Gospodarka finansowa podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładnie Gminy Mogilany w latach 2010/2011

master
dc.abstract.enAnswering is purpose of the present hereby elaboration on question, if acceptance by organs of gminas of budgetary resolutions, financial stability guarantees . Following work and topic of economy of financial community a in moved her, so, it swindles great importance from the point of view of continuous evolution of system of local government and units creating build him. First of all, following work deals with discussion of financial economy, community is that by basic unit of local government led. In chapter first, general questions have been presented community as units of local governments in poland concerning function, there questions be as move explanation of deadline „ local government ” and local government on which bases in poland concern regulation legal function, result with particular taking into consideration regulation concerning community. Chapter second, it concerns legal regulations adjusting communal economy financial and it mentions sources of revenues dried by community.Chapter third is devoted topic in integrity concerning budget.Contains general principles to be followed by creating the budget, the budget is a detailed plan resulting from the provisions of normative acts and forms of supervision and control of municipal self-government.The fourth chapter is an analysis of the budget Mogilany Commune in 2010/2011. Made there was general characteristics of both budgets and break them into component parts in order to reach the essence of the problems that are the subject of this work.pl
dc.abstract.plCelem niniejszego opracowania jest odpowiedzenie na pytanie, czy przyjęcie przez organy gminy uchwały budżetowej, gwarantuje jej stabilność finansową. Poniższa praca oraz poruszana w niej tematyka gospodarki finansowej gminy, nabiera bowiem istotnego znaczenia ze względu na ciągłą ewolucję systemu samorządu terytorialnego i tworzących go jednostek. Poniższa praca zajmuje się przede wszystkim omówieniem gospodarki finansowej, prowadzonej przez podstawową jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest gmina. W rozdziale pierwszym, zostały przedstawione zagadnienia ogólne dotyczące funkcjonowania gminy w Polsce, jako jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia tam poruszane służą wyjaśnieniu terminu „samorząd terytorialny” oraz dotyczą przepisów prawnych na podstawie których funkcjonuje samorząd terytorialny w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących gminy. Rozdział drugi, dotyczy przepisów prawnych regulujących gminną gospodarkę finansową oraz wymienia źródła dochodów czerpanych przez gminę. Rozdział trzeci w całości poświęcony jest tematyce dotyczącej budżetu. Zawiera ogólne zasady którymi należy się kierować tworząc budżet, szczegółowy plan tworzenia budżetu, wynikający z przepisów zawartych w aktach normatywnych oraz formy nadzoru i kontroli nad samorządem gminnym. Rozdział czwarty to analiza budżetu Gminy Mogilany w latach 2010/2011. Dokonana tam została ogólna charakterystyka obu budżetów oraz rozbicie ich na części składowe, w celu dotarcia do istoty problemów będących przedmiotem tej pracy.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorMajchrowski, Jacek - 130208 pl
dc.contributor.authorBudek, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.contributor.reviewerMajchrowski, Jacek - 130208 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:24:43Z
dc.date.available2020-07-24T10:24:43Z
dc.date.submitted2012-09-27pl
dc.fieldofstudytransformacje polityczne i ustrojowepl
dc.identifier.apddiploma-69147-84012pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182321
dc.languagepolpl
dc.subject.enbudget, community, finance, local governmentpl
dc.subject.plbudżet, gmina, finanse, samorząd terytorialnypl
dc.titleGospodarka finansowa podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładnie Gminy Mogilany w latach 2010/2011pl
dc.title.alternativeThe financial economy the basic unit of local government for Commune Mogilany example in the 2010/2011pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Answering is purpose of the present hereby elaboration on question, if acceptance by organs of gminas of budgetary resolutions, financial stability guarantees . Following work and topic of economy of financial community a in moved her, so, it swindles great importance from the point of view of continuous evolution of system of local government and units creating build him. First of all, following work deals with discussion of financial economy, community is that by basic unit of local government led. In chapter first, general questions have been presented community as units of local governments in poland concerning function, there questions be as move explanation of deadline „ local government ” and local government on which bases in poland concern regulation legal function, result with particular taking into consideration regulation concerning community. Chapter second, it concerns legal regulations adjusting communal economy financial and it mentions sources of revenues dried by community.Chapter third is devoted topic in integrity concerning budget.Contains general principles to be followed by creating the budget, the budget is a detailed plan resulting from the provisions of normative acts and forms of supervision and control of municipal self-government.The fourth chapter is an analysis of the budget Mogilany Commune in 2010/2011. Made there was general characteristics of both budgets and break them into component parts in order to reach the essence of the problems that are the subject of this work.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszego opracowania jest odpowiedzenie na pytanie, czy przyjęcie przez organy gminy uchwały budżetowej, gwarantuje jej stabilność finansową. Poniższa praca oraz poruszana w niej tematyka gospodarki finansowej gminy, nabiera bowiem istotnego znaczenia ze względu na ciągłą ewolucję systemu samorządu terytorialnego i tworzących go jednostek. Poniższa praca zajmuje się przede wszystkim omówieniem gospodarki finansowej, prowadzonej przez podstawową jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest gmina. W rozdziale pierwszym, zostały przedstawione zagadnienia ogólne dotyczące funkcjonowania gminy w Polsce, jako jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia tam poruszane służą wyjaśnieniu terminu „samorząd terytorialny” oraz dotyczą przepisów prawnych na podstawie których funkcjonuje samorząd terytorialny w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących gminy. Rozdział drugi, dotyczy przepisów prawnych regulujących gminną gospodarkę finansową oraz wymienia źródła dochodów czerpanych przez gminę. Rozdział trzeci w całości poświęcony jest tematyce dotyczącej budżetu. Zawiera ogólne zasady którymi należy się kierować tworząc budżet, szczegółowy plan tworzenia budżetu, wynikający z przepisów zawartych w aktach normatywnych oraz formy nadzoru i kontroli nad samorządem gminnym. Rozdział czwarty to analiza budżetu Gminy Mogilany w latach 2010/2011. Dokonana tam została ogólna charakterystyka obu budżetów oraz rozbicie ich na części składowe, w celu dotarcia do istoty problemów będących przedmiotem tej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Majchrowski, Jacek - 130208
dc.contributor.authorpl
Budek, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.contributor.reviewerpl
Majchrowski, Jacek - 130208
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:24:43Z
dc.date.available
2020-07-24T10:24:43Z
dc.date.submittedpl
2012-09-27
dc.fieldofstudypl
transformacje polityczne i ustrojowe
dc.identifier.apdpl
diploma-69147-84012
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182321
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
budget, community, finance, local government
dc.subject.plpl
budżet, gmina, finanse, samorząd terytorialny
dc.titlepl
Gospodarka finansowa podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładnie Gminy Mogilany w latach 2010/2011
dc.title.alternativepl
The financial economy the basic unit of local government for Commune Mogilany example in the 2010/2011
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Koszalin
1
Kroczyce
1
Lodz
1
Poznan
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available