Wybrane instytucje prawa pracy na ziemiach polskich pod zaborami

master
dc.abstract.enThe topic of this master thesis is to discuss selected labor law institutions in the Polish lands under the partitions. After Poland disappeared from the maps, the partitioners began the process of implementing their legal systems in Polish lands. The period of the nineteenth century was a time of increased development of labor law. In the era of industrialization, the industrial revolution, it has become possible to carry out manufacturing activities on a previously unknown scale. In addition, social changes have meant that a wide range of people could now freely dispose of their own person. The principles of freedom and contractual freedom were crucial for the 19th century legal systems. The abovementioned circumstances laid fertile ground for the reception of a contract of employment operating in the realities of ancient Rome. I am talking about the institution of locatio conductio operarum. This contract may be considered the first ever employment contract. It was a clear inspiration for all three partitioners, as in one form or another it appeared in the great civil codifications issued by them. Over time, this structure, unadjusted to the end of 19th century standards, was insufficient. The assumption that formally equal parties have the same impact on the shape of contractual provisions was false. The stronger side of the employment relationship imposed its will on the employee without any problems. Over time, the legislators saw the need to protect working masses as they were vulnerable to the exploitation from the employers. They did it with the help of legal acts in the field of so-called factory legislation. The most important legal acts in this field were the so-called industrial regulations, the purpose of which was to a large extent to limit the arbitrariness of manufacturers. Two major industrial laws: Austrian and Russian were the subject of a study in this work. Based on them, the main responsibilities of the employer and employee were analyzed. This exercise was aimed at tracing the changes that took place during the development of labor law, as well as the differences that occurred in this area. Issues related on the one hand to the provision of work, with emphasis on the employee's working time norms, and on the other hand with the obligation to pay employee wages, perfectly showed the general trends of changes taking place in the labor law at that time.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest omówienie wybranych instytucji prawa pracy na ziemiach polskich pod zaborami. Po zniknięciu Polski z map zaborcy rozpoczęli proces implementowania na ziemiach polskich swoich systemów prawnych. Okres XIX wieku był czasem wzmożonego rozwoju prawa pracy. W dobie industrializacji, rewolucji przemysłowej możliwym stało się prowadzenie działalności wytwórczej na nieznaną dotąd skalę. Ponadto przemiany społeczne sprawiły, że szerokie rzesze społeczeństwa mogły odtąd swobodnie dysponować swoją osobą. Kluczową dla ówczesnych systemów prawnych były zasady wolności i swobody kontraktowej. Wyżej wymienione okoliczności położyły podatny grunt pod recepcję umowy o pracę funkcjonującej w realiach starożytnego Rzymu. Mowa mianowicie o instytucji locatio conductio operarum. Wspomniana umowa może być uznana za pierwszą w historii umowę o pracę. Była ona wyraźną inspiracją dla wszystkich trzech zaborców, jako że w takiej bądź innej formie występowała w wielkich kodyfikacjach cywilnych przez nich wydanych. Z czasem konstrukcja ta, niedostosowana do końca do XIX- wiecznych standardów była niewystarczająca. Założenie, że formalnie równe strony mają taki sam wpływ na kształt postanowień umownych było fałszywe. Silniejsza strona stosunku pracy bez problemu narzucała swoją wolę pracownikowi. Z czasem ustawodawcy dostrzegli potrzebę otoczenia narażonych na wyzysk mas robotniczych odpowiednią ochroną. Czynili to zaś za pomocą aktów prawnych z zakresu tzw. ustawodawstwa fabrycznego. Najważniejszymi aktami prawnymi z tego zakresu były tzw. ordynacje przemysłowe, których celem było w dużej mierze ograniczenie samowoli fabrykantów. Dwie wielkie ustawy przemysłowe: austriacka i rosyjska były przedmiotem opracowania w przedmiotowej pracy. Na ich podstawie dokonano analizy głównych obowiązków pracodawcy oraz pracownika. Zabieg ten miał na celu prześledzenie zmian jakie dokonywały się w trakcie rozwoju prawa pracy, a także różnic jakie w tym zakresie występowały. Zagadnienia związane z jednej strony ze świadczeniem pracy, z naciskiem na obowiązujące pracownika normy tyczące się czasu pracy, a z drugiej strony z powinnością zapłaty wynagrodzenia pracowniczego doskonale ukazywały ogólne tendencje zmian zachodzących w kształtującym się wówczas prawie pracy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDziadzio, Andrzej - 127848 pl
dc.contributor.authorSzul, Adrianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDziadzio, Andrzej - 127848 pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Marcin - 129829 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:48:10Z
dc.date.available2020-07-27T21:48:10Z
dc.date.submitted2019-04-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-129775-147821pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233099
dc.languagepolpl
dc.subject.enlaw, labor law, factory legislation, industrial legislation, industrial laws, working time, employee compensation, history of labor law, development of labor lawpl
dc.subject.plprawo, prawo pracy, ustawodawstwo fabryczne, ustawodawstwo przemysłowe, ustawy przemysłowe, czas pracy, wynagrodzenie pracownicze, historia prawa pracy, rozwój prawa pracypl
dc.titleWybrane instytucje prawa pracy na ziemiach polskich pod zaboramipl
