Wpływ funduszy UE na rozwój gminy Lisia Góra

master
dc.abstract.enIn the presented master's thesis, the specificity of rural development is developed on the example of the commune of Lisia Góra with an exact indication of the funds that fall under this assistance area. The work is divided into four chapters, in which each sub-chapter refers to the fields related to the topic of the thesis, i.e. EU funds and their impact on the development of a specific municipal unit. The first chapter tells about the European Union as an organization, shows the history of its creation with distinction of the most important documents - treaties that influenced its current shape. In addition, the main values ​​which the European Union is guided by and the goals it sets in its undertakings are indicated. As the work relates directly to a local government unit, a definition of regional policy and its specificity in relation to Poland have also been presented. Individual EU funds have been specified along with their description and the areas they finance. It was also indicated what the European Union budget looks like, what sources it is financed from and who decides about its distribution to individual member states. The third chapter focuses directly on the description of the commune of Lisia Góra, also presents funds that are directed mainly to communes. The constituent parts of the commune budget are indicated and which additional sources the commune can draw funds from. The last chapter refers to projects implemented in the commune of Lisia Góra. Projects are divided into individual groups, depending on which funding group they belong to.pl
dc.abstract.plW prezentowanej pracy magisterskiej rozwinięta zostaje specyfika rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Lisia Góra z dokładnym wskazaniem funduszy, które wpisują się w ten obszar pomocowy. Praca podzielona została na cztery rozdziały, w których każdy podrozdział odnosi się do dziedzin powiązanych z tematem pracy, czyli funduszy unijnych oraz ich wpływu na rozwój konkretnej jednostki gminnej. Pierwszy rozdział opowiada o Unii Europejskiej jako organizacji, wskazuje historię jej powstania z wyróżnieniem najważniejszych dokumentów – traktatów, które miały wpływ na jej obecny kształt. Ponadto wskazane zostały główne wartości jakimi kieruje się Unia Europejska oraz cele jakie stawia sobie w podejmowanych przez siebie przedsięwzięciach. Ponieważ praca odnosi się bezpośrednio do jednostki samorządu terytorialnego przedstawiona została również definicja polityki regionalnej oraz jej specyfika w odniesieniu do Polski. Wyszczególnione zostały poszczególne fundusze unijne wraz z ich opisem oraz dziedzinami, które finansują. Wskazano także jak wygląda budżet Unii Europejskiej, z jakich źródeł jest finansowany oraz kto decyduje o jego rozlokowaniu na poszczególne kraje członkowskie. Rozdział trzeci skupia się bezpośrednio na opisie gminy Lisia Góra, przedstawia również fundusze, które skierowane są głównie do gmin. Wskazane zostały części składowe budżetu gminnego oraz to z jakich dodatkowych źródeł gmina może czerpać fundusze. Ostatni rozdział odnosi się do projektów realizowanych w gminie Lisia Góra. Projekty podzielone są na poszczególne grupy, w zależności od tego do jakiej grupy finansowania przez dany projekt się wpisywały.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.authorPoniewska, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.reviewerNatanek, Mirosław - 130889 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:49:20Z
dc.date.available2020-07-28T04:49:20Z
dc.date.submitted2019-09-23pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-137798-177907pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239472
dc.languagepolpl
dc.subject.enEU funds, subsidies, European Union, communepl
dc.subject.plFundusze unijne, dotacje, Unia Europejska, gminapl
dc.titleWpływ funduszy UE na rozwój gminy Lisia Górapl
dc.title.alternativeImpact of EU funds on the development of the commune of Lisia Górapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the presented master's thesis, the specificity of rural development is developed on the example of the commune of Lisia Góra with an exact indication of the funds that fall under this assistance area. The work is divided into four chapters, in which each sub-chapter refers to the fields related to the topic of the thesis, i.e. EU funds and their impact on the development of a specific municipal unit. The first chapter tells about the European Union as an organization, shows the history of its creation with distinction of the most important documents - treaties that influenced its current shape. In addition, the main values ​​which the European Union is guided by and the goals it sets in its undertakings are indicated. As the work relates directly to a local government unit, a definition of regional policy and its specificity in relation to Poland have also been presented. Individual EU funds have been specified along with their description and the areas they finance. It was also indicated what the European Union budget looks like, what sources it is financed from and who decides about its distribution to individual member states. The third chapter focuses directly on the description of the commune of Lisia Góra, also presents funds that are directed mainly to communes. The constituent parts of the commune budget are indicated and which additional sources the commune can draw funds from. The last chapter refers to projects implemented in the commune of Lisia Góra. Projects are divided into individual groups, depending on which funding group they belong to.
dc.abstract.plpl
W prezentowanej pracy magisterskiej rozwinięta zostaje specyfika rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Lisia Góra z dokładnym wskazaniem funduszy, które wpisują się w ten obszar pomocowy. Praca podzielona została na cztery rozdziały, w których każdy podrozdział odnosi się do dziedzin powiązanych z tematem pracy, czyli funduszy unijnych oraz ich wpływu na rozwój konkretnej jednostki gminnej. Pierwszy rozdział opowiada o Unii Europejskiej jako organizacji, wskazuje historię jej powstania z wyróżnieniem najważniejszych dokumentów – traktatów, które miały wpływ na jej obecny kształt. Ponadto wskazane zostały główne wartości jakimi kieruje się Unia Europejska oraz cele jakie stawia sobie w podejmowanych przez siebie przedsięwzięciach. Ponieważ praca odnosi się bezpośrednio do jednostki samorządu terytorialnego przedstawiona została również definicja polityki regionalnej oraz jej specyfika w odniesieniu do Polski. Wyszczególnione zostały poszczególne fundusze unijne wraz z ich opisem oraz dziedzinami, które finansują. Wskazano także jak wygląda budżet Unii Europejskiej, z jakich źródeł jest finansowany oraz kto decyduje o jego rozlokowaniu na poszczególne kraje członkowskie. Rozdział trzeci skupia się bezpośrednio na opisie gminy Lisia Góra, przedstawia również fundusze, które skierowane są głównie do gmin. Wskazane zostały części składowe budżetu gminnego oraz to z jakich dodatkowych źródeł gmina może czerpać fundusze. Ostatni rozdział odnosi się do projektów realizowanych w gminie Lisia Góra. Projekty podzielone są na poszczególne grupy, w zależności od tego do jakiej grupy finansowania przez dany projekt się wpisywały.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.authorpl
Poniewska, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.reviewerpl
Natanek, Mirosław - 130889
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:49:20Z
dc.date.available
2020-07-28T04:49:20Z
dc.date.submittedpl
2019-09-23
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-137798-177907
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239472
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
EU funds, subsidies, European Union, commune
dc.subject.plpl
Fundusze unijne, dotacje, Unia Europejska, gmina
dc.titlepl
Wpływ funduszy UE na rozwój gminy Lisia Góra
dc.title.alternativepl
Impact of EU funds on the development of the commune of Lisia Góra
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
83
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
9
Gdynia
4
Kielce
4
Szczecin
4
Bialystok
3
Poznan
3
Wroclaw
3
Elblag
2
Gmina Parzęczew
2

No access

No Thumbnail Available