Retoryczne środki perswazji. Gra językowa w wybranych sloganach kampanii reklamowej piwa Żubr w latach 2003-2014

licenciate
dc.abstract.enWords have an enormous power of persuasion. Proper selection of tropes and rhetorical figures, which are rooted in ancient science - rhetoric, determines the effectiveness of the message. Versatility and interdisciplinary of rhetoric allow for a wide description of the occurrences associated with the text. These occurrences also concur in building and conveying information. One of the many vast fundamentals, which can facilitate the rhetorical description, is advertising. Analysis of the selected slogans of the advertising campaign of the Żubr beer in the years 2003 -2014, provides many examples of mechanisms of word play as an effective form of influence on the consumers. Conclusions from the observation in this dissertation try to provide an answer to the question whether the use of rhetorical tools in advertising is an effective instrument of persuasion.pl
dc.abstract.plSłowo ma ogromną moc przekonywania. Odpowiedni dobór tropów i figur retorycznych, których źródeł możemy doszukiwać się w starożytnej nauce – retoryce, decyduje o skuteczności komunikatu. Uniwersalność i interdyscyplinarność retoryki pozwala na szeroki opis zjawisk towarzyszących danemu tekstowi, które również współtowarzyszą w budowaniu i przekazywaniu informacji. Jedną z wielu obszernych podstaw materiałowych, mogących służyć opisowi retorycznemu jest reklama. Analiza wybranych sloganów kampanii reklamowej piwa Żubr w latach 2003-2014 pozwala zaobserwować mechanizmy gry językowej jako skutecznej formy oddziaływania na odbiorcę. Wnioski z obserwacji, zawarte w niniejszej pracy, próbują odpowiedzieć na pytanie, czy stosowanie narzędzi retorycznych w konstruowaniu komunikatu reklamowego jest skutecznym środkiem perswazji.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorRusinek, Michałpl
dc.contributor.authorKurczych, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerRusinek, Michałpl
dc.contributor.reviewerZałazińska, Aneta - 132852 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:22:47Z
dc.date.available2020-07-25T03:22:47Z
dc.date.submitted2014-09-02pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-89633-142352pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198007
dc.languagepolpl
dc.subject.enrhetoric, advertisementpl
dc.subject.plretoryka, reklamapl
dc.titleRetoryczne środki perswazji. Gra językowa w wybranych sloganach kampanii reklamowej piwa Żubr w latach 2003-2014pl
dc.title.alternativeThe rhetorical tools of persuasion. A word play in the selected slogans of the advertising campaign of the Żubr beer in the years 2003 -2014pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Words have an enormous power of persuasion. Proper selection of tropes and rhetorical figures, which are rooted in ancient science - rhetoric, determines the effectiveness of the message. Versatility and interdisciplinary of rhetoric allow for a wide description of the occurrences associated with the text. These occurrences also concur in building and conveying information. One of the many vast fundamentals, which can facilitate the rhetorical description, is advertising. Analysis of the selected slogans of the advertising campaign of the Żubr beer in the years 2003 -2014, provides many examples of mechanisms of word play as an effective form of influence on the consumers. Conclusions from the observation in this dissertation try to provide an answer to the question whether the use of rhetorical tools in advertising is an effective instrument of persuasion.
dc.abstract.plpl
Słowo ma ogromną moc przekonywania. Odpowiedni dobór tropów i figur retorycznych, których źródeł możemy doszukiwać się w starożytnej nauce – retoryce, decyduje o skuteczności komunikatu. Uniwersalność i interdyscyplinarność retoryki pozwala na szeroki opis zjawisk towarzyszących danemu tekstowi, które również współtowarzyszą w budowaniu i przekazywaniu informacji. Jedną z wielu obszernych podstaw materiałowych, mogących służyć opisowi retorycznemu jest reklama. Analiza wybranych sloganów kampanii reklamowej piwa Żubr w latach 2003-2014 pozwala zaobserwować mechanizmy gry językowej jako skutecznej formy oddziaływania na odbiorcę. Wnioski z obserwacji, zawarte w niniejszej pracy, próbują odpowiedzieć na pytanie, czy stosowanie narzędzi retorycznych w konstruowaniu komunikatu reklamowego jest skutecznym środkiem perswazji.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Rusinek, Michał
dc.contributor.authorpl
Kurczych, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Rusinek, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Załazińska, Aneta - 132852
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:22:47Z
dc.date.available
2020-07-25T03:22:47Z
dc.date.submittedpl
2014-09-02
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-89633-142352
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198007
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
rhetoric, advertisement
dc.subject.plpl
retoryka, reklama
dc.titlepl
Retoryczne środki perswazji. Gra językowa w wybranych sloganach kampanii reklamowej piwa Żubr w latach 2003-2014
dc.title.alternativepl
The rhetorical tools of persuasion. A word play in the selected slogans of the advertising campaign of the Żubr beer in the years 2003 -2014
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Żywiec
5
Kaczory
3
Poznan
3
Boardman
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Krakow
1
Lukow
1

No access

No Thumbnail Available