dc.title.alternativeSelected labor law institutions in the Polish lands under partitionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this master thesis is to discuss selected labor law institutions in the Polish lands under the partitions. After Poland disappeared from the maps, the partitioners began the process of implementing their legal systems in Polish lands. The period of the nineteenth century was a time of increased development of labor law. In the era of industrialization, the industrial revolution, it has become possible to carry out manufacturing activities on a previously unknown scale. In addition, social changes have meant that a wide range of people could now freely dispose of their own person. The principles of freedom and contractual freedom were crucial for the 19th century legal systems. The abovementioned circumstances laid fertile ground for the reception of a contract of employment operating in the realities of ancient Rome. I am talking about the institution of locatio conductio operarum. This contract may be considered the first ever employment contract. It was a clear inspiration for all three partitioners, as in one form or another it appeared in the great civil codifications issued by them. Over time, this structure, unadjusted to the end of 19th century standards, was insufficient. The assumption that formally equal parties have the same impact on the shape of contractual provisions was false. The stronger side of the employment relationship imposed its will on the employee without any problems. Over time, the legislators saw the need to protect working masses as they were vulnerable to the exploitation from the employers. They did it with the help of legal acts in the field of so-called factory legislation. The most important legal acts in this field were the so-called industrial regulations, the purpose of which was to a large extent to limit the arbitrariness of manufacturers. Two major industrial laws: Austrian and Russian were the subject of a study in this work. Based on them, the main responsibilities of the employer and employee were analyzed. This exercise was aimed at tracing the changes that took place during the development of labor law, as well as the differences that occurred in this area. Issues related on the one hand to the provision of work, with emphasis on the employee's working time norms, and on the other hand with the obligation to pay employee wages, perfectly showed the general trends of changes taking place in the labor law at that time.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest omówienie wybranych instytucji prawa pracy na ziemiach polskich pod zaborami. Po zniknięciu Polski z map zaborcy rozpoczęli proces implementowania na ziemiach polskich swoich systemów prawnych. Okres XIX wieku był czasem wzmożonego rozwoju prawa pracy. W dobie industrializacji, rewolucji przemysłowej możliwym stało się prowadzenie działalności wytwórczej na nieznaną dotąd skalę. Ponadto przemiany społeczne sprawiły, że szerokie rzesze społeczeństwa mogły odtąd swobodnie dysponować swoją osobą. Kluczową dla ówczesnych systemów prawnych były zasady wolności i swobody kontraktowej. Wyżej wymienione okoliczności położyły podatny grunt pod recepcję umowy o pracę funkcjonującej w realiach starożytnego Rzymu. Mowa mianowicie o instytucji locatio conductio operarum. Wspomniana umowa może być uznana za pierwszą w historii umowę o pracę. Była ona wyraźną inspiracją dla wszystkich trzech zaborców, jako że w takiej bądź innej formie występowała w wielkich kodyfikacjach cywilnych przez nich wydanych. Z czasem konstrukcja ta, niedostosowana do końca do XIX- wiecznych standardów była niewystarczająca. Założenie, że formalnie równe strony mają taki sam wpływ na kształt postanowień umownych było fałszywe. Silniejsza strona stosunku pracy bez problemu narzucała swoją wolę pracownikowi. Z czasem ustawodawcy dostrzegli potrzebę otoczenia narażonych na wyzysk mas robotniczych odpowiednią ochroną. Czynili to zaś za pomocą aktów prawnych z zakresu tzw. ustawodawstwa fabrycznego. Najważniejszymi aktami prawnymi z tego zakresu były tzw. ordynacje przemysłowe, których celem było w dużej mierze ograniczenie samowoli fabrykantów. Dwie wielkie ustawy przemysłowe: austriacka i rosyjska były przedmiotem opracowania w przedmiotowej pracy. Na ich podstawie dokonano analizy głównych obowiązków pracodawcy oraz pracownika. Zabieg ten miał na celu prześledzenie zmian jakie dokonywały się w trakcie rozwoju prawa pracy, a także różnic jakie w tym zakresie występowały. Zagadnienia związane z jednej strony ze świadczeniem pracy, z naciskiem na obowiązujące pracownika normy tyczące się czasu pracy, a z drugiej strony z powinnością zapłaty wynagrodzenia pracowniczego doskonale ukazywały ogólne tendencje zmian zachodzących w kształtującym się wówczas prawie pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dziadzio, Andrzej - 127848
dc.contributor.authorpl
Szul, Adrian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dziadzio, Andrzej - 127848
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Marcin - 129829
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:48:10Z
dc.date.available
2020-07-27T21:48:10Z
dc.date.submittedpl
2019-04-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-129775-147821
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233099
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
law, labor law, factory legislation, industrial legislation, industrial laws, working time, employee compensation, history of labor law, development of labor law
dc.subject.plpl
prawo, prawo pracy, ustawodawstwo fabryczne, ustawodawstwo przemysłowe, ustawy przemysłowe, czas pracy, wynagrodzenie pracownicze, historia prawa pracy, rozwój prawa pracy
dc.titlepl
Wybrane instytucje prawa pracy na ziemiach polskich pod zaborami
dc.title.alternativepl
Selected labor law institutions in the Polish lands under partition
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
4
Lodygowice
3
Wroclaw
3
Sulechów
2
Częstochowa
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gmina Policzna
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available