Fasada katedry w Zamościu jako przykład rekonstrukcji we współczesnej praktyce ochrony zabytków

licenciate
dc.abstract.enThe former collegiate and today's cathedral, is one of the most valuable monuments of Zamość. Built between 1587 and 1637 thanks to foundation of Jan Zamoyski and projected by Italian architect Bernardo Morando, is one of the most important examples of art of the late Renaissance in Poland. The current appearance of elevations, including the most representative of them - the facade, can be considered as the sum of conservations and restorations of the past several decades. The following thesis aims to present successive phases of restorations cathedral facade and their scientific evidences and to refer recent works to the current practice of conservation. Collegiate has been completely rebuilt in the years 1824-1826 by the Polish military engineers while turning Zamość into closed fortress-prison. Mannerist details have been replaced by the neoclassic elements. Conservators-restorers since 1945 focused primarily on withdrawal of the nineteenth-century transformations and on restoration of original structure. Facade was partially reconstructed at the beginning of the 90s of the twentieth century (only upper level), the full restoration of original blocks and facade occurred in the years 2010-2012.pl
dc.abstract.plDawna kolegiata, a dzisiejsza katedra, jest jednym z najcenniejszych zabytków Zamościa. Wybudowana w latach 1587-1637 dzięki fundacji Jana Zamoyskiego i zaprojektowana przez włoskiego architekta Bernarda Morando, stanowi jeden z ważniejszym przykładów sztuki późnego renesansu w Polsce. Obecny wygląd elewacji zewnętrznych, w tym najbardziej reprezentacyjnej z nich - fasady, można uznać za sumę zabiegów konserwatorskich i restauratorskich z przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kolejnych faz rekonstrukcji/restauracji fasady katedralnej, ich naukowych przesłanek oraz odniesienie ostatnich prac do obecnej praktyki konserwatorskiej.Kolegiata została gruntownie przebudowana w latach 1824-1826 przez polskich inżynierów wojskowych podczas dostosowywania Zamościa do funkcji zamkniętej twierdzy-więzienia. Manierystyczne detale zastąpione zostały wówczas elementami klasycystycznymi. Działalność konserwatorów zabytków po 1945 r. skupiała się przede wszystkim na cofnięciu XIX-wiecznych przekształceń i przywróceniu pierwotnej bryły. Fasada doczekała się częściowej rekonstrukcji dopiero na początku lat 90. XX w. - bazując na rysunkach pomiarowych z 1824 r. zrekonstruowano jedynie jej górny poziom - zaś pełne przywrócenie morandowskiej bryły i fasady nastąpiło w latach 2010-2012.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.advisorRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.authorGierszon, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.reviewerRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:03:42Z
dc.date.available2020-07-25T02:03:42Z
dc.date.submitted2014-07-02pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-88350-112597pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196862
dc.languagepolpl
dc.subject.encathedral, reconstruction, restoration, Zamość, Renaissancepl
dc.subject.plkatedra, rekonstrukcja, restauracja, Zamość, renesanspl
dc.titleFasada katedry w Zamościu jako przykład rekonstrukcji we współczesnej praktyce ochrony zabytkówpl
dc.title.alternativeCathedral facade in Zamość as a model of reconstruction in contemporary practice of cultural heritage preservationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The former collegiate and today's cathedral, is one of the most valuable monuments of Zamość. Built between 1587 and 1637 thanks to foundation of Jan Zamoyski and projected by Italian architect Bernardo Morando, is one of the most important examples of art of the late Renaissance in Poland. The current appearance of elevations, including the most representative of them - the facade, can be considered as the sum of conservations and restorations of the past several decades. The following thesis aims to present successive phases of restorations cathedral facade and their scientific evidences and to refer recent works to the current practice of conservation. Collegiate has been completely rebuilt in the years 1824-1826 by the Polish military engineers while turning Zamość into closed fortress-prison. Mannerist details have been replaced by the neoclassic elements. Conservators-restorers since 1945 focused primarily on withdrawal of the nineteenth-century transformations and on restoration of original structure. Facade was partially reconstructed at the beginning of the 90s of the twentieth century (only upper level), the full restoration of original blocks and facade occurred in the years 2010-2012.
dc.abstract.plpl
Dawna kolegiata, a dzisiejsza katedra, jest jednym z najcenniejszych zabytków Zamościa. Wybudowana w latach 1587-1637 dzięki fundacji Jana Zamoyskiego i zaprojektowana przez włoskiego architekta Bernarda Morando, stanowi jeden z ważniejszym przykładów sztuki późnego renesansu w Polsce. Obecny wygląd elewacji zewnętrznych, w tym najbardziej reprezentacyjnej z nich - fasady, można uznać za sumę zabiegów konserwatorskich i restauratorskich z przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kolejnych faz rekonstrukcji/restauracji fasady katedralnej, ich naukowych przesłanek oraz odniesienie ostatnich prac do obecnej praktyki konserwatorskiej.Kolegiata została gruntownie przebudowana w latach 1824-1826 przez polskich inżynierów wojskowych podczas dostosowywania Zamościa do funkcji zamkniętej twierdzy-więzienia. Manierystyczne detale zastąpione zostały wówczas elementami klasycystycznymi. Działalność konserwatorów zabytków po 1945 r. skupiała się przede wszystkim na cofnięciu XIX-wiecznych przekształceń i przywróceniu pierwotnej bryły. Fasada doczekała się częściowej rekonstrukcji dopiero na początku lat 90. XX w. - bazując na rysunkach pomiarowych z 1824 r. zrekonstruowano jedynie jej górny poziom - zaś pełne przywrócenie morandowskiej bryły i fasady nastąpiło w latach 2010-2012.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.advisorpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.authorpl
Gierszon, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.reviewerpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:03:42Z
dc.date.available
2020-07-25T02:03:42Z
dc.date.submittedpl
2014-07-02
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-88350-112597
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196862
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cathedral, reconstruction, restoration, Zamość, Renaissance
dc.subject.plpl
katedra, rekonstrukcja, restauracja, Zamość, renesans
dc.titlepl
Fasada katedry w Zamościu jako przykład rekonstrukcji we współczesnej praktyce ochrony zabytków
dc.title.alternativepl
Cathedral facade in Zamość as a model of reconstruction in contemporary practice of cultural heritage preservation
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Warsaw
2
Zamość
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Grodziczno
1
Konopiska
1
Lublin
1
Lubon
1
Tomaszow Lubelski
1

No access

No Thumbnail Available