WDROŻENIE UNIJNEJ POLITYKI REGIONALNEJ NA LITWIE

master
dc.abstract.enThe European Union’s regional policy is one of the most impоrtant challenges standing before the Union, being a word of the sоlidarity between Member States. Regiоnal policy seeks to reduce structural disparities between EU regions, foster balanced development throughout the European Union and promote real equal opportunities for all. More than one third of the EU’s budget is devoted to this policy, which aims to reduce economic and social disparities across the UE. The EU’s regional policy embracing all European regions and transfers resources from richer to poorer regions.After the accession of Lithuania to the UE, country obtained open access to use financial instruments of the European Union. Lithuania’s membership in the European Union would be impossible without implementing legal and organizational adequate solutions. The membership in the European Union gave the possibility to receive financial resources for the development of the entire country.The work is presenting practical aspects of implementing the regional policy in Lithuania, above all in the Vilnius region, which confirms effectiveness of using financial resources from structural funds of the European Union. SWOT analysis helped identify Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of Vilnius region. Nowadays the Vilnius region is characterized by an underinvestment and insufficiently developed sector of the innovation and new technologies. It is important to continue improving availability and the communications functionality, even more the Vilnius region is a border region and constitutes EU’s eastern bоrder with Belarus.pl
dc.abstract.plPolityka regionalna Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Unią, będąca wyrazem pewnej solidarności między państwami członkowskimi. W ramach realizacji polityki regionalnej przyznawana jest pomoc inwestycyjna dla najsłabiej rozwiniętych regionów państw członkowskich. Polityka regionalna ma na celu zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, oraz niwelowanie różnic, a także osiągnięcie spójności między poszczególnymi regionami krajów Wspólnoty. Wsparcie finansowe w ramach polityki regionalnej najintensywniej udzielane jest krajom Europy Środkowo-Wschodniej oraz szczególnie potrzebującym regionom w pozostałych krajach członkowskich UE.Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku, Litwa uzyskała otwarty dostęp do korzystania z unijnych środków finansowych, jednak z drugiej strony kraj zobowiązał się na wdrożenie odpowiednich rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Członkostwo w Unii Europejskiej dało Litwie możliwość pozyskania znacznych środków finansowych na rozwój całego kraju, w tym najbardziej potrzebujących regionów.Praca nastawiona jest szczególnie na zaprezentowanie praktycznych aspektów wdrażania polityki regionalnej na Litwie, przede wszystkim w regionie wileńskim, które świadczą o efektywności w zakresie wykorzystania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Analiza SWOT powiatu wileńskiego, która została przeprowadzona w celu zidentyfikowania ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, ukazała mocne i słabe strony, a także możliwości regionu, jak i zagrożenia. Obecnie region wileński charakteryzuje się niedoinwestowaniem i niewystarczająco rozwiniętym sektorem innowacji oraz nowych technologii. Istotnym znaczeniem jest kontynuacja działań w celu poprawy dostępności i funkcjonalności komunikacyjnej, tym bardziej, że powiat wileński jest regionem przygranicznym i stanowi zewnętrzną granicę Unii z Białorusią.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStankowski, Witold - 132067 pl
dc.contributor.authorMalinovskaja, Violetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.reviewerStankowski, Witold - 132067 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:24:51Z
dc.date.available2020-07-24T10:24:51Z
dc.date.submitted2012-10-24pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-69149-88224pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182323
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe European Union, regional policy, Lithuania, Vilnius regionpl
dc.subject.plUnia Europejska, polityka regionalna, Litwa, region wileński,pl
dc.titleWDROŻENIE UNIJNEJ POLITYKI REGIONALNEJ NA LITWIEpl
dc.title.alternativeThe implementation of EU regional policy in Lithuaniapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The European Union’s regional policy is one of the most impоrtant challenges standing before the Union, being a word of the sоlidarity between Member States. Regiоnal policy seeks to reduce structural disparities between EU regions, foster balanced development throughout the European Union and promote real equal opportunities for all. More than one third of the EU’s budget is devoted to this policy, which aims to reduce economic and social disparities across the UE. The EU’s regional policy embracing all European regions and transfers resources from richer to poorer regions.After the accession of Lithuania to the UE, country obtained open access to use financial instruments of the European Union. Lithuania’s membership in the European Union would be impossible without implementing legal and organizational adequate solutions. The membership in the European Union gave the possibility to receive financial resources for the development of the entire country.The work is presenting practical aspects of implementing the regional policy in Lithuania, above all in the Vilnius region, which confirms effectiveness of using financial resources from structural funds of the European Union. SWOT analysis helped identify Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of Vilnius region. Nowadays the Vilnius region is characterized by an underinvestment and insufficiently developed sector of the innovation and new technologies. It is important to continue improving availability and the communications functionality, even more the Vilnius region is a border region and constitutes EU’s eastern bоrder with Belarus.
dc.abstract.plpl
Polityka regionalna Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Unią, będąca wyrazem pewnej solidarności między państwami członkowskimi. W ramach realizacji polityki regionalnej przyznawana jest pomoc inwestycyjna dla najsłabiej rozwiniętych regionów państw członkowskich. Polityka regionalna ma na celu zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, oraz niwelowanie różnic, a także osiągnięcie spójności między poszczególnymi regionami krajów Wspólnoty. Wsparcie finansowe w ramach polityki regionalnej najintensywniej udzielane jest krajom Europy Środkowo-Wschodniej oraz szczególnie potrzebującym regionom w pozostałych krajach członkowskich UE.Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku, Litwa uzyskała otwarty dostęp do korzystania z unijnych środków finansowych, jednak z drugiej strony kraj zobowiązał się na wdrożenie odpowiednich rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Członkostwo w Unii Europejskiej dało Litwie możliwość pozyskania znacznych środków finansowych na rozwój całego kraju, w tym najbardziej potrzebujących regionów.Praca nastawiona jest szczególnie na zaprezentowanie praktycznych aspektów wdrażania polityki regionalnej na Litwie, przede wszystkim w regionie wileńskim, które świadczą o efektywności w zakresie wykorzystania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Analiza SWOT powiatu wileńskiego, która została przeprowadzona w celu zidentyfikowania ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, ukazała mocne i słabe strony, a także możliwości regionu, jak i zagrożenia. Obecnie region wileński charakteryzuje się niedoinwestowaniem i niewystarczająco rozwiniętym sektorem innowacji oraz nowych technologii. Istotnym znaczeniem jest kontynuacja działań w celu poprawy dostępności i funkcjonalności komunikacyjnej, tym bardziej, że powiat wileński jest regionem przygranicznym i stanowi zewnętrzną granicę Unii z Białorusią.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stankowski, Witold - 132067
dc.contributor.authorpl
Malinovskaja, Violeta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.reviewerpl
Stankowski, Witold - 132067
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:24:51Z
dc.date.available
2020-07-24T10:24:51Z
dc.date.submittedpl
2012-10-24
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-69149-88224
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182323
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The European Union, regional policy, Lithuania, Vilnius region
dc.subject.plpl
Unia Europejska, polityka regionalna, Litwa, region wileński,
dc.titlepl
WDROŻENIE UNIJNEJ POLITYKI REGIONALNEJ NA LITWIE
dc.title.alternativepl
The implementation of EU regional policy in Lithuania
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Ełk
2
Wroclaw
2
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available