Ocena sprawności wdrożenia rozwiązań informatycznych w wydziale Komunikacji i Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Węgrzcach

master
dc.abstract.enThe main objective of the following work is to pay attention to the process of implementing IT solutions in the Faculty of Communication and Architecture, Construction, Investment and Renovation of the District Office in Węgrzce and an attempt to evaluate this implementation by the employees of the office. Chapter I focuses its essence on the issues of classical public services and electronic public services, together with their legal bases. The next chapter defines the notion of public management as well as administrative efficiency as the primary factor in the development of electronic administration. The third chapter is characterized by a division of the District Office in Węgrzce, together with the scope of services provided. Chapter four describes the results of the study conducted at the office. The target group of the questionnaire survey was the employees of the office of the Department of Communications and Architecture, Construction, Investment and Renovation of the District Office in Węgrzce. The research method used to achieve the purpose of the job was a questionnaire survey with the staff of the office. The results of the research showed the degree of implementation of electronic public services in the structures of the office in Węgrzce and outlined the areas for improvement in the provision of electronic services for the future.pl
dc.abstract.plGłównym celem poniższej pracy jest zwrócenie uwagi na proces wdrożenia rozwiązań informatycznych w wydziale Komunikacji i Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Węgrzcach oraz próba oceny tegoż wdrożenia przez pracowników urzędu. Rozdział I skupia swoją istotę, na kwestiach klasycznych usług publicznych oraz elektronicznych usług publicznych, wraz z ich podstawami prawnymi. Rozdział kolejny, precyzuje pojęcie zarządzania publicznego, a także sprawności administracyjnej, jako podstawowego czynnika rozwoju elektronicznej administracji. Rozdział trzeci charakteryzuje wydział Starostwa Powiatowego w Węgrzcach wraz z zakresem świadczonych usług. Rozdział czwarty opisuje wyniki przeprowadzonych badań w placówce urzędu. Grupą docelową badania kwestionariuszowego byli pracownicy urzędu wydziału Komunikacji i Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Węgrzcach. Zastosowaną metodą badawczą dla realizacji celu pracy, był kwestionariusz bezpośredniego wywiadu z pracownikami placówki urzędu. Wyniki przeprowadzonych badań, ukazały stopień wdrożenia elektronicznych usług publicznych w strukturach urzędu w Węgrzcach oraz wyszczególniły obszary wymagające poprawy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną na przyszłość.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSasak, Janusz - 131804 pl
dc.contributor.authorDepta, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSasak, Janusz - 131804 pl
dc.contributor.reviewerDobrowolski, Zbysławpl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:42:48Z
dc.date.available2020-07-27T10:42:48Z
dc.date.submitted2017-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-118164-215699pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223275
dc.languagepolpl
dc.subject.enimplementation- public service-efficiency-e-administrationpl
dc.subject.plwdrożenie- usługa publiczna-sprawność- e- administracjapl
dc.titleOcena sprawności wdrożenia rozwiązań informatycznych w wydziale Komunikacji i Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Węgrzcachpl
dc.title.alternativeEvaluation of the efficiency of implementation IT solutions in the Faculty of Communication and Architecture, Construction, Investment and Renovation of the District Office in Węgrzcepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of the following work is to pay attention to the process of implementing IT solutions in the Faculty of Communication and Architecture, Construction, Investment and Renovation of the District Office in Węgrzce and an attempt to evaluate this implementation by the employees of the office. Chapter I focuses its essence on the issues of classical public services and electronic public services, together with their legal bases. The next chapter defines the notion of public management as well as administrative efficiency as the primary factor in the development of electronic administration. The third chapter is characterized by a division of the District Office in Węgrzce, together with the scope of services provided. Chapter four describes the results of the study conducted at the office. The target group of the questionnaire survey was the employees of the office of the Department of Communications and Architecture, Construction, Investment and Renovation of the District Office in Węgrzce. The research method used to achieve the purpose of the job was a questionnaire survey with the staff of the office. The results of the research showed the degree of implementation of electronic public services in the structures of the office in Węgrzce and outlined the areas for improvement in the provision of electronic services for the future.
dc.abstract.plpl
Głównym celem poniższej pracy jest zwrócenie uwagi na proces wdrożenia rozwiązań informatycznych w wydziale Komunikacji i Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Węgrzcach oraz próba oceny tegoż wdrożenia przez pracowników urzędu. Rozdział I skupia swoją istotę, na kwestiach klasycznych usług publicznych oraz elektronicznych usług publicznych, wraz z ich podstawami prawnymi. Rozdział kolejny, precyzuje pojęcie zarządzania publicznego, a także sprawności administracyjnej, jako podstawowego czynnika rozwoju elektronicznej administracji. Rozdział trzeci charakteryzuje wydział Starostwa Powiatowego w Węgrzcach wraz z zakresem świadczonych usług. Rozdział czwarty opisuje wyniki przeprowadzonych badań w placówce urzędu. Grupą docelową badania kwestionariuszowego byli pracownicy urzędu wydziału Komunikacji i Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Węgrzcach. Zastosowaną metodą badawczą dla realizacji celu pracy, był kwestionariusz bezpośredniego wywiadu z pracownikami placówki urzędu. Wyniki przeprowadzonych badań, ukazały stopień wdrożenia elektronicznych usług publicznych w strukturach urzędu w Węgrzcach oraz wyszczególniły obszary wymagające poprawy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną na przyszłość.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sasak, Janusz - 131804
dc.contributor.authorpl
Depta, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sasak, Janusz - 131804
dc.contributor.reviewerpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:42:48Z
dc.date.available
2020-07-27T10:42:48Z
dc.date.submittedpl
2017-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-118164-215699
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223275
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
implementation- public service-efficiency-e-administration
dc.subject.plpl
wdrożenie- usługa publiczna-sprawność- e- administracja
dc.titlepl
Ocena sprawności wdrożenia rozwiązań informatycznych w wydziale Komunikacji i Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Węgrzcach
dc.title.alternativepl
Evaluation of the efficiency of implementation IT solutions in the Faculty of Communication and Architecture, Construction, Investment and Renovation of the District Office in Węgrzce
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available