądania. Konsekwencją schematyczności motywów tematycznych reklamy jest jednostronność pojawiających się w niej postaci, charakteryzowanych zazwyczaj za pomocą bardzo ubogiego repertuaru cech, które odwołują się do funkcjonujących stereotypów społecznych, kształtujących wizerunek współczesnej kobiety na dwa odmienne sposoby. Jest ona przedstawiana jako ukierunkowana na dom „kobieta rodzinna” lub jako zajęta własną powierzchownością „kobieta nowoczesna”. Te dwa mocno osadzone w reklamowej stylistyce modele życia, w odmienny sposób symbolizują poczucie miłości, dostatku, szczęścia i dają nadzieję na życie doskonałe, wolne od zmartwień, trosk i kłopotów, znikających w iście magiczny sposób za sprawą działania reklamowanych produktów.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorPorębski, Andrzej - 131525 pl
dc.contributor.authorSpyrłak, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWiącek, Elżbieta - 132604 pl
dc.contributor.reviewerPorębski, Andrzej - 131525 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T18:11:08Z
dc.date.available2020-07-15T18:11:08Z
dc.date.submitted2011-09-13pl
dc.fieldofstudykulturoznawstwo międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-58937-71030pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172826
dc.subject.engender stereotype, image, advertisementpl
dc.subject.otherstereotyp płci, wizerunek, reklamapl
dc.titleMiędzy iluzją a rzeczywistością. Kreacja świata przedstawionego w reklamie polskiej na podstawie analizy ukazanego w niej wizerunku kobietypl
dc.title.alternativeBetween illusion and reality. Creation of a world shown by analysis of women image in polish advertisement.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Advertisement remittance does not appeal to our intellect or practical sense, but to follow it’s commercial target makes the illusion and suggest, that getting product of specific brand, we will be similar to playing in advert spots, always beautiful and happy from their life well known actors and models. Products presented in advertisements, which perform the same role as magic objects in fairy tales, used in contexts, which make them attractive and desirable.The consequence of schematic advertisement motives is unilateralism of personage shown, usually characterized by very poor set of attributes, appeal to functioning social stereotypes, formatting the vision of modern women for two different types. Women shown as a house directed “family women” or as busy by her superficial “modern women”.Those two deep-set in advertisement models of life, connotated in opposite way the feeling of love, happiness, and wealthy, gave the hope for perfect life, free of worries, concerns and troubles, vanished in magical way by matter of advertised products.
dc.abstract.otherpl
Przekaz reklamowy nie odwołuje się do naszego racjonalnego sposobu myślenia, ale aby osiągnąć swoje komercyjne cele stwarza iluzję i sugeruje, że nabywając produkt konkretnej marki, staniemy się podobni do występujących w reklamowych spotach zawsze pięknych i zadowolonych z życia znanych aktorów i modelek. Prezentowane w reklamie towary, które pełnią taką samą funkcję jaką w baśniach pełnią magiczne przedmioty, ukazywane są w kontekstach, dzięki którym mają wydawać się atrakcyjne i godne pożądania. Konsekwencją schematyczności motywów tematycznych reklamy jest jednostronność pojawiających się w niej postaci, charakteryzowanych zazwyczaj za pomocą bardzo ubogiego repertuaru cech, które odwołują się do funkcjonujących stereotypów społecznych, kształtujących wizerunek współczesnej kobiety na dwa odmienne sposoby. Jest ona przedstawiana jako ukierunkowana na dom „kobieta rodzinna” lub jako zajęta własną powierzchownością „kobieta nowoczesna”. Te dwa mocno osadzone w reklamowej stylistyce modele życia, w odmienny sposób symbolizują poczucie miłości, dostatku, szczęścia i dają nadzieję na życie doskonałe, wolne od zmartwień, trosk i kłopotów, znikających w iście magiczny sposób za sprawą działania reklamowanych produktów.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Porębski, Andrzej - 131525
dc.contributor.authorpl
Spyrłak, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Wiącek, Elżbieta - 132604
dc.contributor.reviewerpl
Porębski, Andrzej - 131525
dc.date.accessioned
2020-07-15T18:11:08Z
dc.date.available
2020-07-15T18:11:08Z
dc.date.submittedpl
2011-09-13
dc.fieldofstudypl
kulturoznawstwo międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-58937-71030
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172826
dc.subject.enpl
gender stereotype, image, advertisement
dc.subject.otherpl
stereotyp płci, wizerunek, reklama
dc.titlepl
Między iluzją a rzeczywistością. Kreacja świata przedstawionego w reklamie polskiej na podstawie analizy ukazanego w niej wizerunku kobiety
dc.title.alternativepl
Between illusion and reality. Creation of a world shown by analysis of women image in polish advertisement.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Gdansk
6
Wroclaw
3
Dublin
2
Warsaw
2
Kety
1
Krasnystaw
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available