Study of the ortho-positronium mean lifetime in cancerous and healthy human colon tissues

master
dc.abstract.enCurrently, cancer is the second cause of death worldwide. The most effective method for cancer prevention is early diagnosis. This thesis describes an innovative method for cancer diagnosis that provides not only information about the localization of tumor in the human body but also about its structure. The purpose of this work was to examine the correlation betweenorth-positronium (o-Ps) mean lifetime and the degree of malignancy, size, type of cells and other factors which can be associated with colorectal cancer, contemporaneously demonstrate the potential of simultaneous PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy) and PET scan (conduct on Jagiellonian Positron Emission Tomograph, developed at the Jagiellonian University). For this purpose, a series of measurements were performed on normal and cancerous colon tissues. This work also describes details of measurements and their analysis (chapter 4). Chapter 5 shows the results of PALS measurements on living tissues (and fixed in formalin), as well as the impact of environmental factors such as temperature and humidity on the mean lifetime of o-Ps.pl
dc.abstract.plNowotwór jest obecnie drugą przyczyną śmierci na całym świecie. Najbardziej skuteczną metodą jego zapobiegania jest wczesna diagnoza. W tej pracy opisano innowacyjną metodę diagnozowania guzów, która dostarcza nie tylko informacji o lokalizacji w organizmie człowieka, ale także o jego strukturze. Celem tej pracy było zbadanie korelacji między średnim czasem życia orth-positronium (o-Ps) i stopniem złośliwości, wielkością, rodzajem komórek i innymi czynniki, które mogą być związane z rakiem jelita grubego, jednocześnie wykazując potencjał jednoczesnego skanu PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy) i PET (przeprowadzanie na Jagiellońskim Pozytonowym Tomografie Emisyjnym, opracowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim). W tym celu przeprowadzono serię pomiarów na zdrowych i nowotworowych komórkach pobranych z jelita grubego. W pracy opisano również szczegóły pomiarów i ich analizy (rozdział 4). Rozdział 5 pokazuje wyniki pomiarów PALS na świeżych tkankach (i utrwalonych w formalinie), a także wpływ czynników środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność, na średni czas życia o-Ps.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMoskal, Paweł - 100401 pl
dc.contributor.authorBura, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerMoskal, Paweł - 100401 pl
dc.contributor.reviewerSilarski, Michałpl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:58:06Z
dc.date.available2020-07-28T06:58:06Z
dc.date.submitted2020-07-09pl
dc.fieldofstudyfizyka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-141928-211946pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241459
dc.languageengpl
dc.subject.entumor, large intestine, PALS, PET, J-PET, positron, tomography, cancer diagnostics.pl
dc.subject.plnowotwór, jelito grube, PALS, PET, J-PET, pozyton, tomografia, diagnostyka nowotworowa.pl
dc.titleStudy of the ortho-positronium mean lifetime in cancerous and healthy human colon tissuespl
dc.title.alternativeBadanie średniego czasu życia orto-pozytronium w prawidłowych i nowotworowych tkankach ludzkiego jelita grubego.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Currently, cancer is the second cause of death worldwide. The most effective method for cancer prevention is early diagnosis. This thesis describes an innovative method for cancer diagnosis that provides not only information about the localization of tumor in the human body but also about its structure. The purpose of this work was to examine the correlation betweenorth-positronium (o-Ps) mean lifetime and the degree of malignancy, size, type of cells and other factors which can be associated with colorectal cancer, contemporaneously demonstrate the potential of simultaneous PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy) and PET scan (conduct on Jagiellonian Positron Emission Tomograph, developed at the Jagiellonian University). For this purpose, a series of measurements were performed on normal and cancerous colon tissues. This work also describes details of measurements and their analysis (chapter 4). Chapter 5 shows the results of PALS measurements on living tissues (and fixed in formalin), as well as the impact of environmental factors such as temperature and humidity on the mean lifetime of o-Ps.
dc.abstract.plpl
Nowotwór jest obecnie drugą przyczyną śmierci na całym świecie. Najbardziej skuteczną metodą jego zapobiegania jest wczesna diagnoza. W tej pracy opisano innowacyjną metodę diagnozowania guzów, która dostarcza nie tylko informacji o lokalizacji w organizmie człowieka, ale także o jego strukturze. Celem tej pracy było zbadanie korelacji między średnim czasem życia orth-positronium (o-Ps) i stopniem złośliwości, wielkością, rodzajem komórek i innymi czynniki, które mogą być związane z rakiem jelita grubego, jednocześnie wykazując potencjał jednoczesnego skanu PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy) i PET (przeprowadzanie na Jagiellońskim Pozytonowym Tomografie Emisyjnym, opracowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim). W tym celu przeprowadzono serię pomiarów na zdrowych i nowotworowych komórkach pobranych z jelita grubego. W pracy opisano również szczegóły pomiarów i ich analizy (rozdział 4). Rozdział 5 pokazuje wyniki pomiarów PALS na świeżych tkankach (i utrwalonych w formalinie), a także wpływ czynników środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność, na średni czas życia o-Ps.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Moskal, Paweł - 100401
dc.contributor.authorpl
Bura, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Moskal, Paweł - 100401
dc.contributor.reviewerpl
Silarski, Michał
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:58:06Z
dc.date.available
2020-07-28T06:58:06Z
dc.date.submittedpl
2020-07-09
dc.fieldofstudypl
fizyka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-141928-211946
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241459
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
tumor, large intestine, PALS, PET, J-PET, positron, tomography, cancer diagnostics.
dc.subject.plpl
nowotwór, jelito grube, PALS, PET, J-PET, pozyton, tomografia, diagnostyka nowotworowa.
dc.titlepl
Study of the ortho-positronium mean lifetime in cancerous and healthy human colon tissues
dc.title.alternativepl
Badanie średniego czasu życia orto-pozytronium w prawidłowych i nowotworowych tkankach ludzkiego jelita grubego.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Ghent
1
Kifissia
1
Krakow
1
Pilchowice
1

No access

No Thumbnail Available