Buddysta w Second Life. Wykorzystanie nowych mediów we współczesnych formach praktyki buddyjskiej

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this article is to present Buddhist practices through the new media. It has been based on selected examples of religious mobile applications along with the presentation of their typology and the locations of the virtual world of the Second Life that utilized content related to various Buddhist traditions. Also, have been provided a detailed account of a website dedicated to one of the locations; Buddha Center. In addition, issues related to religious experience gained through new technologies and strategies adopted towards it were raised. The realizations of Buddhist practice may have different shapes depending on the type of medium used, although there are similarities to those that take place in the real world. In Second Life, users can participate in meditations and lectures by Buddhist teachers, interact with objects that have a religious character, and read Buddhist literature. Mobile applications, on the other hand, enable a personalized task path and measurable progress in the way of self-improvement. Buddhist content is adapted to the format of portable devices and the needs of their users, but also the medium itself affects their reception and may affect the shape of religious practices.pl
dc.abstract.plArtykuł ma na celu przedstawienie praktyk buddyjskich wykonywanych za pośrednictwem nowych mediów. Odniesiono się do wybranych przykładów aplikacji mobilnych o charakterze religijnym wraz z zaprezentowaniem ich typologii oraz lokacji wirtualnego uniwersum Second Life, w których wykorzystano treści związane z różnymi tradycjami buddyjskimi. Zwrócono również uwagę na stronę internetową poświęconą jednej z lokalizacji; Buddha Center. Dodatkowo, poruszono kwestie dotyczące doświadczenia religijnego uzyskanego za pośrednictwem nowych technologii oraz przyjętych wobec niego strategii. Realizacje praktyki buddyjskiej mogą mieć różny kształt w zależności od rodzaju używanego medium, aczkolwiek istnieją podobieństwa do tych, które odbywają się w świecie rzeczywistym. W Second Life użytkownik może uczestniczyć w medytacjach i wykładach nauczycieli buddyjskich, mieć interakcje z przedmiotami o charakterze religijnym, sięgać po literaturę buddyjską. Aplikacje natomiast umożliwiają spersonalizowaną ścieżkę zadań i mierzalny w postaci punktów postęp na drodze samodoskonalenia. Treści buddyjskie są dostosowywane do formatu przenośnych urządzeń oraz potrzeb ich użytkowników, ale również sam nośnik wpływa na ich odbiór i może oddziaływać na kształt praktyk religijnych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBąkowska-Czerner, Grażynapl
dc.contributor.authorRączy, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBąkowska-Czerner, Grażynapl
dc.contributor.reviewerGrela, Joanna - 160085 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:07:05Z
dc.date.available2020-11-01T23:07:05Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyporównawcze studia cywilizacjipl
dc.identifier.apddiploma-137725-196129pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252046
dc.languagepolpl
dc.subject.enBuddhism, Second Life, Buddha Center, meditation, new media, mobile apps, religionpl
dc.subject.plBuddyzm, Second Life, Buddha Center, medytacja, nowe media, aplikacje mobilne, religiapl
dc.titleBuddysta w Second Life. Wykorzystanie nowych mediów we współczesnych formach praktyki buddyjskiejpl
dc.title.alternativeBuddhist in Second Life. The Use of New Media in Modern Forms of Buddhist Practicepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this article is to present Buddhist practices through the new media. It has been based on selected examples of religious mobile applications along with the presentation of their typology and the locations of the virtual world of the Second Life that utilized content related to various Buddhist traditions. Also, have been provided a detailed account of a website dedicated to one of the locations; Buddha Center. In addition, issues related to religious experience gained through new technologies and strategies adopted towards it were raised. The realizations of Buddhist practice may have different shapes depending on the type of medium used, although there are similarities to those that take place in the real world. In Second Life, users can participate in meditations and lectures by Buddhist teachers, interact with objects that have a religious character, and read Buddhist literature. Mobile applications, on the other hand, enable a personalized task path and measurable progress in the way of self-improvement. Buddhist content is adapted to the format of portable devices and the needs of their users, but also the medium itself affects their reception and may affect the shape of religious practices.
dc.abstract.plpl
Artykuł ma na celu przedstawienie praktyk buddyjskich wykonywanych za pośrednictwem nowych mediów. Odniesiono się do wybranych przykładów aplikacji mobilnych o charakterze religijnym wraz z zaprezentowaniem ich typologii oraz lokacji wirtualnego uniwersum Second Life, w których wykorzystano treści związane z różnymi tradycjami buddyjskimi. Zwrócono również uwagę na stronę internetową poświęconą jednej z lokalizacji; Buddha Center. Dodatkowo, poruszono kwestie dotyczące doświadczenia religijnego uzyskanego za pośrednictwem nowych technologii oraz przyjętych wobec niego strategii. Realizacje praktyki buddyjskiej mogą mieć różny kształt w zależności od rodzaju używanego medium, aczkolwiek istnieją podobieństwa do tych, które odbywają się w świecie rzeczywistym. W Second Life użytkownik może uczestniczyć w medytacjach i wykładach nauczycieli buddyjskich, mieć interakcje z przedmiotami o charakterze religijnym, sięgać po literaturę buddyjską. Aplikacje natomiast umożliwiają spersonalizowaną ścieżkę zadań i mierzalny w postaci punktów postęp na drodze samodoskonalenia. Treści buddyjskie są dostosowywane do formatu przenośnych urządzeń oraz potrzeb ich użytkowników, ale również sam nośnik wpływa na ich odbiór i może oddziaływać na kształt praktyk religijnych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bąkowska-Czerner, Grażyna
dc.contributor.authorpl
Rączy, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bąkowska-Czerner, Grażyna
dc.contributor.reviewerpl
Grela, Joanna - 160085
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:07:05Z
dc.date.available
2020-11-01T23:07:05Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
porównawcze studia cywilizacji
dc.identifier.apdpl
diploma-137725-196129
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252046
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Buddhism, Second Life, Buddha Center, meditation, new media, mobile apps, religion
dc.subject.plpl
Buddyzm, Second Life, Buddha Center, medytacja, nowe media, aplikacje mobilne, religia
dc.titlepl
Buddysta w Second Life. Wykorzystanie nowych mediów we współczesnych formach praktyki buddyjskiej
dc.title.alternativepl
Buddhist in Second Life. The Use of New Media in Modern Forms of Buddhist Practice
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Krakow
3
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available